Samengevat

  • Een groeiend aantal beleggers wil dat zijn beleggingen zinvol zijn en een positieve impact hebben op de samenleving.
  • In dat kader werkt Deutsche Bank België onder andere samen met Société Générale, dat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties mee helpt financieren.
  • Als belegger hebt u zo de kans om de financiering van milieu- en maatschappelijke projecten actief te steunen.

Wereldwijde uitdagingen zoals milieubescherming, klimaatvraagstukken of de eerbiediging van mensenrechten en sociale rechten in een economie die steeds mondialer wordt, hebben een prominente plaats ingenomen in ons dagelijks leven. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het nieuws. Wat minder bekend is, is dat het belang van deze kwesties ook weerspiegeld wordt in de manier waarop we beleggen.

Beleggers zijn zich immers steeds bewuster van de actieve rol die ze kunnen spelen door te kiezen voor beleggingen en projecten te steunen die deze problemen aanpakken. Ze willen zin geven aan hun beleggingen en beginnen te beseffen dat duurzame beleggingen niet noodzakelijk minder winstgevend zijn dan meer traditionele beleggingen.

Beleggen in verantwoorde oplossingen gaat verder dan liefdadigheid en vergt geen opofferingen op het gebied van rendement. Wat duurzame beleggingen betreft, denken beleggers steeds vaker 'waarom niet?' in plaats van 'waarom wel?'.

Deutsche Bank werkt samen met Société Générale

In 2015 hebben de Verenigde Naties (VN) 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vastgelegd die tegen 2030 moeten worden bereikt. Daarvoor zullen investeringen in de grootteorde van 5.000 tot 7.000 miljard dollar per jaar nodig zijn, onder andere in infrastructuur, hernieuwbare energie, landbouw, drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dit is een kans voor beleggers.

Société Générale is een van de banken die het VN-initiatief voor financiering met een positieve impact1 steunen. Daarbij worden activiteiten gefinancierd die een aantoonbaar positief effect hebben op de economie, de samenleving of het milieu, terwijl mogelijk negatieve effecten goed worden geïdentificeerd en op de juiste manier worden beheerd. In die context ontwikkelt Société Générale innovatieve financiële oplossingen om de financieringsbehoeften te vervullen die nodig zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren.

"Het programma 'Financiering met een positieve impact' betekent een grote stap voorwaarts in het kader van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Het toont aan dat banken de uitdagingen aangaan die gepaard gaan met de overgang naar een groenere en meer solidaire economie", aldus Séverin Cabannes, CEO van Société Générale.

Zeer concrete impact

Hieronder geven we twee zeer concrete voorbeelden van de ecologische en sociale voordelen van projecten met een positieve impact die gefinancierd worden via het programma dat door Société Générale wordt ondersteund2:

  • Uitbreiding van een metrolijn in Milaan om de collectieve verplaatsing van meer dan 24.000 gebruikers te verbeteren, met een minimale impact op het milieu: met dit project zal naar verwachting meer dan 8.470 ton olie per jaar worden bespaard door de vervanging van privévervoer.
  • Bouw van windparken in Europa voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen om het equivalent van 8,8 ton CO2 te besparen.

Enkele voorbeelden van andere projecten met een positieve impact:

  • Behoud van de biodiversiteit en instandhouding van ecosystemen, onder andere door middel van herbebossing.
  • Bestrijding van klimaatverandering door energie te produceren uit hernieuwbare bronnen, de energieprestaties van gebouwen te verbeteren en het openbaar vervoer verder te ontwikkelen.
  • Toegang tot onderwijs en cultuur door de bouw van universiteiten en scholen, uitrusting en recreatievoorzieningen te financieren.
  • Verbetering van het welzijn dankzij ontwikkelings- en opleidingscentra voor aangepaste fysieke activiteiten, bedoeld voor mensen met een handicap of sociale problemen.

Deutsche Bank biedt zijn klanten vandaag de mogelijkheid om een aanbod financiële producten te ontdekken die verband houden met het programma 'Financiering met een positieve impact', zonder de mogelijke prestaties van hun beleggingen uit het oog te verliezen.

Wilt u ook kiezen voor een belegging met een positieve impact?

Ontdek onze oplossing

Lees ook