De afgelopen jaren zijn we blijven investeren om zo onze dienstverlening en de kwaliteit van ons advies te verhogen.

  • We hebben ons agentschapsconcept al grondig herbekeken om u ruimtes aan te bieden die volledig gewijd zijn aan persoonlijk advies.
  • We zijn onze adviseurs verder blijven opleiden zodat u de beste experts aan uw zijde kunt hebben.
  • En bovenal hebben we massaal geïnvesteerd om onze open architectuur te behouden. Dit houdt in dat we u een breed scala van 1.800 fondsen1 voorstellen: de onze, maar ook die van andere financiële instellingen.

De kwaliteit van het advies: meer dan ooit onze prioriteit

Wij blijven ervan overtuigd dat het aanbieden van de producten van een dertigtal gerenommeerde financiële instellingen wereldwijd de beste manier is om een antwoord te bieden op de doelstellingen die u nastreeft voor uw portefeuille. Dit wordt echter steeds ingewikkelder…

De Europese MiFID 2-richtlijn, die in 2018 in werking trad, heeft zeker bijgedragen tot een betere bescherming van de belegger, voornamelijk op het gebied van beleggingsadvies, en zorgde ook voor een grotere transparantie van de bankkosten. Maar het heeft ook een hele reeks nieuwe eisen en beperkingen geïntroduceerd, die de open architectuur duurder hebben gemaakt.

We hebben dus gezien dat bepaalde Europese spelers hun activiteiten in beleggingsadvies volledig hebben stopgezet of toch minstens de ontwikkeling van open architectuur hebben afgeremd. En dit omwille van de noodzakelijke investeringen. Deze evolutie is ongunstig voor de belegger zelf, aan wie in de meeste gevallen alleen nog ‘huisfondsen’ geadviseerd wordt.

Waarom trouw blijven aan open architectuur?

Voor Deutsche Bank België was het essentieel om verder te gaan op de weg van de open architectuur. Onze wens om enkel de beste beleggingsoplossingen te adviseren, in functie van het risicoprofiel van de cliënt, zorgt ervoor dat 92% van de fondsen in de portefeuilles van onze cliënten vandaag 3, 4 of 5 Morningstar2-sterren hebben.

Deze fondsen brachten per jaar 2,7% meer rendement op in vergelijking met fondsen van dezelfde categorie die slechts 1 of 2 Morningstar-sterren zouden hebben. Dit is gebaseerd op een analyse die op 30 september 2018 werd uitgevoerd en betrekking had op de laatste vijf jaar3.

We zien de gunstige effecten van de open architectuur dus meteen in de beleggingsportefeuilles. Het was dus van cruciaal belang om in België een bank in stand te houden die de oplossingen met het beste potentieel blijft aanbieden en adviseren, zelfs als dit een kost inhoudt die we aan onze cliënten moeten doorrekenen.

1% instapkosten: een correcte prijs?

We stelden onszelf dan ook de vraag: wat is de correcte prijs opdat de cliënt kan blijven profiteren van deskundig advies en een aanbod van meer dan 1.800 fondsen? Het invoeren van een algemeen tarief van 1% instapkosten op alle fondsen in ons aanbod leek ons in die context gepast.

Dit tarief blijft twee tot drie keer goedkoper dan wat toegepast wordt door de traditionele grootbanken met een kantorennet die beleggingsadvies verstrekken, hoewel zij zich wel meestal beperken tot een aanbod van ‘huisfondsen’. Een tarief van 1% bij Deutsche Bank blijft dan ook uiterst concurrentieel, gezien de kwaliteit van de dienstverlening.

De tariefwijziging in een oogopslag

  • Voor elke nieuwe inschrijving op deelbewijzen van een beleggingsfonds zullen de instapkosten vanaf 1 juli 2019 beperkt zijn tot 1% op alle beleggingsfondsen die door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel aangeboden worden. U vindt alle details op de pagina Tarieven.
  • Deze tariefwijziging is van toepassing op de nieuwe inschrijvingen en is dus niet van toepassing op de deelbewijzen van beleggingsfondsen die vóór 1 juli 2019 werden aangekocht.
  • Bij cliënten die ingeschreven hebben op een automatisch beleggingsplan DB Investment Plan (periodieke beleggingen), zal vanaf 1 juli 2019 bij de aankoop van nieuwe deelbewijzen in het kader van hun DB Investment Plan 1% instapkosten afgehouden worden.
  • Deze nieuwe tarifering geldt niet voor de discretionaire beheeroplossingen DB Private Solutions Funds Income Generating; DB Private Solutions Funds Medium; DB Private Solutions Funds High; DB Private Solutions Dynamic Equity; DB Private Solutions Trackers; DB Discretionary Opportunity Portfolio en DB Bond Portfolio FX.

Deutsche Bank België ontwikkelde enkele jaren geleden al een kostenvergelijker op haar website. Het is nog steeds de enige bank die een dergelijke tool aanbiedt. Doe de test en u zult zien dat Deutsche Bank vaak de goedkoopste optie blijft voor uw beleggingen.

1 De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn aan risico's onderhevig. Ze kunnen stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun investering niet terugkrijgen.

2 Morningstar, Inc. is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risico-aangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op http://www.morningstar.be/be/news/34914/de-morningstar-rating.aspx. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

3 Detail van de berekening: uit het Morningstar-universum werden drie fondsencategorieën (obligaties, gemengd, aandelen), met het langste trackrecord in beschouwing genomen. Deze fondsen waren geregistreerd voor verkoop in België. Voor de obligatiefondsen analyseerden we de EUR en USD Fixed Income-categorieën (dit zijn obligatiefondsen in euro en Amerikaanse dollar, uitgezonderd High Yield), voor de gemengde fondsen bekeken we de wereldwijde defensieve, neutrale en flexibele fondsen en voor de aandelenfondsen namen we de Europese, Amerikaanse en wereldwijde large cap-categorieën in beschouwing. Voor al deze fondsencategorieën berekenden we het gemiddelde van de prestaties (zoals aangeleverd door Morningstar) in EUR van de 3, 4 en 5 Morningstar-sterrenfondsen en van de 1 en 2 Morningstar-sterrenfondsen, en dit over een periode van 5 jaar tot eind september 2018. Op deze manier konden we de gemiddelde, betere prestatie van de 3, 4 en 5 sterrenfondsen (ten opzichte van de 1 en 2 sterrenfondsen) berekenen voor de obligatiefondsen, de gemengde fondsen en de aandelenfondsen. De uiteindelijke 2,73% meeropbrengst van de 3, 4 en 5 sterrenfondsen is het gemiddelde van de 3 hierboven vermelde categorieën: Obligatiefondsen: + 1,52%; Gemengde fondsen: + 3,17%; Aandelenfondsen: + 3,50%.