Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • “Volatiele tijden vragen om een doordacht beheer van uw portefeuille”, zegt fondsbeheerder Bert Flossbach.
  • “Als er geen fundamentele reden is voor een koersdaling, dan is dat eigenlijk geen risico, maar net een koopopportuniteit.”
  • “Het is belangrijker dat de groei van uw fonds op lange termijn op koers zit, dan dat de prijs op korte termijn hoog is.”

Slechts 0,11% rente op de meeste Belgische spaarboekjes? Door de inflatie van 1,99% in januari 2019 begrijpt u meteen dat sparen nadelig is voor uw koopkracht. Nochtans dikken de spaarrekeningen van Belgische gezinnen volgens de jongste cijfers van de Nationale Bank van België nog altijd aan. Frappant is dat heel wat Belgen de moeite niet meer doen om het geld van hun zichtrekening (0% rente) naar hun spaarrekening (0,11% rente) over te hevelen.

De drempel over

Een enquête uit 2018 van J.P.Morgan Asset Management bij 1.000 Belgen wijst uit dat 2 op de 3 Belgen ontevreden is over hun spaarrendement. Maar de drempel om te beleggen blijkt in de praktijk nog hoog. Een groot deel van de spaarders heeft schrik voor de schommelingen die met beleggen gepaard gaan. Wie hogere opbrengsten ambieert, moet vandaag bereid zijn om een zeker risico te nemen.

Wat is nu een risico?

Een ‘risico’ hangt natuurlijk af van hoe u dit begrip zelf benadert. “Voor veel particuliere beleggers is een neerwaartse koersbeweging een risico”, vertelt Bert Flossbach, medeoprichter van het fondsenhuis Flossbach von Storch Invest S.A. “Voor ons betekent het alleen dat er meer mensen verkopen dan kopen. Daarom zoeken we altijd de reden achter een koersdaling. Als er geen fundamentele reden voor is, dan is dat eigenlijk geen risico, maar net een koopopportuniteit.”

Afbouwen en bijkopen

“Een professionele belegger concentreert zich op 2 zaken”, vervolgt Bert Flossbach.
“1. Een belegging vinden die op lange termijn in waarde kan stijgen.
2. De prijs die hij voor die groei moet betalen.
Het echte risico is dus dat de groei niet in die mate gerealiseerd wordt zoals voorzien. Als een aandeel duurder wordt, zal een professionele belegger geneigd zijn om zijn positie te behouden of winst te nemen. Als de prijs daalt, en er niets fundamenteels verandert, zal een professionele belegger een opportuniteit zien om bij te kopen.”

Flexibele gemengde fondsen

“Op de lange termijn telt de waardegroei van uw portefeuille”, vertelt Bert Flossbach. “Prijsschommelingen horen daar gewoon bij. Het is belangrijker dat de groei op lange termijn op koers zit, dan waar de prijs op korte termijn staat. Dat dit voor een belegger moeilijk is, zien we heel vaak. Bijkopen als de prijzen laag staan, is logisch maar is in de praktijk niet altijd makkelijk.”

Dat is ook de reden waarom veel Belgische beleggers een meerwaarde vinden in flexibele gemengde fondsen. Bij deze fondsen kan de beheerder zich aanpassen aan de marktontwikkelingen. Hij durft van opportuniteiten te profiteren en probeert grotere gevaren te vermijden.

Hoofd vs buik

Flexibele gemengde fondsen worden actief beheerd door professionele beleggers. Dat zijn mensen die vaak al een track record van ruim 20 jaar in de financiële markten hebben. Een bijkomend voordeel is dat zij makkelijker door de emoties en het kortetermijnsentiment in de markten heen kijken. Zeker in tijden van volatiliteit, waarbij particuliere beleggers geneigd zijn hun buikgevoel te volgen, biedt dit een mogelijke meerwaarde. Elke beheerder kan andere klemtonen in zijn beleggingsstrategie leggen, wat de belegger de mogelijkheid geeft om meer diversificatie in zijn portefeuille te krijgen. Bij Deutsche Bank vindt u dan ook een ruime selectie van aanbevolen gemengde fondsen, waarvan twee van Flossbach von Storch Invest S.A.

De 5 geboden om succesvol te beleggen

volgens het fondsenhuis Flossbach von Storch Invest S.A.

1. Diversificatie: 100% veilig beleggen bestaat niet. De risico’s beperken: dat kunt u wel. Dat doet u door uw beleggingen breed en zinvol te spreiden.

2. Waardering: De prijs is wat u betaalt, de waarde is wat u daarvoor krijgt. Vermijd overgewaardeerde thema’s die kortstondig in de mode zijn. Idem voor waardeloze beleggingen die tegen een schijnbaar lage prijs noteren.

3. Kwaliteit: op kortetermijntrends inzetten is geen waarborg voor succes. In plaats daarvan kijkt u beter naar de inhoud van een belegging, de grootte van de potentiële opbrengsten die het u op lange termijn kan opleveren en vooral de voorspelbaarheid ervan.

4. Solvabiliteit: een te hoge schuldgraad is de meest voorkomende oorzaak van een faillissement. Schuldoverladen bedrijven houdt u het best uit uw portefeuille.

5. Flexibiliteit: de beurs is grillig en heeft soms de neiging te overdrijven, in beide richtingen. Door een cashbuffer aan te houden, krijgt u de flexibiliteit om te handelen bij onvoorziene ontwikkelingen of opportuniteiten.

Zijn flexibele gemengde fondsen iets voor mij?

Ontdek ons ruime aanbod

Lees ook