Samengevat

  • Steeds meer beleggers willen dat hun beleggingen zinvol zijn en de maatschappij op een positieve manier beïnvloeden.
  • In die context hecht Deutsche Bank veel belang aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
  • Als belegger heeft u de mogelijkheid om de financiering van milieu- en maatschappelijke projecten indirect te ondersteunen.

De uitdagingen waar onze planeet voor staat, zoals milieubescherming, klimaatkwesties en respect voor mensen- en sociale rechten zijn vandaag de dag niet meer uit onze levens weg te denken. Die onderwerpen zijn al een hele tijd voorpaginanieuws. Waar we minder over horen, is dat de omvang van die uitdagen zich ook weerspiegelt in onze manier van beleggen.

Het financiële aspect voorbij

De groeiende populariteit van duurzame beleggingen is grotendeels te danken aan het feit dat beleggers zich steeds meer bewust worden van het belang van de niet-financiële aspecten van beleggingen1. Vroeger lag de nadruk vooral op de financiële aspecten: de coupon van een obligatie, het dividend van een aandeel, de groeiperspectieven, enz.

Vandaag de dag zijn we ook geïnteresseerd in de manier waarop bedrijven omgaan met het milieu, hun werknemers, corporate governance, sociale aspecten en maatschappelijke kwesties. De achterliggende gedachte is dat bedrijven die op dat vlak goede resultaten boeken, wellicht beter presteren. Bovendien zouden tevreden werknemers productiever zijn en zou een investering in efficiënter energieverbruik bijvoorbeeld de onderhoudskosten van een gebouwenbestand kunnen helpen verlagen. Aan de andere kant van het spectrum kunnen beleggers mogelijke verliezen die voortkomen uit eventueel gezichtsverlies beperken door te beleggen in financiële producten waarvan de beheerders bedrijven uitsluiten die op dat vlak slechte resultaten boeken.

Potentieel rendement

Veel beleggers geloven dat ze door duurzaam te beleggen een deel van hun potentiële financiële rendement moeten opofferen. Of met andere woorden: duurzame beleggingen brengen minder op. De realiteit toont aan dat die hypothese niet gegrond is. Uit een studie van MSCI2 (een leverancier van bedrijfsgegevens en beursindexen) is bijvoorbeeld gebleken dat een beleggingsstrategie die bedrijven met hoge ESG-scores bevoordeelde, tussen 2007 en 2015 betere prestaties leverde dan de algemene beursindex.

De MSCI-studie heeft aangetoond dat de keuze voor een ESG-strategie niet noodzakelijk leidde tot mindere prestaties, integendeel zelfs. Anders gezegd, beleggers die kiezen voor duurzaam beheerde activa krijgen een vergelijkbaar rendementspotentieel en leveren tegelijkertijd een positieve bijdrage aan de maatschappij en het milieu.

Deutsche Bank werkt samen met Société Générale

In 2015 hebben de Verenigde Naties (VN) 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bepaald die tegen 2030 moeten worden behaald. Om die doelstellingen te realiseren moet er per jaar tussen 5.000 en 7.000 miljard dollar belegd worden in onder meer infrastructuur, hernieuwbare energie, landbouw, drinkwater en sanitaire voorzieningen. Voor particulieren kunnen die behoeften een kans zijn om hun beleggingsportefeuille te diversifiëren met financiële producten die verband houden met dat thema.

Zo is Société Générale een van de banken die het VN-initiatief voor financiering met een positieve impact3 ondersteunen. Dat initiatief bestaat erin alle activiteiten te financieren die een aantoonbaar positief effect hebben op de economie, de maatschappij of het milieu. Tegelijkertijd worden de eventuele negatieve effecten niet alleen geïdentificeerd, maar ook op een juiste manier behandeld. In die context streeft Société Générale ernaar om innovatieve financiële oplossingen te ontwikkelen om te voorzien in de financieringsbehoeften die nodig zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren.

