Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

 • Met flexibele gemengde fondsen hoeft u zelf niet te kiezen of u beter in aandelen of obligaties belegt. Activa kopen of verkopen, nu of even wachten, … : die zorgen laat u over aan een professionele beheerder.
 • Steeds meer beleggers kijken vandaag echter verder dan louter het rendement van een belegging. Ook niet-financiële kenmerken zoals de sociale en ecologische impact tellen mee. In dat geval kan een flexibel gemengd fonds dat duurzaamheidscriteria hanteert een interessante oplossing bieden.

Een combinatie van twee fenomenen bezorgt particuliere beleggers al enkele jaren het angstzweet: een volatiele beurs en een lage rentevoet. Het is immers moeilijk uw portefeuille zo te positioneren dat ze ontsnapt aan de negatieve effecten van die twee factoren. De markten dan maar mijden en inzetten op obligaties? Dan moet u genoegen nemen met een mager rendement, met het risico de trein te missen wanneer zich nieuwe opportuniteiten aandienen. Obligaties dan maar links laten liggen en alles inzetten op groeiaandelen? Dan stelt u zich erg bloot aan de grillige markten die kunnen ontvlammen door een tweet en een paar ondoordachte geopolitieke uitlatingen.

Meer manoeuvreerruimte

In deze toch wel bijzondere economische context kunnen flexibele gemengde fondsen een relevant antwoord bieden aan beleggers die het beste van twee werelden willen: klaar staan om in een potentiële markthausse te stappen, en tegelijk hun verlies beperken bij een terugval. Dat komt omdat de beheerder van zo’n fonds de samenstelling van het fonds kan aanpassen naargelang de ontwikkelingen op de financiële markten. Verwacht de beheerder onrust op de markten? Dan kan hij zijn aandelenposities afbouwen ten gunste van bijvoorbeeld cash of goud. Ziet de beheerder een opportuniteit? Dan kan hij bijvoorbeeld defensieve posities afbouwen ten voordele van groeiaandelen. Bij een flexibel gemengd fonds kunt u als belegger dus inspelen op een optimale mix tussen activaklassen, én tegelijk de neerwaartse risico’s en volatiliteit trachten te beperken.

ESG: ook rekening met niet-financiële criteria

Steeds meer beleggers kijken vandaag echter verder dan louter het rendement en de volatiliteit van hun beleggingen. Ook niet-financiële kenmerken zoals de sociale en ecologische impact van hun portefeuille wensen ze mee te nemen in hun beleggingsbeslissingen. Een ESG-aanpak biedt een mogelijke oplossing. Dit letterwoord is een verzameling van criteria op het vlak van milieu (Environmental), samenleving (Social) en deugdelijk bestuur (Governance), die een grote impact kan hebben op het succes van een onderneming (zie de ESG-criteria hieronder).

ESG-criteria

Environmental:

 • CO2-uitstoot
 • Watergebruik
 • Hernieuwbare energie
 • Duurzaam bouwen

Social:

 • Werkomstandigheden
 • Werkongevallen
 • Privacy en data-beveiliging
 • Omgang met belangengroepen

Governance:

 • Bestuur (benoemingen, integriteit, ...)
 • Eerlijke verloning
 • Anti-corruptie beleid
 • Zakelijke ethiek en fraude

Duurzaam beleggen gaat niet ten koste van het rendement

Veel beleggers veronderstellen dat ESG-beleggingen minder opbrengen. De realiteit ontkracht dit. DWS, het filiaal voor vermogensbeheer van Deutsche Bank, heeft meer dan 2000 studies onderzocht die de relatie tussen de ESG-criteria en de financiële resultaten van ondernemingen analyseren (ESG and Financial Performance: Aggregated evidence from more than 2.000 Empirical Studies, Friede,G., Busch, T. & Bassen, A., Journal of Sustainable Finance & Investment, 2015). De experts kwamen tot het besluit dat in 92% van de gevallen de relatie positief of neutraal is, terwijl slechts 8% minder goede financiële resultaten had. We kunnen dus besluiten dat duurzame beleggingen niet ten koste gaan van het rendement.

Is een duurzaam en flexibel gemengd fonds iets voor mij?

Ontdek onze oplossing

Lees ook