Téléphone

Deutsche Bank

DB Best Advice-selectie:
gemiddeld +23,1%1 bruto in 2019

Alle 51 aanbevolen fondsen2 en trackers3 uit de ‘DB Best Advice’-selectie zouden samen in 2019 in een fictieve, gelijkgewogen modelportefeuille 23,1%1 bruto opgebracht hebben.

Beleggingsproducten zoals fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren. Gelieve aandachtig de informatie onderaan deze pagina te lezen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Aandelenfondsen waren de stuwende kracht in 2019, maar ook gemengde fondsen lieten zich niet onbetuigd

Misschien hebt u als spaarder of belegger in 2019 wakker gelegen van een nakende brexit of van een Amerikaanse president die de markt regelmatig liet opschrikken door Twitterberichten en mogelijke handelsoorlogen.

Maar stel nu even dat u ondanks al deze (tijdelijke) kopzorgen begin 2019 toch een fictieve, gelijkgewogen modelportefeuille had samengesteld met alle 51 aanbevolen fondsen2 en trackers3 uit de ‘DB Best Advice’-selectie. Deze selectie omvatte op 31 december 2019 niet enkel obligatiefondsen (4) die meer defensief worden geacht, maar ook gemengde fondsen (16) en meer volatiele aandelenfondsen (31), waaronder ook fondsen gericht op specifieke groeithema’s zoals robotisering, veiligheid of klimaat. Wel, weet dan dat deze gelijkgewogen portefeuille in 2019 een positieve prestatie van +23,1%1 bruto zou opgeleverd hebben! De aandelenfondsen uit de DB Best Advice-selectie stegen gemiddeld met +29,4%4, maar ook de gemengde fondsen lieten zich niet onbetuigd met een gemiddelde vooruitgang van +13,6%5.

Blijf belegd. Want miste u de 10 beste dagen van deze fondsen in 2019? Dan miste u ook gemiddeld 14% rendement!

Zeker ook na een moeilijker beursjaar 2018, is in 2019 opnieuw gebleken dat belegd blijven meer dan de moeite waard kan zijn. Meer nog, indien u de 10 beste dagen van deze aanbevolen fondsen in 2019 had gemist, dan zou de prestatie gemiddeld 14% lager geweest zijn. Belegd zijn en blijven is dus de boodschap.

Bent u geïnteresseerd in in onze
DB Best Advice-selectie?

Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID. Beleggingsproducten zoals fondsen zijn immers blootgesteld aan risico’s waardoor ze niet enkel in waarde kunnen stijgen, maar mogelijk ook kunnen dalen.

Ontdek de fondsen.

Lees ook

1 In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Beleggingsproducten zoals fondsen zijn onderhevig aan risico's. De voornaamste risico’s zijn het liquiditeitsrisico, het risico van de tegenpartij, het risico van blootstelling aan aandelen, het kredietrisico, het risico van afgeleide producten, het concentratierisico, het wisselrisico en het risico van de groeimarkten. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Gebaseerd op een fictieve modelportefeuille, waarvan de samenstelling overeenkomt met een gelijke weging van de 51 fondsen in de Best Advice-selectie (zoals die was samengesteld op 31 december 2019). Rendement in EUR berekend voor de referentieperiode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Alle vergoedingen en provisies gelinkt aan het fonds worden opgenomen in de berekening van het rendement, met uitzondering van de in- en uitstapkosten. De taksen worden niet opgenomen in de berekening van de rendementen. De fiscale behandeling is afhankelijk van de persoonlijke, fiscale situatie van de belegger. Historische rendementen worden louter ter informatie gegeven en mogen niet de enige basis zijn voor een beleggingsbeslissing. Voordat u gaat beleggen, dient u zich vertrouwd te maken met het ‘Essentiële Beleggersinformatiedocument’ en het prospectus, die beschikbaar zijn op de desbetreffende pagina van het fonds. Bron: Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

2 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

3 Trackers, ook wel ETF's (Exchange Traded Fund) genoemd, zijn fondsen die op de beurs noteren, waardoor u ze gedurende de hele beursdag kunt kopen en verkopen, zoals beursgenoteerde effecten. Trackers streven ernaar het verloop van een vooraf bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk na te bootsen.

4 Gebaseerd op een gelijke weging van alle 31 aandelenfondsen in de Best Advice-selectie (zoals die was samengesteld op 31 december 2019). Rendement in EUR berekend voor dezelfde referentieperiode en voorwaarden zoals in voetnoot 1.

5 Gebaseerd op een gelijke weging van alle 16 gemengde fondsen in de Best Advice-selectie (zoals die was samengesteld op 31 december 2019). Rendement in EUR berekend voor dezelfde referentieperiode en voorwaarden zoals in voetnoot 1.