Téléphone

Deustche Bank

Nieuwe begrotingsmaatregelen: wat is de impact op uw geld?

Beperking van het financieel voordeel voor spaarrekeningen, mogelijkheid om meer te beleggen in pensioensparen, taks op effectenrekeningen, gewijzigde fiscaliteit voor bepaalde fondsen, hogere beurstaks in verschillende gevallen: met de nieuwe regeringsmaatregelen liggen de kaarten anders vanaf begin volgend jaar, zowel voor de spaarder als voor de belegger.

Na haar begrotingsakkoord van vorige zomer heeft de regering Michel onlangs meer duidelijkheid gebracht over de manier waarop de aangekondigde maatregelen zullen worden toegepast. Om tot een sluitende begroting te komen heeft de federale regering erop toegezien dat de geplande hervormingen in grote lijnen behouden bleven. Maar ze heeft ook enkele aanpassingen aangebracht zodat we (nog eens) de balans moeten opmaken over de veranderingen die spaarders en beleggers te wachten staan in 2018.

Omdat ze de openbare schuld moet verlichten maar tegelijk de economie verder wil stimuleren, heeft de regering enerzijds de fiscaliteit van beleggingen verstrengd, en anderzijds stimulansen voorzien voor bepaalde beleggingen. De ontwerpteksten moeten nog het parlementaire traject doorlopen voor ze in het Staatsblad verschijnen, dus blijven aanpassingen nog altijd mogelijk. Bovendien moet ook de Raad van State nog zijn licht op de teksten werpen. Dus zijn amendementen, waarvan wij op dit moment de draagwijdte nog niet kunnen inschatten, niet uitgesloten.

Maar wat er vanaf januari volgend jaar zal veranderen voor uw geld is nu al in grote lijnen bekend. Van spaarrekening over pensioenparen, fondsen, aandelen of obligaties tot effectenrekening: dit is wat u te wachten staat.