Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

 • De Duitse aandelenmarkt is in hoge mate afhankelijk van export en kreeg in een eerste fase te lijden onder de sterke euro.
 • Sinds het einde van de zomer en de stabilisatie van de euro begon de Duitse sterindex (de DAX) aan een inhaalbeweging op de andere grote beurzen van de ontwikkelde landen.
 • Duitse aandelen zijn goed gepositioneerd om hun opmars voort te zetten en ten volle te profiteren van het wereldwijde herstel.

De aandelenmarkten zijn sinds het jaarbegin goed op dreef en daarmee de best presterende activaklasse. De groeilanden werden ondersteund door solide fundamentals en profiteerden het meest van de risicoappetijt bij de beleggers. Daarna volgen de Amerikaanse en Europese beurzen, die af te rekenen kregen met enkele belangrijke politieke afspraken. Voor het overige hielden de beleggers de beslissingen van de Federal Reserve (Fed) en van de Europese Centrale Bank (ECB) angstvallig in de gaten.

Onverwacht sterke economische prestaties in de eurozone

Een van de belangrijkste ondersteunende factoren voor de beurzen wereldwijd is het sterker dan verwachte economisch herstel dat de analisten ertoe aanzette om hun winstprognoses opwaarts bij te stellen. Ook in de eurozone doet de economie het onverwacht goed. Het feit dat de politieke risico’s er voor het merendeel geweken zijn (vooral dankzij de overwinningen van pro-Europese partijen bij de belangrijkste verkiezingen), effent daarenboven het pad voor aandelen om voordeel te halen uit de aantrekkende groei.

De sterindex van de Duitse beurs maakt een inhaalbeweging

In dit opzicht is de Duitse beurs gevoeliger dan het Europese gemiddelde voor economische cycli gezien de belangrijke plaats die cyclische waarden er innemen (cyclische waarden zijn aandelen waarvan de evolutie sterk afhankelijk is van de economische conjunctuur). De markt is in belangrijke mate afhankelijk van export, waardoor ze in een eerste fase te lijden had onder de sterke euro. Maar sinds het einde van de zomer en de stabilisatie van de eenheidsmunt dankzij een gunstige omgeving en vertrouwensindexen op hoog niveau, begon de belangrijkste Duitse index (de DAX) zijn achterstand in te halen op de andere grote beurzen van de ontwikkelde landen.

Op politiek vlak hebben de parlementsverkiezingen van september tot nu toe slechts een kleine impact gehad op de Duitse aandelen. Ondanks de impasse waarin de onderhandelingen zich momenteel bevinden en de kans op nieuwe verkiezingen begin 2018, zal Angela Merkel zich opnieuw kandidaat stellen als Bondskanselier. Het vooruitzicht op een verdere Europese integratie geleid door een Duits-Franse as wordt positief onthaald door de beleggers.

Duitse aandelen goed gepositioneerd

Met een groei die voor 2017 wellicht zal uitkomen boven 2% en een historische lage werkloosheid blijft Duitsland meer dan ooit de locomotief van de Europese economie. Duitse aandelen – en bij uitbreiding aandelen van de eurozone – zijn goed gepositioneerd om hun opmars voort te zetten en ten volle te profiteren van het wereldwijde herstel. De euro lijkt gestabiliseerd en wij verwachten voor de komende 12 maanden een lichte depreciatie tegenover de Amerikaanse dollar, wat eveneens in het voordeel zal spelen van exportgerichte markten. Gezien het meer cyclische karakter en de aantrekkelijke waarderingen is de Duitse beurs een van onze favoriete geografische zones.

Wij vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat er een discrepantie bestaat tussen de tijdshorizon van dit artikel en de levensduur van de genoemde producten. Elke voorspelling of projectie van deze analyse wordt als indicatie weergegeven en kan niet worden gewaarborgd. Gelieve het prospectus en de KIID te lezen voor elke beleggingsbeslissing. Het gestructureerd product1 en de fondsen2 hieronder die Deutsche Bank verdeelt, zijn uitgedrukt in euro.

Afgeleid product

 • Société Générale

  Société Générale (FR) German Equities 2024 Note

  Afgeleid product Uiterste inschrijvingsdatum:
  Doelstelling3
  Munt
  EUR
  Looptijd
  6 jaar en 11 maanden
  Coupon
  Eenmalig
  Recht op 100% terugbetaling4
  Nee

Fondsen

Product - Fabrikant5 Munt Inkomsten Categorie Objectief3 SRRI6

Wenst u meer informatie?

Maak een afspraak in één van onze agentschappen via 078 156 160.
Contacteer Talk & Invest op 078 153 154.

Als belegger is het belangrijk om te weten dat een bepaald niveau van volatiliteit op vlak van wisselkoers en rentevoeten niet uitgesloten is. Voor u belegt, overweeg dan om de 'My Financial ID'- vragenlijst in Online Banking in te vullen. Zo kunt u genieten van gepersonaliseerd advies.

1 De gestructureerde financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van 'gestructureerde schuldinstrumenten' of 'afgeleide instrumenten'. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor de gestructureerde schuldinstrumenten verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingelegde kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij 'afgeleide instrumenten' daarentegen verbindt de uitgever van een Structured Note zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag.

2 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

3 Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei
Meer weten

4 Dit recht geldt enkel:
- Op eindvervaldag, bij het ontbreken van een vervroegde terugbetaling (voor sommige producten is een vervroegde terugbetaling mogelijk).
- Behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever of van de uitgever en de garantiegever.

5 De volledige namen van de fabrikanten (beheerders) staan op de volgende pagina (detailpagina van het fonds).

6 De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleiner risico, mogelijk lager rendement) tot 7 (hoger risico, mogelijk hoger rendement). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.