Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Beleggers zullen in 2018 jaar heel wat alerter moeten zijn.
  • Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar aandelen boven obligaties.

2017: gunstig jaar voor aandelen

2017 was een uitstekend jaar voor aandelen, met winsten tot 10% in Europa, 20% in de VS en 30% in de groeilanden.

  • De rente bleef laag.
  • Er vloeide veel geld naar de beurs
  • De economische groei trok aan.
  • De volatiliteit was laag.
  • De koersen kregen een extra boost door de stijgende bedrijfswinsten.

Ondertussen zijn de waarderingen van de aandelen, gemeten volgens de koers-winstverhouding (k/w) wat doorgeschoten. De onverwachte daling van de Amerikaanse dollar gooide wel deels roet in het eten. Heel wat winst in dollar (en andere lokale munten) ging in rook op wanneer die omgerekend werd naar euro.

Wat brengt 2018?

Een aantal factoren die de aandelenkoersen ondersteunden in 2017 zullen dat ook in 2018 blijven doen, maar in mindere mate. We verwachten dat de rente zal stijgen door de voorziene renteverhogingen van de Amerikaanse Federal Reserve en de afbouw van het obligatie-inkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. In absolute termen blijft de rente echter nog steeds erg laag.

Daarnaast zien we de economische groei verder aantrekken. Een stijging van de waarderingen (met name de k/w) is weinig waarschijnlijk, en zal dus in tegenstelling tot dit jaar geen motor meer zijn voor koerswinsten. Integendeel, we denken dat de waarderingen in 2018 wat zullen dalen. Een stijging van de aandelenkoersen zal dus vooral van hogere bedrijfswinsten moeten komen. We gaan ervan uit dat we in 2018 de prestaties van dit jaar niet meer zullen evenaren.

Aandelen of obligaties?

We verkiezen nog steeds aandelen boven obligaties. