Samengevat

  • Dankzij ons partnerschap met Funds For Good kunt u al beleggend projecten van micro-ondernemingen mee financieren.
  • Zo combineert u het uitzicht op een potentieel rendement met een gegarandeerde positieve impact op de samenleving.
  • Afhankelijk van het belegde bedrag schenkt Deutsche Bank zelf een vooraf bepaald percentage aan Funds For Good Philanthropy. Op die manier kunnen startende ondernemers via dit unieke en innovative concept in hun project ondersteunde worden.

De belangrijkste kenmerken voor het beleggingslandschap in 2020? Net als in 2019 staan ook dit jaar duurzame beleggingen op het lijstje van thema's om in de gaten te houden. Deze beleggingen zijn gebaseerd op het milieu, de maatshappij of deugdelijk bestuur en zijn het afgelopen jaar in een aanzienlijke stroomversnelling geraakt.

Dit is deels te danken aan initiatieven van overheden en bedrijven, maar het is ook duidelijk dat het in aanmerking nemen van duurzame elementen een effectieve manier kan zijn om te beleggen, niet alleen op ethisch gebied: bedrijven die beter scoren op dit type criteria kunnen vaak duurzamere langetermijninkomstenstromen leveren. Ook kunnen zij risico's verminderen door verantwoord te ondernemen.

Een groeiend besef en de toegenomen kennis van de financiële markten bij beleggers hebben de aantrekkingskracht van duurzaamheid (ESG-factoren, waar rekening mee gehouden wordt op vlak van milieu (Environmental), samenleving (Social) en goed bestuur (Governance)) vergroot. Maar ook institutionele beleggers werden zich, net als de rest van de samenleving, meer bewust van het belang van duurzaamheid. Tegelijkertijd laat opinieonderzoek zien dat er een groeiende interesse bestaat onder de jongere generatie in milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde beleggingen. Het kan misschien nog enkele decennia duren voordat millennials over vergelijkbare middelen beschikken als de babyboomersgeneratie, maar de eerste effecten zijn al zichtbaar. Hierdoor zal Deutsche Bank ook de volgende jaren sterk blijven geloven in ESG-producten.

Funds For Good

Ook u kunt vandaag beleggen met een concrete positieve impact op de samenleving, dankzij het partnerschap van Deutsche Bank met Funds For Good nv. Deze onderneming is gespecialiseerd in beleggingen met een positieve impact en schenkt 50% van haar winst (met een minimum van 10% van de omzet) aan Belgische werkgelegenheidsprojecten.

De middelen worden aangewend om ondernemende Belgen zonder vast werk een duwtje in de rug te geven. Het gaat telkens om mensen die maar al te graag de handen uit de mouwen willen steken, maar geen ondernemerskrediet kunnen krijgen omdat ze onvoldoende garanties op tafel kunnen leggen. Funds For Good geeft hen wél de kans om te ondernemen. Dat gebeurt via leningen op eer, of leningen van het eigen vermogen.

Deze leningen (aan 0% rente) hebben een terugbetalingstermijn die ongeveer even lang is als de looptijd van een microkrediet. Op die manier krijgen de Belgische ondernemers voldoende tijd om hun activiteit te lanceren. Na de terugbetaling wordt het geld opnieuw geïnjecteerd in andere ondernemingsprojecten en zo ontstaat er een sneeuwbaleffect. Sinds 2013 werd al meer dan 500.000 euro uitgeleend.

Hoe Funds For Good Philanthropy steunen door in te tekenen op financiële producten?

Eerste formule met sociale impact:
Deutsche Bank verdient net als andere banken geld via retrocessies op de fondsen die het verkoopt aan haar cliënten. Retrocessies zijn percentages van de beheersvergoeding van de fondsen (ongeveer de helft hiervan) die fondsbeheerders terugstorten naar de instellingen die hun producten verkopen. Een derde van deze inkomsten die Deutsche Bank verdient met het verdelen van deze fondsen wordt geschonken aan Funds For Good Philantropy.

Ontdek deze oplossingen

Tweede formule met gegarandeerde sociale impact:
Wilt u dat Deutsche Bank verder gaat dan dat? Dat kan. Afhankelijk van het belegde bedrag schenkt Deutsche Bank zelf een vooraf bepaald percentage aan Funds For Good Philanthropy. Op die manier kan deze organisatie meteen na de inschrijvingsperiode al beschikken over een aanzienlijk bedrag dat ze aan tewerkstellingsprojecten kan besteden. Zo kunnen tot een honderdtal startende ondernemers in hun project ondersteund worden. Deze gegarandeerde sociale impact is een uniek en innovatief concept in België, waarbij u niet alleen uitzicht heeft op een potentieel rendement, maar tegelijk ook ondernemende mensen een duwtje in de rug geeft.

Ontdek deze oplossingen

Ondersteuning

Alle medewerkers van Funds For Good spenderen een vierde van hun tijd aan de begeleiding van ondernemers. Daarnaast kunnen de ondernemers ook een beroep doen op het advies en begeleiding van een honderdtal vrijwillige coaches: om een businessplan op te stellen, te netwerken, marketingadvies te krijgen, enzovoort. Dankzij Funds For Good krijgen de ondernemers niet alleen een spreekwoordelijke vis, maar wordt hen vooral geleerd hoe ze zelf moeten vissen.

Funds For Good zette op die manier al ruim 200 projecten op de sporen. 240 mensen konden zo een onzeker bestaan achter zich laten en met succes hun eigen onderneming oprichten. Een strijkatelier in Morlanwelz, een kinderdagverblijf voor kinderen met een lichte beperking in Brussel, een kapsalon in Sint-Niklaas, een mobiele traiteurdienst in Overijse of een kledingwinkel in Luik? Op fundsforgood.eu/community/ vindt u tientallen getuigenissen van ondernemers die dankzij Funds For Good een ticket voor de toekomst kregen. Deutsche Bank ondersteunt dit bewonderenswaardige initiatief door zelf een derde van de vergoedingen die de bank ontvangt van Funds For Good terug aan dit goede doel te schenken.

Lees ook

1 Het begrip ‘fonds’ slaat over het algemeen op een instelling voor collectieve belegging (ICB), die het statuut van een ICBE (UCITS) of van een AICB (niet-UCITS) kan hebben. Een ICB kan bestaan uit compartimenten. Fondsen zijn blootgesteld aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.