Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De globale groei zet zich voort met een gesynchroniseerd herstel in de belangrijke regio’s.
  • Terwijl de eurozone positief blijft verrassen, weegt de brexit stilaan op de Britse economie..
  • De groeilanden hebben over het algemeen de wind in de zeilen.

We kunnen spreken van een echte Goldilocks-omgeving voor de wereldeconomie: de groei trekt aan, ze is bestand tegen de (geo)politieke risico’s en de inflatie is onder controle.

1

De VS verhogen het ritme

De VS tekenden in het tweede kwartaal 3% groei op jaarbasis op. Een deel van die groei was wel een inhaalbeweging na het zwakke eerste kwartaal. Niettemin zaten zowel de gezinsconsumptie als de bedrijfsinvesteringen in de lift. De werkloosheidsgraad (4,4%) zakte richting het laagste niveau sinds 2001.

We verwachten dit en volgend jaar nog steeds een groei in de VS van meer dan 2%. Een eventuele belastinghervorming van de regering Trump – waarvan het moeilijk wordt om die nog dit jaar gestemd te krijgen – zal pas volgend jaar effect sorteren.

In een dergelijke omgeving is het logisch dat de Amerikaanse centrale bank aankondigde dat ze haar omvangrijke balans gaat normaliseren – het resultaat van drie obligatie-inkoopprogramma’s – vanaf het vierde kwartaal. Een nieuwe renteverhoging voor eind 2017 valt niet uit te sluiten.

2

Eurozone bevestigt positief momentum

De eurozone bevestigde opnieuw zijn groei. De groei in het tweede kwartaal versnelde en is erg breed: alle landen van de eurozone groeien. We verwachten voor heel 2017 een groei van 1,8%. Ook het vertrouwen bij de gezinnen en bedrijven steeg. De werkloosheid daalde naar het laagste niveau sinds februari 2008 (9,1%).

De sterk gestegen euro maakt het werk van de Europese Centrale Bank (ECB) moeilijker. Een te snelle afbouw van het stimulusbeleid zou de euro verder kunnen doen stijgen, wat de economische groei en inflatie in gevaar kan brengen. Bovendien wil de ECB vermijden dat de rente in de perifere landen, die nog altijd relatief zwak zijn, te veel zou stijgen. Desalniettemin zal de ECB waarschijnlijk vanaf begin 2018 haar obligatie-inkopen afbouwen. Wij verwachten daarentegen geen enkele renteverhoging de komende 12 maanden.

3

Verenigd Koninkrijk ingehaald door de brexit

Terwijl de Britse economie in 2016 nog samen met Duitsland de beste presteerder was van de G7-landen, bengelt ze dit jaar achteraan. De onzekerheid rond de brexit heeft een negatieve impact op de Britse consument en de bedrijfsinvesteringen. Bovendien maakt het zwakke pond geïmporteerde producten duurder, wat weegt op de portemonnee van de Britse gezinnen. De onzekerheid zal nog lange tijd blijven.

4

Japan gaat door op zijn elan

Het herstel in Japan zette zich voort in het tweede trimester, vooral dankzij de binnenlandse consumptie. De Japanse economie groeit al zes kwartalen op rij, maar we verwachten niet dat het land het groeitempo kan volhouden. Het wordt moeilijk voor de privé-consumptie om als groeimotor te blijven fungeren. Ondanks de krappe arbeidsmarkt blijven de lonen immers stagneren. Japan is ook kwetsbaar indien het conflict met Noord-Korea escaleert.

5

Positieve dynamiek in de groeilanden

Het groeiverschil tussen de groeilanden en de geïndustrialiseerde landen neemt sinds eind 2016 opnieuw toe. Dat is geleden van 2011. Dit is vooral onder impuls van Azië, en in het bijzonder India, China en (in mindere mate) Indonesië.

Dat Azië de kar trekt, is te danken aan de exportgerichtheid van de regio en door ingrijpende economische hervormingen in onder meer India. Bovendien is de inflatie in de regio onder controle, waardoor de centrale banken de ruimte hebben om hun soepel monetair beleid verder te zetten. Ten slotte zijn de politieke risico’s er ook aanzienlijk lager dan in bijvoorbeeld Latijns-Amerika. Het conflict met Noord-Korea zou daarentegen een belangrijke negatieve impact kunnen hebben op buurlanden als Zuid-Korea en Japan.

Wil u opportuniteiten voor uw portefeuille bespreken?

Bel onze specialisten van Talk & Invest op 078 153 154
Maak een afspraak met uw Financial Center op 078 156 160

Lees ook