Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Veiligheid : sterke kansen voor beleggers

Veiligheid : sterke kansen voor beleggers


Als u het licht aanknipt, dan gebruikt u elektriciteit van een centrale die optimaal bewaakt wordt. Koopt u voeding in de supermarkt, dan is die eerst onderworpen aan microbiologische, chemische en fysieke tests. Bestelt u een boek via internet, dan kan dat omdat de website beschermd is tegen hackers.

Wereldwijd

Zoals recentelijk bewezen door de wereldwijde cyberattack (ransomware die 200.000 PC’s in meer dan 150 landen heeft besmet) is veiligheid absoluut een hot topic en zal het in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden. Want zowel bedrijven, overheden en individuen zullen moeten investeren in bescherming tegen virussen, cyberaanvallen, terrorisme … en andere mogelijke bedreigingen.

Die wereldwijde megatrends creëren opportuniteiten op drie vlakken

  • Innovatie: de nieuwe technologieën brengen nieuwe risico’s mee, die ons kwetsbaar maken. Informatiebeveiliging vormt dan ook een absolute prioriteit.
  • Urbanisatie: hoe meer mensen in de steden wonen, hoe meer infrastructuur er nodig is, zoals elektriciteitscentrales, openbaar vervoer, sportstadions, (lucht)havens … Dat betekent meteen ook een grote investering in de beveiliging van die infrastructuur.
  • Reglementering: de globalisering brengt een complexere wetgeving mee op het vlak van voedselveiligheid, transport … wat leidt tot een stijgende vraag naar apparaten en diensten om te testen, te analyseren en te inspecteren.

Kansen voor beleggers

Volgens specialisten zal de veiligheidssector in de toekomst met bijna twee keer zo snel groeien als de wereldeconomie. Die groei wordt vooral verwacht in drie domeinen :

  • fysieke beveiligingsproducten: bewakingscamera’s, airbags, geavanceerde woningbeveiligingssystemen …
  • beveiligingsdiensten: organisaties die voedsel analyseren, gevaarlijk afval ophalen, bewakingsdiensten leveren …
  • IT-beveiligingsproducten: programma’s om het elektronische betaalverkeer te regelen, biometrie, beveiligen van het internet …

Waarom nu in het beveiligingsthema instappen?

  • Het beveiligingsthema zit nog in veel domeinen in beginfase (zoals b.v. de beveiliging van ‘the internet of things’ of het onafhankelijk testen, inspecteren en certifiëren - TIC) en bezit dus nog over een groot groeipotentieel.
  • Verschillende bedrijven in de sector fuseren of nemen kleinere start-ups over.
  • Geschat wordt dat de veiligheidssector met bijna 7% per jaar zal groeien.

Beveiliging is een fundamentele behoefte en wordt steeds belangrijker voor overheden, bedrijven en individuen. In onze digitaal gelinkte wereld lijkt het dus onontbeerlijk om te investeren in een meer veilige, gezonde en duurzame maatschappij.

Interesse? Uw wil beleggen in veiligheid?Lees ook