Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

 • Een beursorder plaatsen, inschrijven op een fonds, een nieuwe bankkaart regelen … bij Deutsche Bank België zijn er zo’n 100 mensen in de weer met de operationele kant.
 • In een omgeving van steeds complexer wordende fiscaliteit en meer regelgeving, kiest het team Operations voor een heldere en transparante aanpak.

Wat doet het team?

Het team Operations staat in voor de transacties van particuliere cliënten.

1. Klassieke bankdiensten:

 • Opvolging van de cliëntengegevens.
 • Uitgifte van nieuwe bankaarten, nieuwe digipassen, …
 • Controle van debiteurs of rekeninglimieten.
 • Opvolging van nalatenschap bij overlijden.

2. Uitvoering transacties:

 • Beursorders plaatsen, inschrijven op fondsen, effecten overdragen,…
 • Informeren en duiding verstrekken: als een cliënt bv. verrast is door het bedrag van de belasting op de meerwaarde, dan verstrekt het team van Operations bijkomende info. Vooral fiscaliteitskwesties worden complexer, waardoor deze rol van groot belang is.

Welk profiel hebben de teammedewerkers?

De meeste collega’s hebben een technisch-administratieve achtergrond. Het tijdperk van louter ‘transacties intikken’ is lang voorbij. Vandaag staat Operations in voor alles wat we niet kunnen automatiseren. Het is uiterst precisiewerk waarbij je ook inzicht moet hebben in de evolutie van de fiscaliteit, de veranderingen in de reglementeringen, de informaticaomgeving enz.

Waarom verlopen al die processen niet geautomatiseerd?

Zo’n 95% van de te verwerken info bij een transactie is vandaag al geautomatiseerd. Bij zo’n hoge ratio is net de resterende 5% doorslaggevend voor het belangrijkste: de tevredenheid van de cliënt. Er zijn nog heel veel obstakels voor een volledige automatisering: de regels veranderen snel en verschillen van land tot land. In zo’n context is de menselijke interventie essentieel, niet enkel om de teksten te ontcijferen en te duiden, maar ook om de follow-up te verzekeren en ondersteuning te bieden voor de afhandeling van onalledaagse situaties.

Waarom evolueert de reglementering zo snel?

Globaal spelen er verschillende factoren:

 • De tendens om de nationale wetgevingen binnen Europa beter op elkaar af te stemmen.
 • De evolutie naar een hogere graad van consumentenbescherming.
 • De nood om de verwerkingssnelheid van transacties te verhogen.

Reglementeringen zoals MiFID 2 die als doel heeft de belegger te beschermen en de transparantie en efficiëntie op de financiële markten te bevorderen of GDPR over de verwerking van persoonsgegevens vloeien daaruit rechtstreeks voort. Daarbij komt nog de politieke wil om te strijden tegen witwassen, fraude, de financiering van terrorisme, enz.

Daarnaast is er de complexiteit van de beleggingsfiscaliteit in België. Denk maar aan de speculatiebelasting, die uiteindelijk werd afgevoerd. Of de belasting op materiële effecten, die nadien in strijd bleek te zijn met de Europese regels en die we aan de cliënten moesten terugbetalen. Momenteel bereiden we ons voor op de toepassing van de belasting op effectenrekeningen.

Al die ontwikkelingen maken onze taken aanzienlijk complexer, terwijl we altijd hetzelfde doel bijven hebben: een zo helder en transparant mogelijke aanpak.

Benieuwd wat we voor u kunnen doen?

Ontdek al onze oplossingen

Lees ook