Samengevat

  • De uitverkoop van Amerikaanse aandelen op dinsdag werd veroorzaakt door onder meer een inversie van de rentecurve
  • Volgens ons is het onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse economie de komende twaalf maanden in een recessie terechtkomt
  • In een historische context leidde een inversie van de rentecurve niet noodzakelijk tot een onmiddellijke recessie

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn op 4 december opnieuw sterk gedaald. Reden om de toestand van de Amerikaanse aandelenmarkt en het spookbeeld van een recessie die weegt op de Amerikaanse aandelenmarkt onder de loep te nemen.

Wat is er gebeurd?

Aandelen uit de VS gingen dinsdag in een neerwaartse spiraal, waarbij de S&P 500 index daalde tot 2.700 en de Dow Jones-index bijna 800 punten verloor tot net boven 25.000 punten.

De scherpe uitverkoop werd toegeschreven aan een groot aantal factoren. Er leek een vermindering van het optimisme en onzekerheid te bestaan ​​over het "staakt-het-vuren" van president Trump met China. Vanuit een marktperspectief was er ook brede commentaar op de omkering van het renteverschil van Treasuries op 5 en 3 jaar, wat we voor het eerst zien sinds 2007.

Sommige marktdeelnemers vrezen dat deze inversie een voorbode is van een Amerikaanse recessie. Een effect van de afvlakking van de rentecurve op eerder korte termijn was voelbaar op de koersen van banken en andere financiële instellingen. Er was ook enige bezorgdheid in de markt over verkopen gebaseerd op algoritmen, die mogelijk de oorzaak waren van de abrupte daling rond de middag, nadat de S&P 500 tijdens de handelssessie de technisch belangrijke indicator van het 200 dagen voortschrijdend gemiddelde doorkruiste.

Analyse van de situatie in historisch perspectief

Hoewel de recente curve-afvlakking nervositeit heeft gecreëerd onder marktdeelnemers, geloven we dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de Amerikaanse economie de komende twaalf maanden in een recessie terechtkomt. We verwachten dat de Amerikaanse economische groei zal afnemen van 3,1% in 2018 tot 2,4% in 2019. Echter, met nog steeds een hoog consumentenvertrouwen, de productie nog steeds op volle expansie (zoals de ISM Manufacturing index, die in november op een niveau van 59,3 stond, aantoont), een sterke arbeidsmarkt en toenemende loongroei, zou dit een gunstige omgeving voor positieve economische groei moeten creëren.

In een historische context leidde een inversie van de rentecurve (niet ons basisscenario) echter niet noodzakelijk tot een onmiddellijke recessie. We kunnen 3 belangrijke lessen trekken uit onderstaande grafiek:

  • het duurde gemiddeld 500 dagen tot de volgende recessie na een omkering van de rentecurve.
  • de piek in de beleidsrente treedt meestal ongeveer 250 dagen na de omkering op, wat suggereert dat de Fed de beleidsrente zal blijven optrekken.
  • de piek in rendementen en aandelenmarkten deed zich ongeveer 300 dagen na de inversiedatum voor, wat erop kan wijzen dat de aandelenmarkten historisch gezien na de inversiedatum hoger bleven klimmen.

Laatste vier recessies in de Verenigde Staten en de impact op activa op een tijdslijn (blauwe lijn = S&P500)

Onze mening

We herhalen onze eerder constructieve mening over Amerikaanse aandelen en onze S&P 500-doelstelling van 2.950 punten op 12 maanden vanwege aantrekkelijkere waarderingen en lagere, maar solide winstgroei.

Gezien de risico's in de markt met betrekking tot het handelsconflict, een te agressieve Fed, de politieke onzekerheid in Europa (bijvoorbeeld de brexit, Italiaanse begrotingsbespreking), verwachten we dat de volatiliteit nog geruime tijd hoog blijft. Bovendien benadrukken we de noodzaak van een selectieve benadering op aandelenmarkten met onze regionale voorkeur voor de VS boven Europa binnen ontwikkelde markten en Azië boven Latijns-Amerika binnen de opkomende markten.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook