Samengevat

  • De ECB lanceert vanaf september haar derde TLTRO-ronde (langlopende herfinancieringstransacties) sinds 2008-2009
  • Als reactie gingen de euro en de obligatierendementen lager. Ook de aandelenmarkten en in het bijzonder bankaandelen doken in het rood
  • De monetaire autoriteiten hebben weinig vuurkracht over om een vertragende economie te stimuleren met conventionele renteverlagingen

Wat is er gebeurd?

De ECB heeft eindelijk een ommezwaai in haar monetair beleid gemaakt. Slechts twee maanden na het beëindigen van haar kwantitatieve versoepelingsprogramma, en nog geen twee weken nadat ze liet verstaan minder happig te zijn om de rente in 2019 op te trekken, is de Europese Centrale Bank teruggegaan naar een monetaire stimuleringsmodus.

Vanaf september zal zij goedkope leningen op lange termijn aanbieden aan commerciële banken om liquiditeit in de vertragende economie van de eurozone te injecteren. Deze leningen zullen bestaan uit gerichte langlopende herfinancieringstransacties (TLTRO), een instrument om de kredietverlening door banken aan de reële economie te stimuleren. Het is de bedoeling dat de leningen aanvankelijk worden verlengd tot maart 2021, met een looptijd van twee jaar en een rente die wordt geïndexeerd op de basis-herfinancieringsrente gedurende de looptijd van elke transactie. Dit is de derde Europese TLTRO-ronde sinds de financiële crisis van 2008-2009. Tegelijkertijd heeft de ECB haar groeivooruitzichten voor 2019 voor de eurozone verlaagd van 1,7% naar 1,1%, terwijl de inflatieverwachting voor dit jaar werd verlaagd van 1,6% naar 1,2%. Voor 2020 is de inflatieverwachting bijgesteld van 1,7% naar 1,5% en van 1,8% naar 1,6% voor 2021.

Bijgevolg heeft de ECB haar vooruitzichten inzake rentevoeten gewijzigd, en zegt ze dat deze "ten minste tot eind 2019 op het huidige niveau zullen blijven", terwijl eerder in de vooruitzichten werd gesteld dat de rentevoeten "tot de zomer van 2019" onveranderd zouden blijven.

Reactie van de markt

De financiële markten hebben snel gereageerd. Onmiddellijk na deze aankondiging daalde de euro van 1,132 ten opzichte van de USD naar 1,123 en daalden de rendementen van staatsobligaties in de eurozone: het rendement op 10-jarige Italiaanse BTP's daalde met 13 basispunten, terwijl de Duitse 10-jarige Bund daalde van 12 basispunten naar 7 basispunten. De aandelenmarkten reageerden aanvankelijk positief, met een stijging van de Eurostoxx 50 index met 0,4% vlak na de aankondiging van de ECB. De index stond even later echter in het rood. De aankondiging van de ECB is immers ook een bevestiging dat de economie meer vertraagt dan tot enkele maanden geleden verwacht. De bankaandelen in de eurozone werden bijzonder hard getroffen door de lagere inflatievooruitzichten van de ECB. De Eurostoxx-subindex voor banken stond twee uur na de aankondiging 3,45% lager.

Onze visie

De aankondiging van de ECB is een bewijs van de moeilijke situatie waarin de centrale bank zich bevindt. Het is ongebruikelijk om een economische vertraging in te zetten met rentevoeten die al nihil of negatief zijn. Met andere woorden, de monetaire autoriteiten hebben weinig vuurkracht over om een vertragende economie te stimuleren met conventionele renteverlagingen. Daarnaast zou het politiek lastig zijn om het kwantitatieve versoepelingsprogramma dat net is afgewikkeld te hervatten (hoewel de ECB obligaties op vervaldag blijft herbeleggen). Daarom is TLTRO in dit stadium het meest voor de hand liggende instrument om de eurozone van liquiditeit te voorzien.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook