Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

Op 1 september 2018 ondergaat het Belgisch erfrecht een grondige metamorfose. Dat heeft niet alleen gevolgen voor toekomstige erfenissen, maar ook voor schenkingen die in het verleden werden gedaan. Wij zetten de voornaamste gevolgen op een rij. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht in onze DB Planning Insights.

Het nieuwe erfrecht zal beter afgestemd zijn op de maatschappelijke realiteit met meer samenwonende partners en samengestelde gezinnen. Het nieuwe erfrecht komt bovendien tegemoet aan de wens om vrijer over de nalatenschap te beschikken. De wetswijziging tracht ook familiale conflicten te vermijden door erfovereenkomsten mogelijk te maken.

De nieuwe wet is niet alleen van toepassing op erfenissen van inwoners van België die vanaf 1 september 2018 overlijden, maar heeft ook een impact op schenkingen uit het verleden. De wetgever voorziet een overgangsperiode tot aan het in werking treden van de wet waarbij u eventueel kunt opteren voor de regels rond schenkingen uit het verleden. Laat u daarbij goed adviseren door een notaris of een gespecialiseerd jurist.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe erfrecht:

  • Het reservatair erfdeel wordt beperkt tot 50%, ongeacht het aantal kinderen.
  • De reserve van de ouders wordt afgeschaft, waardoor ongehuwde erflaters zonder afstammelingen vrij over hun volledig vermogen kunnen beschikken bij erflaten en schenking.
  • Via punctuele en globale erfovereenkomsten krijgen families de kans om potentiële conflicten over schenkingen te ontmijnen.
  • Het nieuwe erfrecht kent ook een nieuwe waardebepaling van schenkingen. De inbreng van alle schenkingen (roerend of onroerend) gebeurt vanaf 1 september 2018 op basis van hun intrinsieke waarde op de dag van de schenking, geïndexeerd tot op dag van het overlijden.

Meer weten over het nieuwe erfrecht

Download onze DB Planning Insights