Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • “Zakgeld geven kan nuttig zijn, maar gewoon geld geven is weinig zinvol zonder afspraken te maken, zonder begeleiding en zonder erover te praten”, zegt Ilse Cornelis (CEBUD).
  • “Starten met zakgeld kunt u ongeveer vanaf 6 jaar.”
  • “Hoe meer zakgeld u geeft, hoe meer verantwoordelijkheden u best overdraagt.”

Is zakgeld tegelijk ook ‘leergeld’? Ja, maar geven is niet genoeg. Begeleiden is minstens even belangrijk. Dat zegt onderzoekster Ilse Cornelis. Tips voor (groot)ouders.

1

Is zakgeld geven een goed idee?

“Zakgeld geven is zeker een goed idee. Het is een instrument waarmee u kinderen leert met geld om te gaan. Alleen volstaat het niet om uw kind af en toe wat munten of biljetten toe te schuiven”, vertelt Ilse Cornelis, onderzoekster bij CEBUD (Centrum voor Budgetadvies en -Onderzoek van de Thomas More Hogeschool). “Het belang van zakgeld kunt u niet los zien van de afspraken die u errond maakt.”

2

Helpt zakgeld uw kind later als volwassene ‘goede beslissingen’ maken?

“Hoewel zakgeld een heel nuttig instrument is, geeft het geen garantie dat uw kinderen later behoed blijven van financiële misstappen. Het gaat om meer dan zakgeld alleen. Uit eigen onderzoek blijkt dat hoe kinderen met geld omgaan gelinkt is aan zowel hoe ouders zelf met geld omgaan (voorbeeldfunctie van de ouders) als de mate waarin de ouders met kinderen over hun uitgaven praten.”

3

Is geen zakgeld geven ‘fout’?

“Het antwoord daarop is niet zwart-wit. Als u geen zakgeld geeft, kunnen kinderen niet leren om fouten te maken en ervaringen op te doen. Al het zakgeld aan snoep opdoen ... om dan te beseffen dat er niks over is voor die knuffelbeer die ze al lang willen: dat is een waardevolle les voor een 7-jarige. Zo’n ervaring doet u beter als kind op, dan als volwassene.”

“Aan de andere kant begrijp ik dat niet iedereen de marge heeft om zakgeld te geven. Gelukkig zijn er honderden andere manieren om kinderen bewust te maken van de waarde van geld. Uw kind naar de supermarkt laten gaan met een boodschappenlijstje en uw portefeuille kan ook bijzonder leerrijk zijn. Of kinderen betrekken bij een grote aankoop door prijzen te vergelijken. Een vakantiejob of een centje verdienen met een klusje is natuurlijk ook een idee.”

4

Wanneer begin ik er precies mee?

“Met zakgeld begint u best pas als uw kind kan rekenen en de waarde van geld al wat begrijpt en aanvoelt. Een 6-jarige kan meestal al wat rekenen, kan de munten en biljetten herkennen én begrijpt dat geld een ’ruilmiddel’ is. Veel ouders starten daarom rond die leeftijd”, vervolgt Ilse Cornelis. “In het begin zullen kinderen het zakgeld waarschijnlijk meteen willen uitgeven. Als ze ouder worden, krijgen ze meer interesse voor geld en een beter besef van tijd. Ze begrijpen dan dat je later iets groters kunt kopen als je geld opzij legt.”

5

Hoeveel geef ik best?

U begint best met kleine bedragen en bouwt die gradueel met de leeftijd op. Een gezonde regel is: hoe meer zakgeld u geeft, hoe meer verantwoordelijkheden u daarbij ook overdraagt. Het bedrag hangt af van wat uw kind geacht wordt ermee te kopen: alleen zijn speelgoed … of ook zijn busabonnement, kledij, lidmaatschap van de sportclub, schoollunch ...?”

“Het bedrag hangt ook af van wat u zelf redelijk vindt, wat binnen uw budget past en de maturiteit van uw kind. Elk jaar of om de twee jaar kunt u het bedrag verhogen en aangepaste afspraken maken. Uit eigen studies en onderzoek van de Gezinsbond, blijken de volgende ‘tarieven’ per week gangbaar: 1 tot 2 euro (6-7 jaar), 10 euro (12 jaar), 20 euro (16-18).”

5

Hoe maak ik goede afspraken?

“U hoeft het niet steeds eens te zijn met hun uitgaven. Laat ze gerust even begaan. Net door fouten te maken en - belangrijk: daarover te spreken - leren ze het meest. Daarom is het goed als u grenzen afbakent, waarbinnen uw kind kan experimenteren”, stelt Ilse Cornelis.

6 tips voor heldere afspraken

  • Geef steeds hetzelfde bedrag op een vast tijdstip.
  • Geef duidelijk aan voor welke uitgaven het zakgeld dient: wat verwacht u dat uw kind zelf betaalt?
  • Stel een zakgeldcontract op, onderteken het samen en hang het op. Dan is er geen discussie mogelijk.
  • Onthou dat zakgeld geen loon is en ook geen middel om te straffen.
  • Spreek af hoe lang uw kind met het zakgeld moet doen en wijk daar niet vanaf.
  • Praat vooraf over de consequenties wanneer het geld op zou zijn. Als het fout gaat, is het vaak heel moeilijk om de frustraties van uw kind op te vangen. Maar door duidelijke afspraken op jonge leeftijd te maken voorkomt u later misschien problemen die u als ouder ook niet meer kan oplossen.

Lees ook