Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

Voor sommigen brengen de nieuwe technologische middelen een dreiging met zich mee, voor anderen juist een opportuniteit.

Bepaalde sectoren die minder afhankelijk zijn van de economische conjunctuur, lijken ons interessant als diversificatie omdat ze net inspelen op seculaire trends (structureel en op lange termijn).

Als nieuwe trendy sectoren, alomtegenwoordig in ons dagelijks leven, hebben gezondheidszorg, cybersecurity en technologie een enorme impact op onze moderne economie en veranderen ze ongemerkt onze gewoontes. Hoe kunnen we profiteren van dit nieuwe gedrag?

Sinds het einde van de financiële crisis van 2008 heeft de wereldeconomie het moeilijk gehad om op dreef te geraken, maar nu lijkt eindelijk een duurzaam herstel te zijn ingezet. De eerste bedrijven die daarvan profiteerden, waren diegene waarvan de omzet sterk conjunctuurafhankelijk is. Cyclische waarden dus.

U zei ‘seculaire trends’?

Bepaalde sectoren die minder afhankelijk zijn van de economische conjunctuur, lijken ons interessant als diversificatie omdat ze net inspelen op seculaire trends (structureel en op lange termijn). Gezondheidszorg is een sector die alomtegenwoordig is in ons dagelijks leven en wordt daardoor als defensiever dan het gemiddelde beschouwd. Ook cyberveiligheid is met de veelvuldige aanvallen op de voorgrond getreden als sector. Tot slot heeft de opkomst van generatie Y en haar nieuwe consumptiegewoontes de weg geëffend naar een andere manier om aan marketing te doen, waarbij de sociale netwerken een cruciale rol spelen.

Gezondheidszorg: een reusachtige sector

Tegen 2040 zullen meer dan 2 miljard mensen op aarde ouder zijn dan 65 jaar, onder wie 70% in minder ontwikkelde regio’s. Bij ons schat de Europese Commissie dat chronische ziekten verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de overlijdens in de EU. Hart- en vaatziekten zijn op zich al de oorzaak van meer dan 2 miljoen overlijdens per jaar in Europa. In de Verenigde Staten zijn de schattingen nog alarmerender omdat nu al 40% van de totale bevolking aan een chronische aandoening zou lijden.

Onze regeringen hebben hiervoor al maatregelen genomen en investeren meer en meer in onderzoek en medische innovatie. Vandaag vertegenwoordigen de uitgaven voor gezondheidszorg reeds 8% van het mondiale BBP. Dit percentage zou tegen 2025 kunnen toenemen tot 15%. Bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector zullen profiteren van deze toenemende behoeften. Bovendien is hun beurskoers vandaag ondergewaardeerd tegenover hun historisch gemiddelde. Vroeg of laat zal er dus een inhaalbeweging komen.

Cybersecurity of de economische impact van cyberaanvallen

Over cyberveiligheid is er dit jaar al veel te doen geweest en met de veelvuldige virusaanvallen van de voorbije maanden komt het thema volop in de aandacht. Hackers zijn niet alleen verrassend vernuftig, ze blijken ook te kunnen toeslaan met grote slagkracht, die doet denken aan die van regeringen. De aanval tegen de centrale bank van Bangladesh (81 miljoen dollar ontvreemd in februari 2016) zorgde al voor een bewustwording rond de noodzaak om de informatica-architectuur beter te beschermen. Het WannaCry virus dat in mei van dit jaar toesloeg in bijna 150 landen, kostte bijna 4 miljard dollar.

Sinds enkele maanden trokken zowel openbare instellingen als privébedrijven hun budgetten voor cyberveiligheid fors op. De Amerikaanse regering bijvoorbeeld, verhoogde de enveloppe voor informaticaveiligheid tot 19 miljard dollar in 2017, wat 5 miljard dollar meer is dan in 2016. Bedrijven die diensten aanbieden voor de beveiliging en opslag van gegevens zullen bijgevolg wereldwijd profiteren van een vraag in volle expansie.

Op zoek naar hyperconnectiviteit

Bijna de volledige generatie Y, die informatica met de paplepel ingegeven kreeg (kinderen geboren tussen 1980 en 2000), heeft vandaag de leeftijd bereikt om te gaan werken. Ze hebben in aantal zelfs de babyboomers ingehaald en maken sinds 2016 het grootste actieve deel uit van de wereldbevolking.

Ze zijn hypergeconnecteerd, aanhanger van sociale media en gebruiken de technologische tools met het grootste gemak: een generatie die de consumptiegewoonten grondig overhoop heeft gehaald. Ze kopen en vermaken zich online en het internet is hun voornaamste bron van informatie. Ze hechten veel belang aan snelheid en grenzeloosheid en zijn voortdurend op zoek naar nieuwigheden. Deze nieuwe verwachtingen hebben een grote impact op de moderne economie en zorgen voor de digitalisering van talrijke diensten.

Sommige bedrijven hebben van deze nieuwe gedragingen hun business model gemaakt, met de sociale media als speerpunt. Ook bedrijven die technologieën commercialiseren, profiteerden van deze generatiegebonden tendens omdat bijna 90% van de 18 tot 34-jarigen in de ontwikkelde landen vandaag tenminste een smartphone of zelfs een tablet bezit.

Interesseert dit thema u?

Bel onze specialisten van Talk & Invest op het nummer 078 153 154.
Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook