Samengevat

  • Wie zijn activa in december verkocht, heeft een groot deel van de daaropvolgende beursstijging gemist.
  • Op de lange termijn worden koersschommelingen vaak uitgevlakt, en blijft het advies: ‘blijf belegd’.

Het laatste kwartaal van 2018 bezorgde heel wat beleggers koude rillingen. Toch adviseerde Deutsche Bank om belegd te blijven. De sterke daling op de beurs was eerder het gevolg van vrees voor een economische recessie en het aanhoudende handelsconflict, maar de economische fundamentals zelf gaven geen reden tot paniek.

Emoties bleken eens te meer een slechte raadgever. Wie zijn activa verkocht, heeft een groot deel van de daaropvolgende beursstijging gemist. Wie het hoofd koel hield, heeft in vele gevallen de verliezen van 2018 al (meer dan) terugverdiend.

Verkocht in 2018 – stijging gemist

Ter illustratie: de koersevolutie van de Euro Stoxx 50® tot en met 30 april 2019 (Bron: Bloomberg)

Blauwe horizontale lijn: u had op 1 augustus 2018 1.000 euro belegd in de Euro Stoxx 50® en verkocht die positie op 27 december 2018.
Blauwe lijn: u behield uw positie op 27 december 2018.

  • Wie zijn aandelen op 27 december 2018 verkocht, miste een stijging van 18,94%.
  • Wie op 31 oktober verkocht, miste nog altijd een stijging van 9,26%.
  • Zelfs wie op de daling van het laatste trimester anticipeerde en op 28 september verkocht (dus vóór de beurzen zwaar daalden), miste nog altijd een stijging van 2,78%.

De conclusie is telkens dezelfde: op geen enkel moment, of het nu net voor of tijdens het slechte vierde kwartaal was, heeft het geloond om te verkopen. Wie belegd bleef, heeft in de meeste gevallen het belangrijke verlies van 2018 onverhoopt snel kunnen recupereren.

Timing is (heel) moeilijk

Dat wie belegd bleef, uiteindelijk beter af was dan wie verkocht, is geen alleenstaand geval. Timing op de beurs is sowieso bijzonder moeilijk: niemand weet precies wanneer de top of de bodem bereikt is, om precies op het juiste moment te kopen of te verkopen. Emoties spelen ook een rol: vaak houden beleggers dalende activa nog een tijdje bij, om uiteindelijk toch te verkopen – net voor het moment dat de beurzen weer opveren. Op de lange termijn worden koersschommelingen uitgevlakt, en blijft het advies: ‘blijf belegd’. Want wie alles verkoopt als de beurzen sterk gedaald zijn, heeft veel kans om ook de betere beursdagen te missen.

Lange termijn

Neem nu de S&P 500-index over de periode van 1996 tot augustus 2017 (grafiek 2). Tijdens die 21 jaar was er de dotcom-bubbel, waarin zo goed als alle ICT-aandelen zware klappen kregen, én de financiële crisis van 2008, toen de index ongeveer 50% van zijn waarde verloor. En toch: wie in 1996 10.000 dollar in S&P 500-activa belegde, kreeg na 21 jaar 59.738 dollar terug: bijna een verzesvoudiging.

Ter illustratie: de prestatie van een belegging van 10.000 USD in de S&P500 tussen 2 januari 1996 en 25 augustus 2017 (Bron: Bloomberg)

a. Volledig belegd | b. 10 beste dagen gemist | c. 20 beste dagen gemist | d. 30 beste dagen gemist | e. 40 beste dagen gemist | f. 50 beste dagen gemist | g. 60 beste dagen gemist

Sterker nog: wie probeerde te timen en daardoor de tien beste beursdagen miste, zag die winst halveren: maal 3 in plaats van maal 6. Nog altijd winst, en het is uiteraard niet erg waarschijnlijk dat iemand alle tien pieken mist, maar het illustreert hoe een poging tot timing vaak nefast kan aflopen.

Blijf bij uw plan

De conclusie: blijf bij uw doelstellingen. Win informatie in, kies op basis van die informatie en uw beleggersprofiel (Financial ID) een beleggingsstrategie en houd u aan die strategie. Zorg voor een goede spreiding, evalueer uw strategie geregeld en toets ze aan de realiteit, maar ga niet halsoverkop handelen op basis van emoties. Beleggen op de beurs is een zaak van de lange termijn.

Hoe houdt u het hoofd koel in bange beursdagen? Vijf tips.

1. Beleg op langere termijn, zeker als u belegt in risicovolle activa. De vuistregel: hoe meer risico u neemt, hoe langer uw beleggingshorizon moet zijn. Risicovolle activa zijn volatieler, met hogere pieken en dalen. Die grote schommelingen kunnen op de langere termijn worden uitgevlakt.

2. Let op de fundamentals. Indien het bredere economische kader geen correctie rechtvaardigt, kan er een herstel volgen.

3. Win informatie in, maar laat uw hoofd niet gek maken. Een groot verschil met pakweg 20 jaar geleden is de overvloed aan beursinformatie op het internet. Als belegger krijgt u vandaag de dag veel meer prikkels om beleggingsbeslissingen te nemen of te herzien. Veel beleggers zijn daardoor sneller geneigd om emoties te laten primeren op ratio.

4. Ken uzelf. Maakt de volatiliteit van de beurzen u zenuwachtig? Hebt u de neiging om beleggingsbeslissingen te nemen waar u later spijt van hebt? Dan is het misschien beter om uw beleggingen te delegeren aan professionals, die veel minder geneigd zijn om emoties te laten spelen. Dat kan bijvoorbeeld via discretionair beheer waarbij u het beheer van uw beleggingen uitbesteedt aan een expert.

5. Wil u zelf de vinger aan de pols te houden van uw beleggingsportefeuille maar niet constant het hoofd te breken over de activa-allocatie? Dan kan u kiezen voor flexibele gemengde fondsen, waarbij de fondsenbeheerders op flexibele wijze de onderliggende activa-allocatie bepalen. Uiteraard kan u in dit geval om op het even welk moment uw keuze van fondsenbeheerder bijsturen.

Lees ook

1. De term “fonds” is de gemeenschappelijke benaming voor de Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB). De ICB’s zijn ofwel ICBE's ofwel AICB’s; zij bestaan in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) of een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF). Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.