Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat:

  • Aan de huidige inflatie zien Belgische gezinnen 7,3 miljard euro aan koopkracht verdampen op hun spaartegoeden.
  • De kans dat de rente op spaarboekjes in 2019 stijgt is miniem. Dat komt door het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank.
  • Om een potentieel hoger rendement uit uw spaargeld te halen, bestaan er echter oplossingen.

264,17 miljard euro op de gereglementeerde spaarboekjes. En 89,65 miljard euro op de zichtrekeningen. Zoveel geld parkeren alle Belgische gezinnen momenteel bij hun banken1. Samen goed voor 353,82 miljard euro, een record. Per Belgisch huishouden komt dat neer op 72.208,16 euro.

“Frappant is dat heel wat Belgen zelfs de moeite niet meer doen om het geld van hun zichtrekening naar hun spaarrekening over te zetten. In 6 jaar is het geld dat op een zichtrekening slaapt zelfs verdubbeld2. De lage rente zit daar ongetwijfeld voor iets tussen. De rente op een gereglementeerd spaarboekje cirkelt vandaag op de bodem van 0,11%”, vertelt Wim D’Haese, Head of Investment Advice.

Nochtans is geld ‘oppotten om het op te potten’ niet rendabel. De inflatie bedraagt vandaag immers 2,17%3. Dat betekent dat producten en diensten op een jaar 2,17% duurder worden.

Welke gevolgen heeft dat nu voor uw spaargeld? “Daarvoor maakt u best even een rekensom. Stel dat u 1.000 euro op een spaarboekje plaatst… Tel hierbij 0,11% rente en trek 2,17% inflatie af. Dan zal uw koopkracht op die 1.000 euro in een jaar met 20,60 euro afnemen. Uiteraard in de veronderstelling dat de inflatie stabiel blijft”, vertelt Wim D’Haese.

Maakt u dezelfde oefening voor alle Belgen? Dan daalt de gezamenlijke koopkracht op een jaar met maar liefst 7,3 miljard euro.

Bereken uw persoonlijke situatie

Mijn spaartegoeden: euro

De rente op mijn spaarboekje:

Aan de huidige inflatie verliest u   euro aan koopkracht op uw spaargeld.

Hoe laat u uw koopkracht niet langer krimpen?

Ontdek het hier

Hoe lang blijft de rente nog laag?

“De kans dat die situatie nog lange tijd aanhoudt, is groot”, vertelt Wim D’Haese. “Er zijn weinig tekenen die erop wijzen dat de rente op spaarboekjes volgend jaar zal stijgen. Een eventuele stijging zou bovendien onvoldoende zijn om de inflatie bij te benen.”

“De hoogte van de spaarrente wordt vooral bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Sinds de financiële crisis van 2008 heeft de ECB de rente stevig laten zakken. Door de drempel om kredieten op te nemen zo laag mogelijk te maken, wil ze investeringen van bedrijven en consumptie door particulieren aanmoedigen. Die stimuleren allebei de economische activiteit.
De beleidsrente (de rente waartegen banken geld ontlenen bij de ECB) staat vandaag op 0%. De depositorente (de rente die banken krijgen als ze geld parkeren bij de ECB) is vandaag zelfs negatief: -0,4%.”

“Nu de economische groei zich doorzet en de inflatie beter georiënteerd is, bouwt de ECB de ondersteunende maatregelen heel langzaam af. Een van de toekomstige stappen zou een verhoging van de beleidsrente en/of depositorente kunnen zijn. De ECB heeft wel laten verstaan dat er tot de zomer van 2019 sowieso géén rentestijging komt. Mocht er in het najaar van 2019 reeds een rentestijging volgen, dan zal die wellicht heel miniem zijn om de markten niet te bruuskeren. Bovendien zal een verhoging zich niet meteen vertalen in een (minieme) rentestijging op het spaarboekje.”

Wat kan ik er nu aan doen?

Wie de komende jaren een potentieel rendement wil behalen op zijn spaargeld en hiervoor bereid is meer risico te nemen, zal dus naar alternatieven moeten zoeken. “Dat kan bijvoorbeeld door een deel van het spaargeld te beleggen”, vertelt Wim D’Haese. “Voor u echter die stap zet, dient u uw beleggersprofiel te bepalen en kiest u best een bank die bij u past. Een partner die u advies geeft, een ruime keuze aanbiedt en van lage kosten een strijdpunt maakt.”

Interesse in het equivalent van 10 jaar getrouwheidspremie (0,10%) in 1 keer?

Geld bij een andere financiële instelling?
Beleg het bij Deutsche Bank en krijg een bonus van 1% (tot € 10.000 premie)4

Profiteer van het aanbod

Lees ook

1 Cijfers Nationale Bank van België. Juni 2018

2 Bron: Nationale Bank van België. Juni 2018

3 Cijfers FOD Financiën. Augustus 2018

4 Aanbod onder voorwaarden. Schrijf u in voor 31/12/2018 (behoudens vervroegde afsluiting) en ontvang een premie van 1% op het nieuw belegde bedrag afkomstig van een andere bank (maximum € 10.000 premie). Actie geldig voor beleggingen in obligaties, gestructureerde producten of beleggingsfondsen. Niet geldig voor aandelen, kasbons, Tak 21 en Tak 23-verzekeringen en monetaire fondsen. Op voorwaarde dat uw dossier wordt goedgekeurd door Deutsche Bank. Raadpleeg het reglement voor meer details.