Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

Door de aanhoudende lage rente zijn de prijzen van eerder uitgegeven obligaties de laatste jaren gestegen. Concreet betekent dit dat het, gezien hun hoge waardering en het lage of negatieve restrendement*, interessanter is om deze obligaties niet te behouden tot de eindvervaldag, maar om ze vandaag te verkopen.

We kunnen dit op een heel eenvoudige manier illustreren

We nemen het voorbeeld van een obligatie met een brutocoupon van 4%, een resterende looptijd van exact 3 jaar en een huidige netto verkoopprijs van 112% (na kosten en beurstaks).

Waarde vandaag:

Als u destijds nominaal 25.000 euro hebt belegd in deze obligatie, dan zal u deze vandaag op de secundaire markt kunnen verkopen aan 28.000 euro (25.000 euro nominaal x 112%), kosten inbegrepen (0,50% makelaarskosten en 0,12% beurstaks).

Behouden tot vervaldag:

Verkoopt u niet, dan zult u elk jaar in principe een brutocoupon van 4% ontvangen. Na het inhouden van de 30% roerende voorheffing krijgt u dus 2,80%, of 700 euro per jaar. In totaal zult u dus 2.100 euro aan nettocoupons ontvangen.

Over exact 3 jaar krijgt u in principe uw nominale inleg van 25.000 euro terug, aangezien de obligatie aan 100% terugbetaald wordt. Samengeteld komt dit op 2.100 euro + 25.000 euro nominale waarde = 27.100 euro. Ten opzichte van wat u vandaag kunt krijgen ‘daalt’ de waarde van de obligatie dus met 900 euro.

Kiest u dus voor winst of verlies?

Deutsche Bank schat dat de rentevoeten onlangs hun dieptepunt bereikt hebben en al terug beginnen te stijgen. We denken dat deze trend zich zal voortzetten. Door de obligatie te houden houdt u netto minder over dan indien u ze vandaag zou verkopen. Met andere woorden, u verliest 900 euro de komende 3 jaar. Dat is grofweg 1% per jaar. Aan u de keuze dus, en die keuze hangt grotendeels af van uw beleggingsobjectieven:

  • ofwel verkoopt u de betrokken obligaties vandaag, met een mooie ‘winst’ en herbelegt u eventueel in een nieuwe beleggingsformule.
  • ofwel kiest u ervoor om nog 3 jaar uw coupons te ontvangen en ‘verliest’ u eigenlijk geld.

Wie wilt mijn obligaties overkopen als ze er verlies op maken?

Dat is een goede vraag! Particulieren zoals u zullen hiertoe allicht niet bereid zijn, aangezien zij er ook geld op zouden verliezen.

Maar voor de zgn. ‘institutionele’ beleggers (overheden, financiële instellingen, pensioenfondsen, enz.) kunnen deze obligaties wel nog interessant zijn omwille van een ander fiscaal regime of om te diversifiëren in hun portefeuille.

U wilt weten welke alternatieven er zijn?

Bel dan onze specialisten van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak

Lees ook

* De werkelijke berekening is complexer, de bovenstaande getallen zijn benaderingen. Maar het maakt een complex verhaal wel duidelijker. Het restrendement is het rendement dat u ontvangt als u de obligatie aanhoudt tot vervaldag, rekening houdend met de huidige koers, tussentijdse couponbetalingen en terugbetaling van het nominaal bedrag op vervaldag. Let op: het voorbeeld hierboven geldt niet voor gestructureerde schuldinstrumenten.