Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

VS: Nieuwe schulden - zelfde oude rentes

Article Headline


«De kans dat Hillary Clinton of Donald Trump plots een bezuinigingsbeleid gaat voeren als hij of zij op 8 november wordt verkozen, is weinig waarschijnlijk.» Welke gevolgen heeft dat?

De standpunten van de Amerikaanse presidentskandidaten mogen dan wel heel verschillend lijken, er is minstens een kwestie waarover de twee belangrijkste tegenstanders het eens zijn: het is weinig waarschijnlijk dat Hillary Clinton of Donald Trump plots een bezuinigingsbeleid gaat voeren als hij of zij op 8 november wordt verkozen. Integendeel zelfs. Daar waar het verkiezingsprogramma van de democraten grotere uitgaven voorziet voor onderwijs en infrastructuur, heeft de republikein Trump lagere belastingen beloofd. De begrotingsdienst van het Amerikaanse Congres verwacht nu al dat het jaarlijkse begrotingstekort van het huidige niveau van 2,5% van het bbp zou kunnen stijgen naar 4,9% in 2026.

Dalende trend sinds 1980

Een verhoging van de uitgifte van nieuwe Amerikaanse staatsobligaties zal wellicht een van de maatregelen zijn om deze nieuwe schulden te financieren. Is dit goed nieuws voor beleggers die door het grotere aanbod hopen op hogere rentes? Niet noodzakelijk. In het verleden hebben we gezien dat de rentetarieven op de Amerikaanse kapitaalmarkt zich grotendeels onafhankelijk van de overheidsschuld ontwikkelen. Vandaar dat de rentes sinds ongeveer het midden van de jaren 1980 continu zijn gedaald, zelfs in de periode van 2001 tot 2010 toen het Amerikaanse begrotingsoverschot van circa 2% veranderde in een tekort van ongeveer 10%.

De vraag naar Treasuries (Amerikaans schuldpapier) blijft hoog

De monetaire beleidsomgeving buiten de VS zal het renteniveau ook in toom houden want zolang de voornaamste centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank, de Bank of England en de Bank of Japan, hun expansieve monetaire beleid voortzetten, zal het rendement op 10-jarige staatsobligaties in de respectieve regio's laag blijven, of zelfs negatief, zoals momenteel het geval is in Duitsland en Japan. Daardoor zal de vraag naar Treasuries (Amerikaans schuldpapier), met een betere rente, wellicht hoog blijven en zal er geen reden zijn om te speculeren op een hogere rente. Bovendien kan de verwachte stijging van de Amerikaanse dollar tegenover de belangrijkste deviezen ook de vraag naar Amerikaanse effecten stimuleren.

Renteverhoging op komst in de VS?

De verwachting is dat de eventuele beslissing om in de VS nieuwe schulden aan te gaan, niet zal leiden tot een duurzame stijging van de kapitaalmarktrente, maar dat de 10-jarige rente daar tegen eind 2016 en in 2017 rond een niveau van ongeveer 1,25% zal blijven hangen. Dat is misschien minder dan sommige beleggers hadden gehoopt, maar die rente zal in elk geval aanzienlijk hoger zijn dan wat beleggers in veel andere geïndustrialiseerde landen zullen krijgen.