Samengevat

  • De ECB heeft een uitgebreid, nieuw pakket van stimulusmaatregelen ingevoerd, met inbegrip van lagere depositorentevoeten en QE (kwantitatieve versoepelingsmaatregelen).
  • Een systeem van ‘tiering’ moet de kosten voor de banksector als gevolg van de negatieve depositorente helpen verlichten.
  • Het is onwaarschijnlijk dat nieuwe maatregelen de groei of de inflatie aanzienlijk zullen stimuleren, maar ze zouden de financiële turbulentie wel kunnen verminderen.
  • We raden beleggers aan om zich te blijven richten op de ’carry’1 van obligaties en voorzichtig te blijven ten aanzien van aandelen.
1

Wat is er gebeurd?

De ECB kondigde een uitgebreid pakket van monetaire stimulusmaatregelen aan om de economie van de eurozone te ondersteunen en de prijsstabiliteit te waarborgen. Het pakket bestaat uit vier belangrijke onderdelen:

Een lagere depositorente: de rente op de depositofaciliteit van de ECB zal met 10 basispunten verlaagd worden tot - 0,50%. De beleidsrente en de marginale rente blijven ongewijzigd op 0% en 0,25%.

Een systeem van ‘tiering’: een systeem van twee ‘lagen’ voor bankdeposito's bij de ECB zal ingevoerd worden. Banken kunnen vanaf 30 oktober zes keer hun vereiste minimumreserves vrijstellen van de negatieve depositorente.

De herlancering van de kwantitatieve versoepelingsmaatregelen (QE): De netto aankopen tegen een maandelijks tempo van 20 miljard euro gaan vanaf 1 november van start. Er werd geen einddatum aangegeven.

Betere TLTRO III voorwaarden: De modaliteiten rond gerichte, langlopende herfinancieringstransacties (TLTRO) zullen gewijzigd worden om de gunstige bancaire kredietverlening te behouden. De rentepremie van 10 basispunten zal afgeschaft worden en de looptijd zal van 2 tot 3 jaar verlengd worden.

De richtlijnen voor de toekomst zijn versterkt en niet langer gebaseerd op de kalender. De ECB wil de rentevoeten op het huidige of op een lager niveau houden tot de inflatie "sterk" convergeert naar de doelstelling van een inflatie die voldoende dichtbij, maar onder 2% ligt.

Mario Draghi merkte ook op dat de risico's voor de economie van de eurozone nog steeds niet afgenomen zijn. De BBP-prognose van de ECB voor 2019 is naar beneden bijgesteld (van 1,2% naar 1,1%), evenals de prognose voor 2020 (van 1,4% naar 1,2%). Ook de inflatievooruitzichten zijn gedaald: van 1,3% naar 1,2% voor 2019, van 1,4% naar 1% voor 2020 en van 1,6% naar 1,5% voor 2021.

2

Hoe hebben de markten gereageerd?

De Europese staatsobligaties kenden een turbulente namiddag, waarbij uiteindelijk enkel de perifere rente kon profiteren van de maatregelen en lager afsloot.

De EuroStoxx 50-index klom hoger. De aandelen van de banksector waren behoorlijk volatiel. Eerst stegen ze met 1,8%, maar daarna daalden ze met maar liefst 4,4% en ze zijn aan het einde van de beursdag weinig veranderd ten opzichte van het niveau van voor de aankondiging. De EUR/USD-wisselkoers daalde bijna tot het laagste niveau sinds 2017, om daarna weer te stijgen.

3

Wat betekent dit voor beleggers?

De economische situatie in de eurozone is in de zomermaanden verslechterd. De verwerkende industrie lijdt onder de handelsoorlog en de politieke onzekerheid. De situatie is meer uitgesproken in exportgerichte landen met een grote industriële sector. Waar de consumentenbestedingen veerkrachtig waren, zijn het sentiment en de investeringen van het bedrijfsleven aanzienlijk verzwakt.

De poging van de ECB om de kredietgroei te stimuleren met een nog soepeler monetair beleid kan de economische groei wellicht niet significant stimuleren. Bedrijven in de eurozone zijn namelijk terughoudend om te investeren, vooral omwille van de onzekere politieke en de economische vooruitzichten, en niet door de hoge financieringskosten. Aan de andere kant kan het monetaire pakket de financiële onrust helpen verminderen.

Lagere depositorentevoeten dreigden de rentekosten voor de banken in de eurozone (momenteel 7 à 7,5 miljard euro per jaar) nog verder te verhogen. Daarom was de invoering van een ‘tiering’-systeem noodzakelijk om het monetaire stimuleringsmechanisme van de banken te ondersteunen. We schatten dat de rentelast voor de banken in de eurozone met de aangekondigde maatregelen met ongeveer 1,4 miljard euro zal afnemen.

Het ECB-pakket van vandaag versterkt de ’jacht op rendement‘. Door de hervatting van de aankoop van activa zullen de obligatierendementen waarschijnlijk langer op een extreem laag niveau blijven. We stellen voor om in het vastrentende universum het crossoversegment2 van de euro als een mogelijk interessante ’carry‘-mogelijkheid te gebruiken.

Aan de andere kant blijven we op korte termijn voorzichtig met Europese aandelen, aangezien de economische risico's naar de negatieve kant blijven overhellen. Het neerwaartse potentieel van de EUR/USD blijft beperkt, want de Amerikaanse Fed zal het monetaire beleid later deze maand waarschijnlijk versoepelen, waardoor het rendementsverschil tussen de EUR en de USD naar verwachting zal afnemen.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook

1 ‘Carry’ is de opbrengst of kost om een actief aan te houden (to carry: ‘dragen, vervoeren’).

2 Crossoversegment: obligaties met een rating van BBB/BB