Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Sinds de financiële crisis tien jaar geleden werden de Europese banken op de beurs afgestraft om daarna lang door het stof te gaan.
  • Er blijven uitdagingen voor de Europese banksector, maar hij doet het vandaag al een stuk beter.
  • De Europese banken zijn bij de goedkoopste sectoren op de beurs en we vinden de vooruitzichten voor de winstgroei aannemelijk.

De banksector in Europa heeft de voorbije tien jaar veel inkt doen vloeien. Tijdens de financiële crisis kwam de sector in het oog van de storm te staan. De banken kelderden eerst zwaar op de beurs en moesten daarna lange tijd door het stof kruipen. De sector draagt daar nog altijd de sporen van. Nog niet alle lichten staan op groen, maar toch is de toestand er zeker op vooruitgegaan en de banken doen het vandaag duidelijk een stuk beter. Hoog tijd om op de rijdende trein te springen? Een stand van zaken.

De banksector komt er weer bovenop: waarom?

Sinds vorig jaar is de Europese banksector zich aan het herstellen, ondanks de vele uitdagingen die er nog altijd zijn. Twee belangrijke elementen verklaren de positieve evolutie:

De forse verbetering van het economische klimaat in Europa, dankzij de terugkeer van een gestage algemene groei. Die conjunctuurverbetering zorgt voor een daling van dubieuze schuldvorderingen, zelfs al blijft het niveau problematisch in bepaalde landen (vooral Italië). Tegelijkertijd neemt de kredietverlening van banken aan bedrijven en huishoudens toe en zien we een aanhoudende stijging van de vraag naar krediet.

Ook de renteverhoging is positief voor de banken waarvan de kernactiviteit (omvorming van spaartegoeden op korte termijn in leningen op lange termijn) op termijn baat heeft bij een sterker hellende rentecurve. We verwachten dat de langetermijnrente geleidelijk verder zal stijgen nu de groei steviger wordt en de inflatie stilaan toeneemt. Ook de ECB zal aan deze evolutie bijdragen: eerst zal ze haar opkoopprogramma van obligaties waarschijnlijk beëindigen in december 2018, om vervolgens, in de loop van 2019, een cyclus van renteverhogingen in te zetten.

Daarnaast zou de Europese banksector ook nog van andere steunfactoren kunnen profiteren:

De druk van het wetgevend kader zou minder zwaar kunnen zijn dan gevreesd wat betreft de herdefiniëring van de risico-evaluatiemodellen van banken (Bazel IV). Dat zou de banken wat extra ademruimte geven. Die is zeker welkom nadat ze de voorbije jaren hun buffer aan eigen vermogen en liquiditeiten drastisch moesten verhogen om aan de reglementaire normen te voldoen (Bazel III). In ieder geval zullen de banken een lange overgangsperiode krijgen om Bazel IV te implementeren, waardoor ze tijd krijgen om stappen te ondernemen om de impact ervan te beperken.

In de marktenzalen doen er opnieuw geruchten de ronde over bankfusies. Het zou uiteraard niet voldoende zijn om louter op basis daarvan beleggingsbeslissingen te nemen, maar een eventueel herstel van de beweging richting een hogere concentratie in de sector zou wel een extra steunfactor kunnen zijn.

Wat met de beurswaarderingen?

De Europese banksector wordt momenteel verhandeld met een korting van ruim 20% tegenover de markt in haar geheel, op basis van de geraamde koers-winstverhouding voor de komende twaalf maanden, wat overeenstemt met het historische gemiddelde. De sector, waarvan het dividendrendement meer dan 4% bedraagt, is ook een van de goedkoopste van Europa, na de automobiel- en verzekeringssector. De waardering is met andere woorden aantrekkelijk.

Bovendien lijken de winstgroeiprognoses voor de sector ons conservatief, met een verwachte groei van 8,7% in 2017 en 7,4% in 2018, dat is minder dan voor de Europese aandelenmarkt. Wij zijn van mening dat hier ruimte is voor positieve verrassingen, vooral als het voorspelde gunstigere klimaat er ook werkelijk komt.

Volgens ons zal de Europese banksector zich in de toekomst verder herstellen en verdient ze dus onze aandacht. Maar omdat het een zeer cyclische sector is, blijft het verloop ervan wel nauw verbonden met de gezondheid van de economie en de evolutie van de rente. Een strenger dan verwachte regelgeving blijft bovendien een risico. Wie in de sector wil beleggen, dient de nodige aandacht te geven aan deze elementen.

Interesseert dit thema u?

Bel onze specialisten van Talk & Invest op 078 153 154.
Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook

Als belegger is het belangrijk om te weten dat een bepaald niveau van volatiliteit op vlak van wisselkoers en rentevoeten niet uitgesloten is. Voor u belegt, overweeg dan om de 'My Financial ID'- vragenlijst in Online Banking in te vullen. Zo kunt u genieten van gepersonaliseerd advies.