Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Wat als Donald Trump de markten dan toch teleurstelt?


Wat als Donald Trump de markten dan toch teleurstelt?

Wat als de campagnebeloftes van de Amerikaanse president niet uitkomen? Onze pistes voor een flexibel en reactief portefeuillebeheer.

De verwachting dat het herstelprogramma van Donald Trump een nieuw elan zal geven aan de Amerikaanse economie wakkerde de voorbije maanden de risicobereidheid van de beleggers aan. De aandelenmarkten kwamen in een stroomversnelling en de Amerikaanse beursindexen zetten nieuwe historische records neer. Andere grote regio’s volgden in het kielzog, ook dankzij een verbeterde wereldwijde economische context.

Staatsleningen verloren dan weer terrein in de VS en in Europa als gevolg van de opverende obligatierente. Op de wisselmarkten versterkte de dollar zich aanvankelijk om vervolgens wat gas terug te nemen naarmate de regering-Trump verklaringen aflegde om de opmars te temperen.

Groei of stagflatie?

Volgens Deutsche Bank zal de zakenman die Trump uiteindelijk is, zich pragmatisch opstellen in de manier waarop hij de regering leidt en zal hij voorrang geven aan de groei. Wat de tijdens de verkiezingscampagne aangekondigde maatregelen betreft, kijken de markten vooral uit naar maatregelen om de belastingdruk te verminderen en de economie te dereguleren.

Hoewel er nog geen duidelijkheid is over de details, maakt een verlaging van de vennootschapsbelasting een goede kans om door het Congres te geraken (de Republikeinen zijn belastingverlagingen in principe zeer genegen), terwijl ook de deregulering van de financiële sector vordert met de herziening van de Dodd-Frank wet.

Andere aspecten van het programma van Trump zijn dan weer minder constructief en dan denken we vooral aan zijn standpunten inzake vrije handel. Mocht de Amerikaanse president uiteindelijk toch de weg van het protectionisme opgaan ten koste van de groei, dan zou dat leiden tot een moeilijk verteerbare cocktail van economische stagnatie en inflatie (stagflatie) en zou dit een flinke knauw geven in de risicobereidheid van de beleggers.

Flexibele fondsen : de voorkeursroute

Dit ongunstige scenario waarbij de “slechte kant” van het beleid van Trump de bovenhand haalt op de “goede kant”, eventueel in combinatie met een escalerend politiek risico in Europa, vereist de mogelijkheid tot een snelle bijsturing van de beleggingsportefeuille.

De hierna volgende lijst is niet volledig, maar we zouden in ieder geval moeten kunnen steunen op zeer stabiele waarden en ons vooraf indekken tegen een terugval van de aandelenmarkten. Ook een blootstelling aan vluchtwaarden zoals goud of bepaalde munten kan lonend zijn. Tot slot moeten we beschikken over voldoende liquiditeiten, bij voorkeur opgebouwd tijdens een florissante periode, om zo opportuniteiten te kunnen aangrijpen die zich zeker zullen aandienen in een woelige periode.

De beste manier volgens ons is via flexibele fondsen in handen van zeer reactieve beheerders die permanent aandacht schenken aan risicobeheer zonder daarbij rendement op te geven. Met deze fondsen kan gesurft worden op de golven wanneer de markten het goed doen, maar ze bieden ook en vooral de mogelijkheid om afstand te nemen wanneer de wind keert. Precies dat is hun sterkste troef.

Wij nodigen u uit om onderstaande fondsen1 te ontdekken die verdeeld worden door Deutsche Bank. Gelieve het prospectus en de KIID te lezen voor u een beleggingsbeslissing neemt.

Fabrikant - Product2 Valuta Categorie Doelstelling3 SRRI4

Lees ook

1 De term "fonds" is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten.

2 De volledige namen van de fabrikanten (beheerders) staan op de volgende pagina (detailpagina van het fonds).

3 Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke aanpak voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei. Meer weten

4 De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleiner risico, mogelijk lager rendement) tot 7 (hoger risico, mogelijk hoger rendement). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.