Samengevat:

  • “Traditioneel heb je twee manieren om een economie te organiseren: de markt of de overheid. De deeleconomie onttrekt zich daaraan. En we staan nog maar aan het begin”, zegt economiefilosoof Rogier De Langhe.
  • “De deeleconomie kun je niet tegenhouden en dat is ook niet wenselijk. Maar reguleren kan en moet zeker wel”, oordeelt psycholoog en onderzoekster Vicky Franssen.

“We staan nog maar aan het begin”

Rogier De Langhe
Economiefilosoof
| UGent

“De deeleconomie is in essentie een combinatie van netwerken en platforms. De platforms, zoals Airbnb of Uber, maken de netwerken mogelijk. Maar het zijn de netwerken, de gebruikers, die de meerwaarde creëren, en wel op een manier die in de geschiedenis nog nooit gebeurde.

Traditioneel heb je twee manieren om een economie te organiseren: de markt of de overheid. De deeleconomie onttrekt zich daaraan. Neem Wikipedia of YouTube: mensen creëren daar gratis content waarvoor vroeger moest worden betaald. In een klassieke economische omgeving zou dat nooit mogen bestaan (lacht). En we dachten ook effectief dat die initiatieven een stille dood zouden sterven. Maar kijk.

Dankzij de smartphone zijn dergelijke initiatieven, die in het begin vrij kleinschalige effecten hadden, tot de reële economie doorgedrongen. De digitale camera had aanvankelijk alleen impact op de fotografiesector, maar dankzij de smartphone en Facebook is plots iedereen journalist geworden en wordt ook die sector bedreigd.

Vroeger zou een deelplatform pakweg 150 leden hebben, nu heeft Facebook 2 miljard gebruikers. Zoveel mensen waren er 100 jaar geleden nog niet op aarde. En we staan nog maar aan het begin: het valt onmogelijk te voorspellen hoe dergelijke zwermeconomieën zich zullen ontwikkelen.

Dat de overheid reageert, is logisch. Vroeger was er maar één platform, en het was de overheid die de markt organiseerde, eigendomsrecht bewaakte, enzovoort. In de deeleconomie nemen de platformen die taken over, en ze overstijgen ook nog eens de natiestaat. Het is dus logisch dat de overheden zich bedreigd voelen. Maar volgens mij slaan ze de bal mis door de platformen aan te vallen. Het platform kun je uitschakelen, maar de netwerken duiken elders op of gaan ondergronds. En dan heb je als overheid helemaal geen aanspreekpunt meer.”

“Er zijn nu eenmaal regels nodig”

Vicky Franssen
Psycholoog en onderzoekster
| Arteveldehogeschool

“Met onze onderzoeksgroep hebben we de motieven onderzocht om aan deelinitiatieven te participeren. Die kunnen soms evolueren. Zo kan iemand een kamer aanbieden via Couchsurfing maar zich na de komst van Airbnb afvragen waarom hij er geen kleine winst op kan maken. En langzamerhand wordt het een business waar hij eventueel meer mee verdient dan met een klassiek drie-zes-negen huurcontract.

Zolang een deelinitiatief echt ‘delen’ inhoudt en sociaal is, en het geitenwollensokkengehalte groot genoeg is, is er geen probleem. Maar vanaf het moment dat het groter wordt, zie je uitwassen. Traditionele sectoren, die zich wél aan de regels moeten houden, komen onder druk te staan door de grootte en omvang van bepaalde deelsystemen of digitale platformen waar peers ‘handeldrijven’ met elkaar. Je hebt dan bijvoorbeeld niet alleen ‘kleine verhuurders’ maar ook echte bedrijven die verschillende huizen opkopen om te verhuren via Airbnb. Sociale contacten hebben, wat oorspronkelijk een belangrijk motief was binnen veel deelinitiatieven, resulteert dan al gauw in het tegenovergestelde: overlast door luidruchtige toeristen en wisselende buren waardoor er net geen cohesie ontstaat. Steden als Amsterdam, Barcelona of Gent beginnen maatregelen te nemen tegen dergelijke excessen. En dat is maar goed ook.

Daarmee wil ik niet zeggen dat peer-to-peer systemen waar geld mee gemoeid is, per se slecht zijn. Je kunt die vorm van deeleconomie niet tegenhouden en dat is ook niet wenselijk. Maar reguleren kan en moet zeker wel.”

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.
Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook