Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Zorg nu voor uw vermogen voor wanneer u het zelf niet meer kan

Zorg nu voor uw vermogen voor wanneer u het zelf niet meer kan


Via een zorgvolmacht kan u het beheer van uw vermogen regelen voor wanneer u (tijdelijk) wilsonbekwaam zou worden.

Een zorgvolmacht laat u toe om op voorhand vast te leggen hoe het beheer van uw vermogen dient te gebeuren wanneer u dat zelf niet meer zou kunnen door wilsonbekwaamheid, bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk in een coma belandt na een verkeersongeval of wanneer u lijdt aan een geestesziekte. De nieuwe wetgeving, de toenemende vergrijzing, alsook het stijgende besef dat we allemaal geconfronteerd kunnen worden met een periode van wilsonbekwaamheid tijdens ons leven, zijn enkele redenen waarom de populariteit van de zorgvolmacht de voorbije twee jaar sterk is toegenomen.

In tegenstelling tot de gerechtelijke bescherming - waar een vrederechter een externe bewindvoerder aanstelt - kan u met een zorgvolmacht niet alleen specifieke instructies opstellen, maar bent u in principe vrij om te kiezen wie als lasthebber uw vermogen zal beheren, op voorwaarde dat deze de lastgeving aanvaardt. U kan, indien u dat wenst, zelfs meerdere lasthebbers aanstellen en de verantwoordelijkheden onder hen verdelen.

Notaris

Een zorgvolmacht kan enkel geldig tot stand komen door een geschrift - een mondelinge zorgvolmacht zal niet erkend worden. Hoewel u kan werken met een onderhandse akte, raden we u in het kader van een familiale vermogensplanning aan om bij de notaris langs te gaan voor een notariële lastgeving. Dit is sowieso noodzakelijk indien de zorgvolmacht betrekking heeft op handelingen die de tussenkomst van een notaris vereisen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van een woning, een notariële schenking of een wijziging aan een huwelijkscontract.

De notaris kan desgewenst de akte voor u registreren bij het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten (CRL). Enkel indien de zorgvolmacht werd geregistreerd bij het CRL, vóór u wilsonbekwaam bent geworden, zal ze geldig zijn wanneer u effectief wilsonbekwaam wordt.

Een op maatgemaakte zorgvolmacht is een bijzonder nuttig en doeltreffend instrument om uw vermogensplanning te regelen voor het moment dat u wilsonbekwaam zou worden.

Vermogensplanning

Een op maat gemaakte zorgvolmacht is een bijzonder nuttig en doeltreffend instrument om uw vermogensplanning te regelen voor het moment dat u wilsonbekwaam zou worden. Door gebruik te maken van een zorgvolmacht geeft u uw lasthebbers de mogelijkheid, indien u zelf nog geen of onvoldoende stappen zou hebben ondernomen, om nog een zekere vermogensplanning te organiseren in geval van uw wilsonbekwaamheid. Uw lasthebber kan in uw naam bijvoorbeeld een (notariële) schenking uitvoeren of een fiscaal nadelige clausule laten schrappen uit uw huwelijkscontract.

Werd er geen zorgvolmacht geregistreerd, dan kan uw vermogen in geval van wilsonbekwaamheid door de vrederechter onder gerechtelijke bescherming geplaatst worden. Een externe bewindvoerder beheert dan uw vermogen onder toezicht van de vrederechter. De mogelijkheden tot vermogensplanning zijn in dat geval eerder beperkt.

Lees alles over de zorgvolmacht in de jongste editie van DB Planning Insights.Bijkomende vragen over de zorgvolmacht?
Onze experts van het Estate Planning-team staan aan de zijde van uw adviseur om u hierin te begeleiden.

  • Maak een afspraak in uw Financial Center
    - door te bellen naar het nummer 078 156 160.
    - of via de rubriek ‘Contact’.
  • Bent u DB Personal cliënt?
    Contacteer uw DB Personal advisor of zijn team op het nummer 078 15 11 11.
  • Bent u Private Banking cliënt? Neem contact op met uw Private Banker.


Lees ook