Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

De meeste mensen die kunnen sparen, zouden in principe ook kunnen beleggen als hun persoonlijk beleggersprofiel dit toelaat. Deutsche Bank stelde de vraag in de grote exclusieve enquête 'De Belg en zijn geld'. In juli 2017 interviewde het marktonderzoeksbureau Profacts 621 mensen (een representatief voorbeeld van de Belgische bevolking) naar hun mening over banken en beleggingen. Eerder waren de resultaten te lezen in De Standaard en Le Soir. Nu delen we ze met onze trouwe lezers.


Ziet u door de bomen het bos niet meer? Geen nood. Met deze zes aandachtspunten weet u waarop te letten als beginnend belegger.

1

Weinig geld is geen bezwaar

De meeste mensen die kunnen sparen, zouden in principe ook kunnen beleggen als hun persoonlijk beleggersprofiel dit toelaat. Een paar vuistregels: leen nooit met geleend geld. In principe belegt u enkel met geld dat u (tijdelijk) kunt missen en waarbij u geen bezwaar maakt dat het (gedeeltelijk) in rook kan opgaan. Hoe weet u hoeveel u kunt beleggen? Buiten het geld om de dagelijkse kosten en uitstaande leningen te betalen, moet u eerst een spaarreserve aanleggen. Over het algemeen geldt drie tot zes maanden inkomsten van het huishouden als een veilige reserve, maar veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Deze spaarreserve zet u vast op een spaarrekening, zodat ze onmiddellijk aanspreekbaar is voor onverwachte en/of grote uitgaven (wasmachine vervangen, operatie). Houdt u buiten uw loon en uw reserve systematisch geld over? Dan kunt u overwegen dit te beleggen. Periodiek beleggen kan bij Deutsche Bank al vanaf 100 euro per maand.

2

Weet wat u wil

Uw bankadviseur is in principe de ideale sparringpartner om uit te maken wat uw financiële doelstellingen zijn, welk risico u bereid bent te nemen en welke beleggingshorizon u voor ogen hebt. Gesteld dat de bank daar de juiste visie op heeft en er de juiste tools voor heeft ontwikkeld. Een groot aantal banken gebruikt helaas nog steeds risicoprofielen die niet meer overeenstemmen met de realiteit van vandaag. Laat u geen etiket opplakken of indelen in een categorie die niet overkomt met wie u bent. Kies voor een bank die een beheermodel hanteert dat dynamisch is en uniek voor elke cliënt.

3

Ga voor een ruime keuze

Sommige banken stellen u enkel beleggingsproducten “van het huis” voor omdat ze daar twee keer winst op maken: wanneer de bank het product creëert én wanneer ze het u verkoopt. U kunt zich dus maar beter afvragen of die huisproducten werkelijk de beste van de markt zijn. Beantwoorden ze écht aan uw beleggingsobjectieven? Houden ze niet te veel risico in? Kortom: wees op uw hoede voor simpele oplossingen. U kiest beter voor een bankier die een brede waaier aan producten aanbiedt: niet alleen eigen producten maar ook die van de concurrentie. Zo bewijst hij zijn onpartijdigheid. En hebt u meer keuze.

4

Vermijd kosten

Beleggingskosten kunnen snel oplopen. En wanneer u dat merkt, is het vaak al te laat. Bovendien zijn niet alle kosten altijd transparant omschreven. Vraag uw huidige bankier dus zeker naar de kosten van uw belegging(en). Als men u een product voorstelt, vraag dan altijd naar de kosten: in-, uitstap- en beheerskosten. Maar ook commissies en fiscale kosten. Bepaalde banken en verzekeraars rekenen tot 6  % instapkosten aan op bijvoorbeeld een klassieke levensverzekering. Of 2 tot 3  % op een beleggingsfonds. Kies dus zeker voor een bank die dat niet doet. Ga ook voor (een meerderheid van) fondsen waarop u geen in- of uitstapkosten betaalt. Zo vermijdt u kosten die knagen aan een deel van uw mogelijk rendement.

5

Kies voor onpartijdig advies

Kies voor een bank die u een brede waaier van producten voorstelt, ook van andere financiële instellingen. Dat is het beste bewijs dat haar advies onpartijdig is. Aarzel niet om bij verschillende banken langs te gaan en ze te vergelijken: niet alleen de producten die ze aanbieden maar ook hun tariefcondities. Hebt u daar geen tijd voor? Check ze dan op internet: u vindt er een overvloed aan nuttige informatie. Bij goed advies hoort ook een goede opvolging. Verzeker u ervan dat u bij een gekozen product ook de nodige persoonlijke opvolging krijgt. Enkel dan kunt u analyseren of de prestaties van dat product overeenkomen met uw verwachtingen.

6

Mijd het product van de maand

Sommige banken ondervragen u pro forma, maar luisteren niet echt naar uw antwoorden. Een klassieker in het repertoire is het product van de maand. Dat kan op het eerste gezicht interessant lijken. Maar door de marges die erop verdiend worden, zou het in veel gevallen vooral interessant kunnen zijn voor de bank. De adviezen die u krijgt, komen vaak van verkopers die onder enorme druk bepaalde marges moeten halen. Een goede bankier echter moet altijd vertrekken van uw behoeften en uw doelen. Bekijk het product van de maand als een gepromoot product in de supermarkt dat u gewoonlijk zou zijn voorbijgelopen. Vraag u, net als in de winkel, af of u dat product wel echt nodig hebt en of er geen ander is dat beter overeenkomt met uw noden en wensen. Meestal loopt u dan door, mogelijk naar een winkel met meer keuze. Doe dat vanaf nu ook voor uw bankzaken.

Wil u een persoonlijk beleggingsprofiel, ruime keuze, de laagste kosten, onpartijdig advies, goede opvolging en nooit nog een product van de maand?

Neem contact op met ons via 078 156 160
of via de rubriek ‘Contact’

1 Bron : Profacts, enquête afgenomen bij 621 belgen, juli 2017.