Samengevat

  • De Amerikaanse economie leeft op dankzij een sterke binnenlandse vraag en fiscale stimulusmaatregelen.
  • Hoewel de Fed zijn cyclus van monetaire verstrakking voortzet, blijft de eerste renteverhoging van de ECB ver weg.
  • Het groene biljet: onze prognose voor de wisselkoers euro/dollar bedraagt 1,15 op een horizon van 12 maanden.

Een heropleving van de Amerikaanse economie

De Amerikaanse economie trekt opnieuw aan en wordt daarbij ondersteund door een forse binnenlandse vraag, een robuuste arbeidsmarkt en fiscale stimulusmaatregelen. Tijdens het 2de kwartaal van 2018 bedroeg de groei van het BBP 4,1% op jaarbasis, het beste niveau sinds 2014, terwijl de vooruitzichten gunstig blijven. Ook in de eurozone verwachten wij een verdere economische expansie. De afkoeling van de voorlopende conjunctuurindexen van de laatste maanden (bijvoorbeeld de PMI-indexen) wijzen er echter op dat het tempo lager zal liggen dan in 2017. Bovendien krijgt de regio af te rekenen met een toenemend politiek risico na de vorming van een populistische regering in Italië. Wij verwachten dat de groei in de Verenigde Staten zal uitkomen op 2,7% in 2018 en 2,4% in 2019. Onze groeivooruitzichten voor de eurozone zijn respectievelijk 2,2% en 1,9%.

Mogelijke renteverhoging van de ECB voor 2019?

In deze context wordt er aan beide zijden van de Atlantische Oceaan een erg uiteenlopend monetair beleid gevoerd. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die dicht bij haar doelstellingen staat wat betreft de volledige tewerkstelling en een inflatie van 2%, zal doorgaan met haar monetaire verstrakking die eind 2015 werd ingezet. Wij verwachten een verdere verhoging van de beleidsrente van de Fed naar een vork tussen 2,50% en 2,75% tegen half 2019 (tegen een vork 1,75% - 2% vandaag) en een verdere systematische afbouw van haar balans. De Europese Centrale Bank (ECB) behoudt van haar kant een zeer soepel monetair beleid met het oog op een duurzame terugkeer van de inflatie in de richting van het vooropgestelde doel van iets onder de 2%. De ECB kondigde aan dat ze eind 2018 haar obligatieaankoopprogramma (QE) zal stopzetten, maar voegde eraan toe dat ze de obligaties die op vervaldag komen nog een hele tijd na het einde van de QE zal herbeleggen. Bovendien verbond ze zich ertoe om de beleidsrente op de huidige bodemniveaus te houden tot ten minste de zomer van 2019. Wij verwachten geen renteverhoging door de ECB vóór het 3de kwartaal 2019.

Hoe zit het met het groene biljet?

Het toenemende verschil in groeitempo en renteniveau in het voordeel van de Verenigde Staten, zal de Amerikaanse dollar wellicht verder blijven ondersteunen. De turbulentie op de markten veroorzaakt door de crisis in Turkije, zou eveneens gunstig kunnen zijn op korte termijn (vluchtbeweging naar kwaliteit onder andere voordelig voor de US dollar). Ondanks deze gunstige cyclische factoren zullen de hoge lopende tekorten en begrotingstekorten van de Verenigde Staten, die in de toekomst wellicht nog zullen toenemen, een rem plaatsen op het stijgingspotentieel van de US dollar. Rekening houdend met deze elementen verwachten wij een gematigde bijkomende appreciatie voor de US dollar. Onze prognose voor de wisselkoers euro/dollar bedraagt 1,15 op een horizon van 12 maanden.

Beleggen in dollar?

Ontdek onze oplossing

Lees ook