Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Gemengde fondsen zijn een vertrouwde keuze voor veel beleggers. Die trend blijkt zich jaar na jaar te versterken.
  • Duurzame fondsen winnen steeds meer aan populariteit bij beleggers. En ook thematische fondsen lopen steeds nadrukkelijker in de kijker.

Enkele trends die de jongste jaren hun stempel drukten op het fondsenaanbod, beloven zich volgend jaar verder te zetten. Gemengde fondsen herbevestigen dan weer hun vaste waarde in de portefeuilles.

1

Gemengde fondsen blijven prominent aanwezig

Steeds meer beleggers kiezen voor gemengde fondsen, die zowel in aandelen als in obligaties en liquiditeiten kunnen beleggen. Een traditioneel gemengd fonds hanteert een eerder vastgelegde onderlinge verhouding tussen deze drie componenten. Een flexibel gemengd fonds is niet gebonden aan zo’n rigide verhouding.

Flexibele gemengde fondsen kunnen het gewicht van aandelen, obligaties en liquiditeiten aanpassen in functie van actuele en verwachte marktverschuivingen. Hun focus ligt hierbij vaak op het onder controle houden van het neerwaartse risico.

Veel particuliere beleggers zijn geneigd om te kopen wanneer de markt piekt en naar de uitgang te hollen bij een dalende koers. Dat is niet de aangewezen strategie. Door de keuze van de juiste mix uit te besteden aan gemengde fondsen, maakt u minder kans om in deze val te trappen.

Bent u eerder op zoek naar een terugkerende inkomstenstroom uit uw vermogen? Dan bieden gemengde fondsen die inkomsten genereren een mogelijke oplossing.

2

Duurzaamheid is in opmars

Financiële aspecten zoals bescherming en rendement blijven cruciaal voor beleggers. Maar tegelijk groeit steeds meer het besef dat ook niet-financiële factoren een belangrijk element vormen. Niet alleen overheden, maar ook beleggers en fondsbeheerders brengen dit nadrukkelijker op het voorplan.

De fondsenwereld vertaalt de vraag naar meer duurzaamheid vaak in de term ‘ESG’: Environmental (ecologie), Social and Governance (goed bestuur). DWS, het fondsenhuis van Deutsche Bank, stelde vast dat 92% van de meer dan 2.000 ESG-studies een positieve of ten minste neutrale relatie tussen ESG en financiële prestaties vertoonden.

Deutsche Bank hanteert strikte criteria vooraleer ze een fondsenbelegging als duurzaam beschouwt. Ten eerste hanteren we negatieve criteria die bepaalde bedrijven of sectoren uitsluiten en moeten de ESG-criteria opgenomen zijn in de beleggingspolitiek. Ten tweede moet het fonds ook minimaal voldoen aan één van de volgende drie criteria: een positieve screening doorvoeren (op zoek naar de beste ESG-leerlingen), een positief thema bespelen (bijvoorbeeld energie-efficiëntie) of een impact genereren (door bijvoorbeeld een deel van de beheersvergoeding weg te schenken).

3

Thematisch beleggen

Thematische fondsen beleggen in aandelen rond bepaalde langetermijnthema’s, zoals ecologie, veiligheid, artificiële intelligentie of vergrijzing. We opteren bij Deutsche Bank voor thema’s met voldoende potentieel op lange termijn. Hypes kunnen even snel overwaaien als ze opkomen. Thema’s met een groot en breed universum genieten daarom onze voorkeur.

Een thematische belegger moet wel bereid zijn om koersschommelingen te verdragen, aangezien de fondsen sterk onderhevig kunnen zijn aan de grillen van de markt. U kunt in veel themafondsen echter ook periodiek beleggen. Elke maand of elk kwartaal belegt u dan een stukje in het fonds. Zo vlakt u het risico af om op een minder gunstig moment in te stappen

Zijn gemengde fondsen, duurzame fondsen of thematische fondsen iets voor mij?

Ontdek uw mogelijkheden

Lees ook