Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Waarom beleggen in obligaties van groeilanden in USD?

Article Headline


De obligatierendementen in geïndustrialiseerde landen bevinden zich in de buurt van historische dieptepunten, waarbij veel overheidsobligaties zelfs een negatief rendement afficheren. In deze context zoeken beleggers naar alternatieven die nog een aantrekkelijk rendement bieden, en het risico voldoende compenseren. Obligaties van groeilanden uitgegeven in Amerikaanse dollar (ook wel eens ‘hard currency’ of sterke munt genoemd in vergelijking met ‘local currency’ of zwakke munt) voldoen aan deze criteria, en de activaklasse vormt hierdoor een interessante oplossing binnen een gediversifieerde portefeuille.

Interessante risico-rendementsverhouding

Obligaties van groeilanden bieden hogere rendementen dan deze van geïndustrialiseerde landen. Aan de andere kant blijft het risico eerder aanvaardbaar dankzij verschillende ondersteunende factoren. Na een moeilijke periode zijn de vooruitzichten voor deze activaklasse een stuk verbeterd. Zo wordt er verwacht dat de groei van de opkomende landen weer zal aantrekken vanaf volgend jaar, wat het groeiverschil met de geïndustrialiseerde landen ten goede zal komen. Bovendien geeft de dalende inflatie ook meer ruimte om een soepel monetair beleid te voeren in vele groeilanden, wat positief is voor de binnenlandse vraag. Tenslotte zijn zowel het tekort op de lopende rekening als de overheidsschuld van een aantal opkomende landen lager dan in het verleden. Ook tonen de obligaties van groeilanden een beperkte gevoeligheid voor factoren zoals de volatiliteit van de olieprijs en de uitslag van het brexit-referendum, ondanks hun hogere risico. Verder wordt verwacht dat de geleidelijke stijging van de beleidsrente in de Verenigde Staten slechts een geringe impact zal hebben op deze obligatiekoersen.

Door te kiezen voor obligaties uitgegeven in Amerikaanse dollar wordt het wisselkoersrisico beperkt, terwijl het verschil in rendement met obligaties in lokale munt laag is. Bovendien verwachten we een verdere stijging van de Amerikaanse dollar tegenover de euro wat de belegger eventueel een extra rendement kan opleveren.

Hoewel de activaklasse dit jaar al mooie prestaties heeft neergezet, zou deze moeten kunnen blijven profiteren van de algemene zoektocht naar rendement.

De informatie in dit artikel vormt geen beleggingsadvies. Voorafgaand aan elke beleggingsbeslissing moet nagegaan worden of een bepaald beleggingsproduct wel in lijn is met uw Financial ID.