Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat:

  • Volatiliteit alleen is niet voldoende om het risiconiveau van een belegging te meten.
  • “Vanuit een beleggingsperspectief op lange termijn kunt u volatiliteit beter negeren.” (Didier Saint-Georges - Carmignac Gestion S.A.).
  • “Financiële producten met een extreem lage volatiliteit zijn daarom niet minder risicovol.” (Philipp Vorndran - Flossbach von Storch Invest S.A.)
  • “Als langetermijnbeleggers vinden we dagelijkse schommelingen geen nuttige referentie voor een beleggingshorizon van drie tot vijf jaar.” (Juan Nevado - M&G Securities Ltd).
1

Wat is volatiliteit precies?

Dit begrip staat voor de omvang van de koersverschillen van activa (aandelen, obligaties, opties, enz.), zowel naar boven als naar beneden, binnen een bepaalde tijdsmarge.

Het begrip kan ook worden toegepast op een beursindex. Wanneer de pers vaststelt dat “er volatiliteit op de markten is”, dan kunt u dat vertalen als hevige koersbewegingen van de belangrijkste indexen (MSCI World, Eurostoxx 50, S&P 500, enz.).

2

Is het (g)een risico-indicator?

Voor heel wat beleggers staat volatiliteit synoniem met risico. De redenering is als volgt: wanneer de koers van een actief erg onvoorspelbaar is, bestaat er een hoog risico dat er een groot waardeverlies dreigt als het vlak voor een correctie wordt gekocht. Recent stellen veel marktprofessionals het belang van volatiliteit echter in vraag. Ook al kan volatiliteit bepaalde risico’s inhouden, volgens hen kan het fenomeen ook helpen om opportuniteiten te identificeren.

Voor Juan Nevado (M&G Securities Ltd), mogen de twee begrippen niet worden verward: “Het echte risico ligt in de mogelijkheid op kapitaalverlies bij het sluiten van uw posities. Volatiliteit daarentegen meet de omvang van de prijsverschillen van een actief in de tussentijd. Als we een belegging bekijken als een rit met de wagen, staat het risico voor de waarschijnlijkheid dat u uw bestemming zonder ongevallen bereikt. Volatiliteit is dan de staat van het wegdek, de hoogte van de verkeersdrempels en de diepte van de putten in de weg.”

Volgens Didier Saint-Georges (Carmignac Gestion S.A.) is volatiliteit een van de meest verkeerd begrepen begrippen. “Volatiliteit wordt vaak gelijkgesteld met risico, omdat het een variabele is die makkelijk kwantificeerbaar is, met name in optiewaarderingsformules. Aangezien volatiliteit synoniem staat met onzekerheid, zien de markten er vaak een voorteken van gevaar in. Vanuit een beleggingsperspectief op lange termijn moeten we volatiliteit echter gewoonweg negeren, tenzij u wil gokken op de toekomstige evolutie ervan.”

Bovendien is volatiliteit alleen niet voldoende om het risiconiveau te meten. Producten met een heel lage of zelfs geen volatiliteit zijn daarom niet risicoloos. Dat zegt Philipp Vorndran (Flossbach von Storch Invest S.A.): “Een spaarrekening schommelt niet. Volgens de klassieke opvatting zou ze dus zonder risico zijn. Dat klopt echter niet, want in deze redenering wordt er geen rekening gehouden met inflatie en tegenpartijrisico’s.”

3

Waarom wordt er dan zoveel belang aan gehecht?

Om die vraag te beantwoorden, moeten we een beroep doen op de discipline behavioural finance, waarover professor Werner De Bondt het reeds had in een vorig artikel. Behavioural finance verklaart de “natuurlijke” tendens van particuliere beleggers om de bewegingen van de markten te volgen, wat hen ertoe aanzet te verkopen op een laag niveau wanneer ´iedereen´ verkoopt, en te kopen op een hoog niveau wanneer ´iedereen´ zich op de markten stort. De verkeerde inschatting van volatiliteit is gebaseerd op dezelfde psychologische drijfveren, zoals Philippe Vorndran het samenvat: “Waarom zou het risico van een aandeel bij een stevige daling, hoger zijn dan wanneer dat aandeel net een hoogtepunt bereikt, in het bijzonder wanneer de kwaliteit van het businessmodel onveranderd blijft?”

4

Wat is de zogenaamde VIX-index eigenlijk?

De Volatility Index (VIX), die werd ingesteld door de Chicago Board Options Exchange, wordt vaak beschouwd als de referentie-index op het vlak van volatiliteit. De berekeningsmethode is gebaseerd op het gemiddelde van de volatiliteit op de aankoopopties (calls) en de verkoopopties (puts) op de S&P500-index. Met andere woorden, de index wordt berekend op basis van de activiteit van de traders op de optiemarkt, die in het algemeen dient om de risico’s van hun posities in te dekken. Daarom wordt de VIX, ook de ´angstindex´ genoemd: het is gewoon een indicator van de verwachte volatiliteit, geen weergave van de gerealiseerde volatiliteit.

5

Wat doe ik best (niet) als belegger?

Te vaak de volatiliteit van beleggingen controleren, kan al snel een stressfactor worden. Dit kan particuliere beleggers ertoe drijven om verkeerde beslissingen te nemen. Juan Nevado geeft aan dat hij maar weinig aandacht besteedt aan de dagelijkse schommelingen van de noteringen: “Als langetermijnbeleggers vinden we dat dagelijkse schommelingen - zelfs elke periode van minder dan drie maanden - geen nuttige referentie vormen voor een beleggingshorizon van drie tot vijf jaar. Volgens ons is het niet relevant om de volatiliteit te meten op basis van de dagelijkse waarderingen en de evolutie daarvan op periodes van drie maanden - wat net de kern vormt van de beroemde VIX-index. Deze methode heeft enkel zin voor traders die specifiek inzetten op de evolutie van de VIX.”

“Voor de meeste van onze fondsen is de meting van de volatiliteit niets meer dan een indicatie die wij publiceren in onze reportingdocumenten”, voegt Didier Saint-Georges eraan toe. “Psychologische vooroordelen zijn van die aard dat het menselijke verstand volatiliteit vreest, zelfs als het verstandelijk heeft aanvaard dat dit begrip geen relevante risico-indicator vormt. Daarom blijft het nuttig om de volatiliteit van een fonds in het verleden te vermelden: beleggers kunnen dan beslissen of ze bereid zijn om dergelijke schommelingen te verdragen in ruil voor een potentieel rendement op lange termijn.”

6

Welke indicatoren zijn dan wél belangrijker?

Volatiliteit is een van de indicatoren van de staat waarin een index of een actief zich op een bepaald moment bevindt. Maar er zijn andere en veel belangrijkere elementen om rekening mee te houden als u een beleggingsopportuniteit overweegt. De stabiliteit van de cashflows, het schuldniveau, de kwaliteit van het management, de betrouwbaarheid van het businessmodel, ... Professionele beheerders kunnen dat allemaal voor u uitzoeken en kunnen eventueel voordeel halen uit de volatiliteit om te kopen tegen gereduceerde prijzen.

Professionele fondsenbeheerders kunnen u naar de beste oplossingen begeleiden

Neem contact op met Talk & Invest via 078 153 154
Maak een afspraak met uw Financial Center op 078 156 160

OF

Ontdek onze selectie

Lees ook