Samengevat

  • De ECB heeft de beleidsrente ongewijzigd gelaten, maar zinspeelde op een renteverlaging in september en een herlancering van het aankoopprogramma van activa later dit jaar.
  • De ECB zei dat de inflatiedoelstelling symmetrisch is. Als we de doelstelling van 2% als een gemiddelde eerder dan een plafond beschouwen, zal dit waarschijnlijk in meer monetaire stimulus resulteren voor langer.
  • Een soepeler monetair beleid zal de jacht op rendement in vastrentende effecten intensiveren. Wij zijn voorstander van het crossover-segment, dit is de grens tussen investment grade en high yield.
  • Wij blijven echter voorzichtig op tactische basis met Europese aandelen, aangezien het macro-economische en politieke klimaat uitdagend blijft.

1. Wat is er gebeurd?

Zoals verwacht heeft de ECB haar belangrijkste rentevoeten gisteren ongewijzigd gelaten. De officiële verklaring en de persconferentie herhaalden echter de bezorgdheid van de centrale bank over de gematigde inflatiedruk. Bovendien worden de economische vooruitzichten volgens Mario Draghi "steeds slechter", vooral in de industriesector.

De drie belangrijkste boodschappen van de vergadering zijn:

2. Hoe reageren de markten?

De zinspeling naar een herlancering van het aankoopprogramma van activa in de verklaring van de ECB heeft de rendementen op staatsobligaties naar een nieuw diepterecord gebracht. De 10-jaarsrente van de Duitse Bund daalde tot -0,42% en de 10-jaarsrente in Frankrijk tot -0,18%. De Eurostoxx 50 steeg met 1%, terwijl de reactie buiten de eurozone meer gematigd was. De euro verloor aanvankelijk ongeveer 0,3% aan waarde ten opzichte van de dollar.

De obligatierendementen en de euro herstelden zich echter en beperkten eerdere verliezen tijdens de persconferentie van Mario Draghi. Omgekeerd werden de aandelenwinsten tijdens de persconferentie uitgehold doordat Mario Draghi extra ‘dovish’ communicatie vermeed.

3. Wat betekent dit voor beleggers?

1. De ECB maakt zich zorgen over de achteruitgang van de macro-economische situatie, de gematigde inflatiedruk en de lagere inflatieverwachtingen. Gezien de tamelijk sombere macrovooruitzichten en de politieke onzekerheid is het niet verwonderlijk dat de ECB verdere monetaire stimuleringsmaatregelen overweegt. Het effect ervan op de groei en de inflatie is echter twijfelachtig. Bedrijven in de eurozone zijn terughoudend om te investeren, vooral vanwege de onzekere politieke en economische vooruitzichten, niet vanwege de hoge financieringskosten. Dit gezegd zijnde, denken wij niet dat meer monetaire versoepeling zal leiden tot een significante toename van de groei of inflatie.

2. De gevolgen voor de financiële markten zijn sterker. Veel Europese staatsobligaties hebben nu al een negatief rendement en een soepeler beleid van de centrale banken zullen de jacht op rendement in het obligatiesegment nog intensiever maken. Europese bedrijfsobligaties bieden in een dergelijke omgeving een aantrekkelijke ‘carry’1.

3. In EUR Investment Grade hebben we een voorkeur voor financiële instellingen ten opzichte van niet-financiële instellingen. Voor niet-financiële obligaties zouden we het gewicht voor ondernemingen die in aanmerking komen voor het ECB-aankoopprogramma verhogen. In het iets hogere risicosegment gaan we voor obligaties die op de grens van investment grade en high yield zitten (BBB- / BB+).

4. Aan de andere kant zullen de financiële markten, ondanks de verwachting van extra monetaire stimulansen, gevoelig blijven voor volatiliteit. De aandelenmarkten lijken zich weinig zorgen te maken maar wij blijven tactisch voorzichtig met Europese aandelen, aangezien het macro-economische en politieke klimaat uitdagend blijft.

5. Wat de valutamarkten betreft, denken wij dat het neerwaartse potentieel van de euro beperkt blijft. De Amerikaanse Fed zal later deze maand waarschijnlijk het monetaire beleid versoepelen en het rendementsverschil tussen de EUR en de USD zal dan afnemen. Daarom denken wij dat de EUR/USD-wisselkoers binnen een vork zal blijven evolueren.

Is uw portefeuille nog in lijn met de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook

1 ‘Carry’ is de opbrengst of kost om een actief aan te houden (to carry: ‘dragen, vervoeren’)