Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De Federal Reserve (Fed) verliest letterlijk haar ‘geduld’. Het woord werd namelijk uit haar officiële verklaring verwijderd.
  • De Europese Centrale Bank (ECB) kondigt een soepeler monetair beleid aan tijdens de vergadering in Sintra.
  • In een periode van ultra-lage rentes blijft de jacht op rendement aanhouden.

De Fed verliest officieel haar geduld

Naarmate het momentum van de wereldeconomie vertraagt, de inflatieverwachtingen dalen en de geopolitieke risico's in de vorm van handelsspanningen aanhouden, lijkt het erop dat het Federal Open Market Committee (FOMC, een onderdeel van de Fed) officieel haar ‘geduld’ heeft verloren. De Fed heeft immers besloten om deze term te schrappen en te vervangen door ‘gepast handelen’. Hiermee verwijst de Fed naar de groeiende onzekerheden omtrent de Amerikaanse economie.

Op weg naar een daling van de Amerikaanse beleidsrente deze zomer?

Hoewel de beleidsrente ongewijzigd bleef, gaven 8 van de 17 leden van het FOMC aan dat ze het noodzakelijk vinden om de rente te verlagen voor het einde van het jaar. Deze verschuiving wordt weerspiegeld in de mediaan van de rentevooruitzichten (dot plots) van de Fed. Deze rentevooruitzichten voorspellen nu dat de Amerikaanse beleidsrente 50 basispunten (1 basispunt = 0,01%) lager zal uitkomen dan tijdens de vorige vergadering voor 2020 werd verwacht. Hoewel de Fed geen belangrijke prognose-updates voor de economische indicatoren heeft gemaakt, ziet ze nu dat de inflatie zwak blijft, met een prognose voor 2019 die wordt herzien van 2,0% naar 1,8%.

De ECB verrast met haar ‘dovish’ toon

Aan de andere kant van de oceaan, op het ECB-forum in Sintra (Portugal), verraste de ECB-president Mario Draghi de markten met zijn soepele ‘dovish’ toon. Hij verklaarde namelijk dat "bij een gebrek aan verbetering, waardoor de aanhoudende terugkeer van de inflatie naar onze doelstelling in gevaar komt, er extra stimulans nodig zal zijn". Als gevolg hiervan steeg de kans op een knip in de depositorente in september van 40% naar 68%.

De Fed is bereid de Amerikaanse groei te ondersteunen

Het lijkt erop dat de Fed bereid is het nodige te doen om haar economische herstel verder te ondersteunen. Terwijl de arbeidsmarkt sterk blijft, is er steeds meer tegenwind van andere factoren (zoals de handel en de wereldwijde groei) en stijgt de noodzaak voor een meer accommoderend monetair beleid. In eigen land gaf de Fed-voorzitter Jerome Powell aan dat de zwakker dan verwachte bedrijfsinvesteringen en het dalende vertrouwen bijzonder zorgwekkend zijn, ondanks het feit dat de vooruitzichten stabiel blijven. Wij verwachten dat de Fed deze omstandigheden nauwlettend in de gaten zal blijven houden en klaar zal staan om de middelen waarover zij beschikt te gebruiken om aan haar dubbele mandaat te voldoen.

Lagere rente en heropstart van QE op het Europese menu

Wat het monetair beleid van de ECB betreft, verhogen de uitlatingen van Mario Draghi de kans op een verlaging van de depositorente en, in een later stadium, zelfs een hervatting van de quantitative easing (QE of kwantitatieve versoepeling).

De soepelere toon van de ECB is een weerspiegeling van de lage groei en de beperkte inflatievooruitzichten. De kerncijfers in de eurozone vertonen in dit stadium nauwelijks verbetering en de regio zou het volgende doelwit kunnen zijn van het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

Aangezien de rendementen op staatsobligaties in de eurozone zich op een nieuw historisch dieptepunt bevinden, zal de jacht op rendement doorgaan en zal men blijven zoeken naar rente, zoals obligaties in harde valuta van opkomende markten.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook