Samengevat

  • De meeste indicatoren staan op groen voor de Noorse economie.
  • De cyclus van renteverhogingen door de centrale bank (Norges Bank) wordt voortgezet.
  • De NOK biedt een aantrekkelijk extra rendement ten opzichte van de euro en is op het huidige niveau goedkoop.

De Noorse kroon (NOK) herstelt zich sinds het jaarbegin op de wisselmarkt. Hij wordt ondersteund door een conjunctuurherstel, de heropleving van de olieprijzen en het optimisme dat de monetaire autoriteiten tonen.

Sterkere groei dan verwacht

Tijdens het 4de kwartaal van 2018 boekte de Noorse economie sterker vooruitgang dan voorzien, met een BBP-groei van 0,9%. Verwacht wordt dat ze het goed zal blijven doen in 2019 dankzij een solide binnenlandse vraag, de groei van de investeringen in de oliesector en een uitvoer die de vertraging van de wereldeconomie vrij goed lijkt te doorstaan. Indien nodig kan het land ook beroep doen op het Noorse staatsfonds, dat het grootste ter wereld is, om de gevolgen van eventuele schokken op te vangen. Wij verwachten voor dit jaar een economische groei van 2,1% in Noorwegen, ruim boven het verwachte niveau van de eurozone.

Verdere verhoging van de beleidsrente in het verschiet

De centrale bank van Noorwegen (Norges Bank) voelt zich gesterkt door een aantrekkende activiteit, de soliditeit van de arbeidsmarkt en een inflatie boven de 2%-doelstelling. Zoals verwacht besliste ze tijdens haar vergadering van maart om haar beleidsrente op te trekken van 0,75% naar 1%. De bemoedigende economische vooruitzichten en de stijging van de kerninflatie tot het hoogste niveau sinds oktober 2016 (+2,7% op jaarbasis in maart) zouden de centrale bank moeten aansporen om de rente dit jaar opnieuw te verhogen. Daarmee zou de Norges Bank tegen de stroom in gaan en de enige centrale bank van de G10 worden die binnen een afzienbare tijd de weg van monetaire verstrakking verderzet.

De NOK blijft afhankelijk van de fluctuaties van de olieprijzen. Echter, gezien de solide macro-economische fundamentals en het aantrekkelijke en toenemende renteverschil tegenover de euro, is de NOK naar onze mening de omweg waard. Wij voorzien een bijkomend stijgingspotentieel voor de Scandinavische munt, die op de huidige niveaus goedkoop blijft. Onze prognose voor de EUR/NOK wisselkoers is 9,40 over een periode van 12 maanden.

Wenst u te beleggen in de Noorse kroon?

Ontdek onze oplossing

Lees ook