"Het programma ‘Financiering met een positieve impact’ is een grote stap vooruit in onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Het toont aan dat banken zich inzetten om de uitdagingen te overwinnen die de overgang naar een groenere en meer solidaire economie met zich meebrengt”, aldus Séverin Cabannes, CEO verantwoordelijk voor Global Banking en Investor Solutions bij Société Générale S.A. (Frankrijk).

Zeer concrete impact

Volgens de ratings van Vigeo Eiris, Europa's toonaangevende bureau voor ecologische en sociale kwesties en corporate governance, werd 39% van de bedragen die in 2018 in het kader van het door Société Générale gesteunde programma ‘Financiering met een positieve impact’ werden ingezameld, toegewezen aan projecten die een positief effect hebben gehad op de klimaatverandering, het behoud van natuurlijke hulpbronnen (25%), de toegang tot onderwijs (23%) en de toegang tot telecommunicatie (13%).

Hieronder geven we enkele zeer concrete voorbeelden van de ecologische en sociale voordelen van projecten met een positieve impact die gefinancierd worden via het programma dat door Société Générale4 wordt ondersteund:

  • De uitbreiding van het metronet in Milaan, waardoor per uur bijna 25.000 extra passagiers zich kunnen verplaatsen. De ecologische voetafdruk speelt ook mee: dit project zou per jaar bijna 8.500 ton fossiele brandstoffen moeten besparen.
  • De bouw van windparken in Europa. Het doel van die investeringen is om energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen, waardoor de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen met 36.500 ton CO2 zal dalen.
  • De installatie (bouw, exploitatie en onderhoud) van een zeer snel digitaal netwerk in de Elzas. In totaal zullen bijna 400.000 huizen op het platteland worden aangesloten en dat met een minimale impact op het milieu. De bestaande infrastructuur zal namelijk worden gebruikt als basis voor het leggen van kabels.

Nog enkele andere voorbeelden van projecten met een positieve impact:

  • Behoud van de biodiversiteit en instandhouding van ecosystemen, onder andere door middel van herbebossing.
  • Bestrijding van de klimaatverandering door energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen, verbetering van de energieprestaties van gebouwen en verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer.
  • Toegang tot onderwijs en cultuur door de bouw van universiteiten en scholen, uitrusting en vrijetijdsactiviteiten te financieren.
  • Verbetering van het welzijn dankzij ontwikkelings- en opleidingscentra voor aangepaste fysieke activiteiten voor mensen met een handicap of sociale problemen.

Deutsche Bank biedt haar cliënten vandaag de mogelijkheid om een aanbod te ontdekken dat in lijn is met het programma ‘Financiering met een positieve impact’, met potentieel hoge prestaties van hun beleggingen.

Elke beleggingsbeslissing moet worden genomen op basis van de essentiële beleggersinformatie en het prospectus en moet in overeenstemming zijn met de Financial ID.

Wilt u ook kiezen voor een belegging met een positieve impact?

Ontdek onze oplossing

Lees ook

1 Gregory Elders, Shaheen Contractor en Morgan Tarrant (2018), “Sustainable investing grows on pensions, millennials”, Bloomberg Intelligence. Beschikbaar op: www.bloomberg.com/professional/blog/sustainable-investing-grows-pensions-millennials

2 Giese G. (2017), “Has ESG affected Stock Performance?” MSCI. Beschikbaar op: https://www.msci.com/www/blog-posts/has-esg-affected-stock/0794561659

3 Bron: Société Générale, informatie beschikbaar op https://wholesale.banking.societegenerale.com/en/solutions-services/sustainable-and-positive-impact-finance/societe-generale-key-milestones/

4 Bron: Société Générale, jaarverslag van de Positive Impact Notes beschikbaar op https://wholesale.banking.societegenerale.com/en/solutions-services/sustainable-and-positive-impact-finance/2018-annual-report-the-positive-impact-notes/