Samengevat

  • Na de afwijzing van haar brexitakkoord staat Theresa May met de rug tegen de muur maar moet ze maandag een plan B voorstellen.
  • Verschillende pistes komen naar voor : een parlementaire consensus, een mogelijke verlenging van de brexit-deadline na 29 maart, nieuwe verkiezingen, een nieuw referendum, enz.
  • We stellen 5 gedetailleerde scenario's en hun impact op de markten voor.

Wat is er gebeurd?

Zoals algemeen verwacht, is de brexit-overeenkomst van eerste minister May op 15 januari door het Britse parlement verworpen.

Mevrouw May kon de parlementsleden van de Democratic Unionist Party (DUP) - op wie de conservatieven vertrouwen voor een meerderheid in het parlement - er niet van overtuigen dat de zachte garanties van de EU over het veiligheidsnet voor Noord-Ierland (backstop) slechts een tijdelijke maatregel zou zijn.

Bovendien slaagde ze er niet in om de Brexiteers in haar partij ervan te overtuigen dat de keuze nu tussen haar deal, een nog zachtere brexit, of zelfs geen brexit was - en dus dat haar deal, in feite, de hardst mogelijke versie van brexit was. Vele ‘Remain’ Conservatieven stemden ook tegen de overeenkomst.

Zwaardere nederlaag dan verwacht voor Theresa May

De premier verloor de stemming met 230 stemmen, een veel grotere nederlaag dan markten en politieke waarnemers hadden aangenomen (gemiddeld ongeveer 100 stemmen). Zij reageerde onmiddellijk door een motie van vertrouwen in de regering te beloven en de Labour-leider Jeremy Corbyn, bevestigde dat hij een motie in die zin had ingediend. De stemming vindt op 16 januari plaats. Ervan uitgaande dat mevrouw May deze vertrouwensmotie wint, wat volgens ons theoretisch nog steeds mogelijk is, heeft zij beloofd binnen het parlement uitgebreid te overleggen en op maandag 21 januari terug te keren met alternatieve plannen.

Hoe reageerden de markten ?

De omvang van de nederlaag van mevrouw May was groter dan algemeen werd verwacht en het Britse pond heeft een klap gekregen, aanvankelijk met ongeveer 1,5% ten opzichte van de USD, maar heeft de verliezen na de opmerkingen van mevrouw May na de stemming ongedaan gemaakt. In aandelen kwamen futures op de FSTE 100 terug van hun intraday-pieken, terwijl Amerikaanse en Europese aandelen relatief snel herstelden van hun aanvankelijk negatieve reactie.

Wat gebeurt er daarna ?

In normalere omstandigheden had men kunnen verwachten dat de eerste minister op dit punt zou zijn afgetreden. Maar ze heeft haar veerkracht in de afgelopen maanden bewezen en ze kan ervoor kiezen om de volgende fase van het brexit-proces te doorlopen, indien ze de vertrouwensstemming wint. Terwijl velen in haar eigen partij en in de oppositiepartijen haar ontslag kunnen eisen, is het, zolang de regering aan de macht is, aan mevrouw May of zij de leiding blijft behouden of niet.

Het centrale dilemma in de brexit-saga blijft dat er weliswaar geen meerderheid is voor het terugtrekkingsakkoord van May in de huidige vorm in het parlement, maar dat er op dit moment ook geen duidelijke meerderheid is voor een andere weg vooruit voor de brexit - althans niet in het huidige parlement. Desalniettemin zien wij een aantal mogelijke wegen om verder te gaan.

a. Premier May onthult een ‘plan B’.

Het parlement heeft gestemd om van de eerste minister te eisen dat zij binnen drie vergaderdagen met een alternatieve strategie - het zogenaamde ‘plan B’ - naar het parlement terugkeert. Ervan uitgaande dat zij de vertrouwensstemming overleeft, zal het parlement waarschijnlijk op maandag 21 januari debatteren en stemmen over het plan B van May. Als ze, na overleg in het parlement en met vertegenwoordigers van de EU, niet met een radicaal ander voorstel kan komen, of als ze de nederlaag vroegtijdig toegeeft, dan zal het waarschijnlijk aan het parlement zijn om met een oplossing te komen.

b. Parlementaire consensus tussen de partijen om een harde brexit te voorkomen.

Het plan van May, met daaraan een permanente douane-unie toegevoegd, zou het mogelijk maken om het controversiële Ierse veiligheidsnet aanzienlijk af te zwakken. Dit zou aanvaardbaar kunnen zijn voor een aantal parlementsleden, maar het zou de Tory-partij uit elkaar kunnen scheuren, aangezien een dergelijk resultaat het Verenigd Koninkrijk zou blootstellen aan de EU-regels, waarbij het niet in staat zou zijn om na brexit haar eigen handelsovereenkomsten te sluiten (wat in contrast staat met de hele ‘terugname van de controle’-redenering, wat de kern is voor veel brexiteers). Het is erg moeilijk hiervoor een meerderheid in het Lagerhuis te vinden. Hetzelfde geldt voor de voorstellen voor een relatie in de stijl van ‘Noorwegen en extra’, die op het eerste gezicht waarschijnlijk een partijoverschrijdende meerderheid zouden krijgen.

Het Verenigd Koninkrijk kan Artikel 50 eenzijdig intrekken om de brexit helemaal te stoppen (zoals bevestigd door de recente uitspraak van het Hof van Justitie), maar dat zou nog meer politieke onrust kunnen veroorzaken, aangezien de stemming van juni 2016 voor de brexit volledig genegeerd zou worden.

Alleen het overdragen van de wetgevende macht van de regering aan het parlement over de brexit-kwestie is op zich niet voldoende om het probleem snel op te lossen.

c. Snelle verkiezingen

Om woensdag zijn motie van wantrouwen in de regering te winnen, zou de heer Corbyn de steun nodig hebben van al zijn parlementsleden, alle parlementsleden van de andere kleinere oppositiepartijen en een handvol parlementsleden van de regering. Ondanks alle huidige onzekerheden en de omvang van de ‘no deal’ nederlaag mag dit niet als vanzelfsprekend worden beschouwd, aangezien de dreiging dat Corbyn in Downing Street 10 belandt waarschijnlijk de enige gemeenschappelijke factor is die de anders gespleten conservatieven kan binden.

Over het geheel genomen zien we een groeiende kans op nieuwe algemene verkiezingen, maar we beschouwen dit niet als een bijzonder positieve ontwikkeling. Naast de naderende deadlines rond een mogelijke verlenging van Artikel 50, is het verre van duidelijk dat het resultaat de huidige impasse in het parlement zou veranderen. Beide partijen liggen immers dicht bij elkaar in de opiniepeilingen.

d. Tweede referendum

Tot nu toe hebben zowel eerste minister May als de heer Corbyn consequent een tweede referendum uitgesloten en op dit moment is slechts een minderheid van de parlementsleden voorstander van een dergelijke oplossing. In de komende weken zou er echter een partijoverstijgende meerderheid kunnen ontstaan op basis van het standpunt dat dit de enige manier is om de huidige impasse in het Lagerhuis te doorbreken. Toch zou de weg naar een tweede referendum veel procedurele hindernissen tegenkomen, veel voorbereidingstijd in beslag nemen, een onzeker resultaat hebben en de duivel zou in de details zitten - in het bijzonder de vraag of vragen die op het stembiljet worden gesteld.

e. Verlenging van Artikel 50

Alle bovenstaande scenario's zouden waarschijnlijk leiden tot enige vertraging voor de brexit, die momenteel is gepland voor 29 maart 2019, en dit lijkt steeds meer op het basisscenario, waarbij de EU nu ook enige flexibiliteit op de deadline en tijdsschema toont. De lengte van het vereiste uitstel varieert nogal, van scenario a (Plan B, met 1 tot 2 maanden) tot scenario d (Nieuw referendum, zomer 2019).

Onze visie

Welke weg politici en de markten uiteindelijk ook volgen, wij zien nu een verlenging van Artikel 50 als zeer waarschijnlijk, waarbij de brexit-datum opgeschoven wordt. Dit is vermoedelijk de enige zekerheid die we in dit stadium hebben.

Volgens sommige bronnen zou de EU27 overwegen om de termijn van Artikel 50 te verlengen tot juli, mocht het Verenigd Koninkrijk daarom verzoeken.

We gaan waarschijnlijk een periode met verhoogde onzekerheid tegemoet, nu het parlement het plan van mevrouw May duidelijk heeft verworpen, maar nog geen alternatief heeft. Gezien onze argumentatie hierboven is het duidelijk dat de positionering op de Britse kapitaalmarkten voorzichtig blijft en dat de situatie uiterst veranderlijk is. Zoals we sinds de stemming van de brexit in juni 2016 hebben gezien, is het lot van Britse aandelen sterk afhankelijk van de koers van het Britse pond.

Elke beslissing of beleid dat zou leiden tot een ’no deal’ brexit zou de afkeer van beleggers van Britse activa vergroten. Terwijl het huidige lage niveau van de Britse aandelen en het GBP het aanvankelijke neerwaartse potentieel zou kunnen beperken, zouden de markten een hogere waarschijnlijkheid toekennen aan een 'no-deal' brexit en over de hele lijn een hogere risicopremie eisen. Anderzijds zouden alle ontwikkelingen en maatregelen die zorgen voor een zachte, vlotte of helemaal geen brexit, belangrijke onzekerheid voor de markten wegnemen en waarschijnlijk een impuls geven aan de Britse economie, de Britse aandelen en het Britse pond.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook