Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • 2018 wordt een uitstekend jaar voor de wereldeconomie. We verwachten een groei van 3,8%.
  • De groei wordt breed gedragen, zowel door de ontwikkelde landen als de groeilanden. Een uitzondering vormt het Verenigd Koninkrijk.
1

Robuuste groei in de VS

De groei in de VS is opnieuw robuust. De privéconsumptie stijgt, net als de bedrijfsinvesteringen. De heropbouw na de schade van de orkanen zal de economie een (tijdelijke) boost geven. De Amerikaanse groei wordt gedreven door meerdere motoren, en niet enkel door de gezinsconsumptie. November werd de 100ste opeenvolgende maand van expansie. Hoewel de economische cyclus er al vergevorderd is, wijst niets er voorlopig op dat de expansie op zijn einde loopt. Mogelijk schakelt die nog een versnelling hoger wanneer de belastinghervorming er komt.

We verwachten geen grote veranderingen in het beleid van de Amerikaanse centrale bank (Fed), ondanks de wissel aan de top (voorzitter Janet Yellen wordt vervangen door Jerome Powell in februari). Deutsche Bank verwacht dat de Fed in 2018 haar beleidsrente twee keer optrekt naar een vork van 1,75 – 2%.

2

Breed herstel in de eurozone

In de eurozone zal het herstel zich in 2018 voortzetten in alle landen, waardoor er niet langer sprake is van een eurozone aan twee snelheden (de kern versus de periferie). Dankzij de groei verbetert ook de arbeidsmarkt geleidelijk aan. De politiek kan mogelijk wat onrust veroorzaken, maar zal naar onze mening de huidige positieve dynamiek niet in gevaar brengen.

De nog steeds erg lage inflatie (kerninflatie – exclusief de volatiele voedsel- en brandstofprijzen – in november van amper 0,9%) betekent dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar soepel geldbeleid kan verderzetten. Hoewel de maandelijkse obligatie-inkopen vanaf januari halveren naar 30 miljard euro, is er van een renteverhoging geen sprake tot de lente van 2019.

3

Japan blijft groeien

De Japanse economie blijft positief verrassen, en tekent nu al zeven kwartalen op rij voor groei. De groei wordt gedragen door de export, die profiteert van het wereldwijde herstel en van de goedkopere Japanse yen. Zoals we verwachtten, droeg de privéconsumptie niet meer bij tot de groei. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt (erg lage werkloosheid) stijgen de lonen in Japan niet, waardoor consumenten voorzichtig blijven met hun uitgaven. We zien daar in de nabije toekomst geen verandering in komen. We verwachten tot slot een positieve stimulans van de investeringen in aanloop naar de Olympische Spelen in 2020.

4

Gunstig momentum voor de groeilanden

De vooruitzichten voor de groeilanden zijn erg gunstig. Niet alleen verbetert de binnenlandse vraag er, maar profiteren ze ook ten volle van de aantrekkende wereldwijde groei. Vele groeilanden tekenen momenteel een tweecijferige groei van de export op.

In China ligt de focus voortaan op de kwaliteit van de groei, op hervormingen van staatsbedrijven in moeilijkheden, op het verminderen van de overcapaciteit in bepaalde sectoren (zoals staal), evenals op het verlagen van de overmatige schulden en een betere regulering van het schaduwbankieren. We verwachten dat de groei er volgend jaar vertraagt naar 6,5% (na een groei van 6,7% in 2017).

Ook in andere landen zullen hervormingen een heilzaam effect hebben, zoals in India. Het land werd daarvoor onlangs nog beloond door kredietbeoordelaar Moody’s, dat de kredietrating van het land met één niveau verhoogde. Ook voor Latijns-Amerika wordt 2018 beter. Na het hersteljaar 2017 zal Brazilië een versnelling hoger schakelen. Bovendien kan de centrale bank er een soepeler rentebeleid blijven voeren om de inflatie onder controle te krijgen.

Verenigd Koninkrijk mist het groeifeestje

Na maanden van uitstel bereikten het VK en Europa eindelijk een overeenkomst over de voorwaarden van de scheiding. De afgesproken financiële vergoeding, geschat op 45 à 55 miljard euro, is even groot als het Britse defensiebudget.

De Britse economie zit ondertussen in neerwaartse lijn. Hoewel de privéconsumptie tot nu toe erg weerbaar bleek, staat de koopkracht van de gezinnen onder druk. De bloei van de arbeidsmarkt loopt bovendien op haar laatste benen. Bedrijven houden ook wat betreft nieuwe investeringen de vinger op de knip, en de bijdrage van de export aan de groei is verwaarloosbaar. De overheid wil de negatieve impact van de brexit compenseren met stimulusmaatregelen, maar die zullen hun tol eisen van de begroting.

We verwachten dat de Britse economische groei verder zal vertragen en met moeite 1,3% zal bedragen in 2018.

Groeivooruitzichten 2017-2018
(reële BBP, %)

data

Een gesprek over de mogelijkheden voor uw portefeuille?

Bel onze experts via Talk & Invest op het nummer 078 153 154.
Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook