Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De beurzen wisten een succesvolle eerste helft van het jaar in schoonheid af te sluiten
  • Thematische beleggingen leveren een reële toegevoegde waarde op binnen het aandelengedeelte van uw portefeuille
  • Obligaties van groeilanden in sterke munt blijven onze voorkeur wegdragen voor het behalen van hogere rendementen

Terugkeer naar een soepeler monetair beleid

De beleggers mogen de centrale banken dankbaar zijn. Ondanks de signalen van een conjunctuurvertraging, de fel oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran én de hardnekkige onzekerheden in Europa, was het vooral de door de Federal Reserve (Fed) en de ECB aangekondigde koerswijziging in de richting van een meer accommoderend monetair beleid die de voorbije maand bepalend was voor de trend op de financiële markten. Alle activaklassen kregen een boost naar aanleiding van de bocht die de centrale bankiers daarmee namen. Op sleeptouw genomen door Wall Street stegen de belangrijkste beurzen op een breed front. Na hun verzwakking in mei wisten ze een succesvolle eerste helft van het jaar in schoonheid af te sluiten. De obligatiemarkten lieten zich evenmin onbetuigd en gingen gezwind in het groen. Los van hun puike prestaties onthouden we vooral de ongeziene bodemniveaus van de rendementen van staatsleningen van de eurozone. De andere obligatiecategorieën profiteerden in belangrijke mate van de algemene rentedaling. High Yield obligaties en obligaties van groeilanden haalden de voorbije maand én halfjaar de mooiste winsten binnen.

Blijf belegd in aandelen

De aandelenmarkten moeten afrekenen met de vertraging van de wereldwijde groei en van de winstgroei van de bedrijven, maar ze blijven in de gunst bij de beleggers. De belofte van nieuwe monetaire stimuli van de grote centrale banken is dan ook een sterke ondersteunende factor. Hoewel nog niets verworven is, blijven de markten hopen dat de Verenigde Staten en China erin zullen slagen om een handelsakkoord te smeden na de wapenstilstand die hun presidenten in de marge van de laatste G20-top overeenkwamen. Ook al is het gezien de zwakkere, maar nog steeds positieve groei, en de gecoördineerde inspanning van de centrale banken gerechtvaardigd om belegd te blijven in aandelen, wij zijn niet geneigd om meer risico’s te nemen aangezien veel van het goede nieuws reeds verrekend is in de koersen. In regionaal opzicht geven we voorkeur aan de Verenigde Staten gezien hun defensieve karakter en een betere zichtbaarheid wat de winsten betreft. Europa mag dan wel goedkoper zijn, de economische en politieke risico’s zijn er talrijker. We behouden ook een sterke overtuiging wat thematische beleggingen betreft (veiligheid, artificiële intelligentie, duurzaamheid, enz.). Hoewel ook zij niet gevrijwaard zijn van marktvolatiliteit, moeten we vooral oog hebben voor hun groeipotentieel op lange termijn. Zij zorgen ongetwijfeld voor meerwaarde in een goed gediversifieerde aandelenportefeuille.

Obligaties van groeilanden in sterke munt genieten onze voorkeur

Na de forse koersstijgingen op de obligatiemarkten sinds begin dit jaar, vertoont meer dan 20% van het wereldwijd uitstaande bedrag in obligaties nu negatieve rendementen. Het vooruitzicht dat binnenkort de Fed en de ECB in actie zullen komen, maakt dat deze omgeving van ultra lage rentevoeten nog geruime tijd zal aanhouden, vooral in de eurozone. In deze context blijft het een intense jacht op rendement en de beleggers zijn naarstig op zoek naar opportuniteiten. Investment Grade bedrijfsobligaties in dollar en het segment van bedrijfsobligaties met BB en BBB-rating in Europa (Crossover segment) bieden nog mogelijkheden. Onder de risicovollere segmenten, dragen obligaties van groeilanden in sterke munt onze voorkeur weg: hun risico/rendementverhouding blijft aantrekkelijk en het soepelere monetair beleid van de Fed levert een positieve katalysator op. Ze zijn volgens ons een beter compromis dan High Yield obligaties, ook al is de kans groot dat deze laatste hun aanhangers zullen vinden gezien de heersende dynamiek op de markten.

Is uw portefeuille nog in lijn met de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook