Samengevat

  • De koerswijziging van de grote centrale banken en de geruststellende signalen in de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China, droegen bij tot een terugkeer van het beursoptimisme.
  • De lage renteniveaus blijven een ondersteunende factor voor de aandelenmarkten nu ook het TINA-effect (There Is No Alternative) teruggekeerd is. Belegd blijven op de markten is aangewezen.
  • Wij verwachten een duurzaam laag renteniveau, vooral in de eurozone. De zoektocht naar rendement moet met de nodige discipline gebeuren en met een voorkeur voor kwaliteitsvolle emittenten.

Aandelenbeleggers kunnen de champagne ontkurken die ze eind vorig jaar misschien koud hadden gezet. Ook al waren de winsten de voorbije weken iets minder royaal, de balans voor het 1ste kwartaal op de beurzen blijft indrukwekkend.

De koerswijziging van de grote centrale banken als antwoord op de groeivertraging en de geruststellende ontwikkelingen in de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China, droegen in belangrijke mate bij tot een terugkeer van het beursoptimisme. De Verenigde Staten zetten hun beste kwartaal sinds 2009 neer. De sombere conjunctuurgraadmeters en de impasse in het brexitdossier verhinderden Europa niet om de sterkste driemaandelijkse vooruitgang sinds 2015 te boeken.

Op de obligatiemarkten was het vooral de spectaculaire terugval van de rendementen die de toon zette aan weerszijden van de Atlantische Oceaan. Vooral staatsleningen en Investment Grade bedrijfsobligaties profiteerden de voorbije maand van de algemene daling van de langetermijnrente, maar presteerden over het volledige kwartaal toch onder het niveau van High Yield obligaties en opkomende schuld in dollar.

Wat na de beursrally?

Wij blijven op middellange termijn positief over aandelen aangezien de economische cyclus wel gevorderd is, maar volgens ons nog niet aan haar einde toe is. In de Verenigde Staten zet de expansie zich door en de initiatieven van de Chinese autoriteiten om de groei te stabiliseren zouden voor een zachte landing van de economie moeten zorgen.

Ook de lage renteniveaus blijven een ondersteunende factor voor de aandelenmarkten nu ook het TINA-effect (There Is No Alternative) teruggekeerd is. Bijgevolg is het nog steeds aangewezen om belegd te blijven op de markten. Op korte termijn roept de krachtige opvering van de beurzen toch enkele bedenkingen op. De waarderingen (=koers/winst-verhoudingen) zijn grotendeels genormaliseerd ten opzichte van eind 2018 en het zou ons verbazen mochten de markten na hun recente hoge vlucht op hun elan blijven doorgaan.

Bovendien zou ook de volatiliteit vroeg of laat kunnen terugkeren indien bijvoorbeeld de bedrijfsresultaten de verwachtingen niet kunnen inlossen. Ons lijkt het daarom aangewezen de blootstelling aan aandelen lichtjes af te bouwen en zich iets defensiever op te stellen. Op regionaal vlak zijn de Verenigde Staten en opkomend Azië interessanter dan Europa en Latijns-Amerika en behouden zij de voorkeur.

De obligatierente blijft dalen

Er heerst een sfeer van déjà vu op de obligatiemarkten. De accommoderende koerswijziging van de Federal Reserve (Fed) en van de Europese Centrale Bank (ECB) droeg in belangrijke mate bij tot de gevoelige daling van de obligatierente. Wij verwachten een duurzaam laag renteniveau, vooral in de eurozone.

De zoektocht naar rendement is dus goed en wel opnieuw ingezet op de markten. Dit is uiteraard terecht, maar de nodige discipline is toch geboden. Bedrijfsobligaties bieden een aantrekkelijk rendementsurplus in vergelijking met staatsleningen en blijven een interessante piste op voorwaarde dat gekozen wordt voor een gediversifieerde blootstelling zonder toegevingen op het vlak van de kwaliteit van de emittenten.

Bedrijfsobligaties in dollar behouden onze voorkeur, ook al impliceert dit een blootstelling aan de koersschommelingen van de dollar tegenover de euro. High Yield obligaties zullen wellicht eveneens in trek blijven in een context van lage rente. Hier is het risico echter navenant en het lijkt ons aangewezen zich in deze categorie te beperken tot de beste leerlingen. Om hogere rendementen te halen, verkiezen wij obligaties van groeilanden in dollar. Een doorgedreven diversificatie blijft een van de belangrijkste sleutels tot succes om onaangename verrassingen vanwege kwetsbare emittenten te vermijden.

Beantwoordt uw portefeuille nog aan de economische realiteit? Wenst u advies?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook