Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat:

 • Deutsche Bank ziet de wereldwijde economische groei dit jaar versnellen naar 3,8% (tegenover 3,7% in 2017).
 • Vooral de groeilanden en de VS profiteren daarvan, al zijn er enkele donkere wolken aan de hemel verschenen.
1

Het globale plaatje

De wereldwijde groei blijft robuust en gesynchroniseerd. We verwachten een groei van 3,8% in 2018 (was 3,7% in 2017).

Niettemin flikkeren er waarschuwingslampjes:

 • De aantrekkende groei kan de inflatie te fors aanwakkeren, vooral in de VS. Dat kan de Amerikaanse centrale bank (Fed) aanzetten om de rente sneller en meer dan verwacht te verhogen. Snelle renteverhogingen zijn meestal negatief voor de economische groei.
 • Daarnaast is er het toenemende protectionisme, aangevuurd door president Trump. Dit kan ontsporen, indien de handelspartners reageren met hun eigen importheffingen.
 • Geopolitieke ontwikkelingen blijven een globaal risico, hoewel in Azië de relaties met Noord-Korea lijken te ontdooien.
2

VS: op weg naar de langste groeiperiode ooit

 • In de VS zwelt de groei dit jaar volgens onze verwachtingen aan tot 2,5%.
 • De belastinghervorming en de geplande infrastructuurbestedingen vormen een bijkomende stimulans.
 • De VS zijn op weg om de langste groeiperiode ooit op te tekenen.

De stijgende inflatie is een risico, maar vormt momenteel geen groot probleem. Enerzijds wil de Fed de inflatie dichter bij haar doel van 2% brengen. Anderzijds is de loongroei – een belangrijke bron van inflatie – goed voor de economie. Indien de loongroei echter naar 4% stijgt, dan zou het risico op hogere inflatie en een reactie van de Fed toenemen – en dus ook het risico op een recessie.

In een context van sterke groei en een gematigde stijging van de inflatie, zou de Fed het beleid van geleidelijke monetaire verstrakking moeten voortzetten. Zoals verwacht verhoogde ze in maart haar belangrijkste beleidsrente van 1,5% naar 1,75%. We verwachten nog steeds twee renteverhogingen van 0,25% in 2018. Tegelijkertijd zal de Fed ook haar balans blijven verlagen aan een regelmatige snelheid.

3

Aanhoudende groei in de eurozone

 • De eurozone zette in 2017 de sterkste groei in tien jaar neer (2,5%). Vorig jaar groeide de regio opnieuw sneller dan de VS.
 • De vertrouwensindicatoren daalden licht ten opzichte van hun recordniveaus, maar blijven ver boven het gemiddelde van de voorbije drie jaar.
 • We verwachten slechts een lichte daling van de groei naar (een nog steeds stevige) 2,3%.

De inflatie (slechts 1,1% in februari) blijft ver onder de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft dan ook geen reden om het geweer drastisch van schouder te veranderen. Het opkoopprogramma van obligaties stopt in het najaar. Een eerste renteverhoging komt er ten vroegste in de lente van 2019.

Op politiek vlak is er opluchting dat de Duitse regeringsonderhandelingen eindelijk zijn uitgemond in een grote regeringscoalitie. In Italië, daarentegen, heeft geen enkele partij een duidelijke meerderheid in het parlement na de verkiezingen. Het land kijkt aan tegen een nieuwe periode van onzekerheid. Dit zal volgens ons evenwel geen impact hebben op de groei in de eurozone.

4

Japan gaat verder op zijn positief elan

 • De Japanse economie groeit al acht kwartalen op rij, de langste expansieperiode sinds eind jaren 80.
 • De bedrijfsinvesteringen zitten op een recordniveau, terwijl de export profiteert van de grote vraag naar Japanse technologie in Azië.
 • De gezinsconsumptie trok opnieuw aan de kar, na te zijn gestagneerd in de vorige kwartalen. Ook de langzaam stijgende salarissen zijn goed nieuws.

Een ander positief element is dat de voorzitter van de Japanse centrale bank in april wellicht herbenoemd wordt voor vijf jaar. Dat betekent dat er geen grote wijzigingen komen in het soepele rentebeleid. Voor Japan is het immers nog veel te vroeg om al te spreken over een normalisering, in tegenstelling tot de VS (en in mindere mate de eurozone).

Het grootste risico voor de groei is volgens ons een te sterke appreciatie van de Japanse yen.

5

Gunstige vooruitzichten voor de groeilanden

 • De kaarten liggen goed voor de groeilanden, en in het bijzonder de Aziatische.
 • De regio profiteert van de aantrekkende wereldwijde groei.
 • Het monetaire beleid blijft over het algemeen stimulerend voor de groei.

In China zal de groei dit jaar wellicht de beoogde 6,5% halen. De overheid wil de financiële risico’s beheersen door bijvoorbeeld de kredietgroei af te remmen. Bovendien wordt voor het eerst sinds 2012 het doel voor het begrotingstekort verlaagd, waardoor er minder stimulus vloeit naar de economie.

China lijkt goed op weg te zijn om de doelstelling van een verdubbeling van het BBP per capita tegen 2020 (ten opzichte van het niveau in 2010) te halen. Positief is dat het belang van de dienstensector blijft stijgen, aangespoord door de sterke binnenlandse vraag.

India zal naar verwachting dit jaar met 7,5% groeien. In het vierde kwartaal tekende het land de sterkste groei op in vijf kwartalen, gedragen door een fors herstel van de investeringen. De stevige binnenlandse consumptie en de hogere bedrijfswinsten zetten de Indiase bedrijven aan om meer te investeren. Bovendien zijn de Indiase banken gezonder en opnieuw meer bereid om leningen te verstrekken.

De sterke groei is het bewijs dat de Indiase economie de dubbele schok van demonetisering (het uit circulatie halen van grote bankbiljetten) en van de invoering van één enkel btw-tarief (in de plaats van een doolhof aan lokale belastingen) goed verteerde.

Brazilië tekende in 2017 de eerste positieve groei op in drie jaar (+1%) dankzij een sterk presterende landbouwsector, de privéconsumptie en het wereldwijde herstel.

De groei is nog laag, maar niettemin een stap in de goede richting. De kans is reëel dat de groei in 2018 verder stijgt richting 2%. Vooral de aantrekkende binnenlandse consumptie is een gunstig voorteken. Bovendien verlaagde de Braziliaanse centrale bank de voorbije twaalf maanden de rente van 12,25% naar 6,75%, wat de consumptie blijft stimuleren.

Ondanks het huidige herstel is het nog te vroeg om victorie te kraaien. De politieke toestand blijft erg onstabiel met corruptieschandalen, en verkiezingen in oktober. De hervormingsagenda viel daardoor stil en het investeringsklimaat blijft zwak.

Groeivooruitzichten 2017 – 2018 (reëel BBP, %)

  2017 2018
Wereld 3,7 3,8
Verenigde Staten 2,3 2,5
Eurozone 2,5 2,3
Duitsland 2,2 2,1
Verenigd Koninkrijk 1,7 1,3
Japan 1,5 1,5
China 6,9 6,5
India 6,7 7,5
Brazilië 1,0 1,8
Rusland 1,5 2,0

De mogelijkheden voor uw portefeuille bespreken?

Bel onze experts via Talk & Invest op het nummer 078 153 154.
Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook

Bron : Deutsche Bank Wealth Management (maart 2018)