Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Wat te verwachten op de financiële markten na de verkiezing van Trump?

Wat staat ons te wachten op de financiële markten na de verkiezing van Trump?


De waarschijnlijk "smerigste" Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn voorbij. Na talrijke uren van wachten en speculatie viel het definitieve verdict. De 45ste President van de Verenigde Staten van Amerika is Donald Trump.

Zoals reeds het geval was voor het Brexit-referendum van eind juni, bleken de marktdeelnemers onvoldoende voorbereid op dit scenario. De vrees voor het onbekende leidde aanvankelijk tot een risk-off modus. De aandelenbeurzen in Azië daalden sterk - zo sloot de Nikkei bijvoorbeeld 5,4 procent lager af. De Mexicaanse peso verloor ongeveer tien procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar, terwijl het groene biljet onder druk stond tegenover de grote munten, zoals de euro, het Britse pond en de yen.

Verzoenende woorden

De markt herstelde zich in de loop van de dag nadat enige afstand en objectieve analyses een ander licht wierpen op de situatie. Afgezien van het presidentschap hadden de Republikeinen nog een andere reden om zich te verheugen. Ze behouden de meerderheid in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden. Een volledig Republikeinse regering zou daardoor enige vooruitgang moeten kunnen boeken en echte hervormingen kunnen doorvoeren. De eerste verzoenende woorden van Trump zorgden ook voor enig optimisme onder de marktdeelnemers - hij bedankte Clinton en wil alle Amerikanen winnen voor een verenigd Amerika, ongeacht religie en sociale achtergrond Dergelijke verzoenende en diplomatieke toon had Trump nooit eerder gebruikt.

Het echte werk start nu

Het echte werk start evenwel na de verkiezingscampagne - ook de toekomstige President is zich hiervan bewust. Terwijl de verkiezingscampagne precies op zijn maat was gesneden en waarschijnlijk ook door hem aangestuurd werd, is nu teamwerk vereist. Het zal ook bijzonder interessant zijn om te zien wie de ministers en adviseurs van Trump zullen worden en wie belangrijke posities zal bekleden. Daarbij stopt het echter nog niet omdat er meer dan 2.500 functies moeten ingevuld worden en allemaal moeten worden goedgekeurd door het Congres. De drastische plannen betreffende handel en immigratie kunnen ook niet worden doorgevoerd zonder de goedkeuring van de Senaat. Deutsche Bank verwacht dat het Congres de extreme visies van Donald Trump zal kunnen afzwakken, ook omdat enkele van de standpunten van Trump haaks staan op de standpunten van zijn eigen partij. Mogelijk is het makkelijker om zijn plannen om de vennootschapsbelasting te verlagen van 35% naar 15% en om te investeren in infrastructuurprojecten te implementeren.

Welke impact op het monetair beleid?

Wat het monetair beleid betreft, zijn de meningen verdeeld. In de beginuren veroorzaakte de overwinning van Trump een snelle daling van de waarschijnlijkheid van een belangrijke renteverhoging door de Fed in december. De reden hiervoor is dat Trump beschouwd wordt als een tegenstander van het huidige monetair beleid en van Fed-voorzitster Janet Yellen. Trump had, als het worst-case scenario, herhaaldelijk speculatie veroorzaakt over een vertraging van de economische groei en over de negatieve gevolgen voor de Amerikaanse consumptie van de afgelopen paar maanden. Wat de huidige marktontwikkelingen betreft, toont de stijging van het rendement voor Amerikaanse overheidsobligaties op 2 jaar van 0,70% naar 0,85% aan dat de markt nog altijd een belangrijke renteverhoging verwacht in december. Deutsche Bank deelt deze mening. Wel zal de toekomstige samenstelling van de Fed en haar beleid voor de volgende jaren belangrijker zijn dan de renteverhoging in december.

Reacties en vooruitzichten voor de economie en de kapitaalmarkten

Valuta's
Onze langetermijn beoordeling van de Amerikaanse dollar is niet gewijzigd ondanks de overwinning van Trump. Afgezien van de huidige solide economische omgeving, zouden de infrastructuurprojecten die door Donald Trump zijn aangekondigd de Amerikaanse dollar ook een boost kunnen geven. Als derde motor is er de mogelijke belastinghervorming in de VS, die reeds onderdeel was van de verkiezingscampagne van Trump ("repatriation tax") en waarvan verwacht wordt dat deze een positief effect zal hebben. Deze zou voor Amerikaanse bedrijven een aanzet vormen om de gegenereerde en buiten de VS aangehouden winsten te transfereren en er ook belastingen op te betalen. Deutsche Bank verwacht nog steeds dat de Amerikaanse dollar structureel sterk zal zijn.

De valuta's van de opkomende markten zouden op een brede basis onder druk kunnen blijven staan. Stijgende rentevoeten in de VS op langere termijn - de stijging van het rendement voor Amerikaanse overheidsobligaties op 30 jaar die plaatsvond op 9 november was hier het eerste teken van - zouden kunnen resulteren in licht lagere kapitaalinstromen naar de opkomende markten. Op middellange termijn worden echter geen grote veranderingen verwacht. Obligaties van opkomende markten in harde en lokale valuta blijven aantrekkelijk.

Obligaties
Verwacht wordt dat het rendement van Amerikaanse overheidsobligaties op 10 jaar sterker zal stijgen dan aanvankelijk verwacht, ook als gevolg van de geplande fiscale beleidsmaatregelen. Voor Europese obligaties zal er niet veel veranderen. De buitensporige vraag die door de ECB gecreëerd wordt op de volledige obligatiemarkt, alsook de politieke risico's blijven en houden de rendementen op een laag peil.

Aandelen
Ondanks de licht stijgende rentevoeten in de VS, is er geen ander alternatief dan de aandelenmarkten voor beleggers die bereid zijn om risico's te nemen. Er is iets meer onzekerheid en volatiliteit teruggekeerd naar aanleiding van het verkiezingsresultaat, maar anderzijds zouden enkele van de Amerikaanse sectoren, die onze voorkeur genieten, wel eens kunnen profiteren van het feit dat Trump naar het Witte Huis verhuist. De sector van de gezondheidszorg kan een zucht van verlichting slaken aangezien hij zwaar getroffen was door de mogelijke amendementen aan de wetgeving betreffende de prijsvorming voorafgaand aan de verkiezingen. Voor grote banken is de situatie gelijkaardig aangezien verwacht wordt dat de regulering nu ook gaat worden versoepeld. Trump heeft zijn steun voor "oude" sectoren, zoals staal, steenkool en ruwe olie, duidelijk kenbaar gemaakt. Er blijft een overmatig aanbod in het grondstoffensegment, terwijl het ondersteunen van fracking en steenkool het aanbod alleen nog maar zou vergroten en de grondstoffenprijzen laag zou houden. Globaal genomen is de visie betreffende de Amerikaanse aandelenmarkt positief gelet op het aanzienlijke gewicht van de sectoren van de gezondheidszorg, de banken en de IT binnen de index.De overwinning van Donald Trump heeft ons ongetwijfeld allemaal bij verrassing genomen. Daarom wordt de komende paar dagen een aanhoudende volatiliteit verwacht gelet op de onzekerheden en zijn eerder onduidelijk verkiezingsprogramma. We zijn voorzichtig optimistisch gestemd dat Trump als President niet zo negatief zal optreden als hij zichzelf gepositioneerd heeft in de verkiezingscampagne - Amerika opnieuw groot maken - laat ons hopen!