Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

Een rechtsgeldig testament kunt u perfect zelf opstellen. Maar een kleine fout kan ertoe leiden dat uw eigenhandig testament niet de uitwerking heeft die u voor ogen had.

Fout 1: te lang wachten

Sterven is onvermijdelijk, maar aan onze eigen eindigheid willen we meestal liever niet herinnerd worden. Uit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting (2016) wil 86% van de Belgen meer vrijheid om zelf te bepalen wie van hen erft en hoeveel. Maar aan de andere kant blijkt dat slechts 24% van de Belgen hun erfenis effectief voorbereidt.

Fout 2: een gezamenlijk testament opstellen

Getrouwd of niet, samenwonend of niet, kinderen of niet: een testament stelt u altijd in uw eigen naam op. Een testament dat u samen met uw partner (of andere personen) opstelt en ondertekent, heeft geen enkele waarde.

Fout 3: niet up-to date

Soms worden familiebanden versterkt of net doorgeknipt. Er komen (klein)kinderen bij. Schoonzonen en -dochters komen (en gaan). Daarom haalt u best jaarlijks uw testament even boven om het indien nodig aan te passen. Niet alleen familiebanden evolueren, ook de wetgeving. Wat vandaag wettelijk is, kan in de toekomst misschien niet meer het geval zijn.

Fout 4: een testament typen

Als u een testament eigenhandig opstelt, dan moet die steeds met de hand en in onuitwisbare inkt geschreven zijn. Wilt u fotokopieën maken van uw testament - bijvoorbeeld om aan uw kinderen in bewaring te geven - dan kan dat. U hoeft die kopieën dus niet eigenhandig te schrijven.

Fout 5: datum of handtekening vergeten

Door een nieuw testament op te stellen, kan u ervoor zorgen dat uw vorige testamenten vervallen. Tenminste als u op uw testament de datum en uw handtekening niet vergeet. Eén handtekening volstaat; u hoeft niet alle pagina’s te ondertekenen.

Fout 6: testament niet goed/te goed verstoppen

Eigenhandige testamenten worden niet altijd veilig opgeborgen zodat ze in ‘verkeerde’ handen kunnen vallen. Andersom kan ook: ze zijn zo goed verstopt dat niemand ze terugvindt. Dat kunt u voorkomen door uw zelf geschreven testament te laten deponeren bij een notaris, die het op zijn beurt registreert bij het Centraal Register voor Testamenten.

Fout 7: niet concreet genoeg geformuleerd

"Dat schilderij in de garage legateer ik graag aan mijn neef." Welke van de drie schilderijen? In welke garage? Welke neef? Wees bij de omschrijving van de goederen en de begunstigde zo concreet mogelijk.

3 soorten testamenten en hun bewijskracht

  • het notarieel testament: wordt door een notaris in het bijzijn van twee getuigen opgesteld, of door twee notarissen. De notaris bewaart het testament en registreert het bij het Centraal Register voor Testamenten. Indien u naar een grote zekerheid streeft (in functie van de familiale situatie) is het notariële testament de aangewezen vorm.
    Kostprijs: 300 à 500 euro, afhankelijk van de complexiteit.
  • het internationaal testament: wordt opgesteld door de erflater of een derde en door de erflater ondertekend. De erflater overhandigt het document persoonlijk aan de notaris in het bijzijn van twee getuigen. Deze vorm biedt dezelfde veiligheid als een authentiek testament.
  • het eigenhandig testament: de bewijskracht is minder sterk dan een authentiek testament. Als het geschrift of de handtekening door de erfgenamen niet erkend wordt, dan heeft het testament geen waarde. Tenzij gerechtelijk onderzoek de echtheid wél aantoont.

Een uitgebreide versie van dit artikel verschijnt in Money Expert herfst 2017.
Meer weten? Surf naar www.notaris.be

Lees ook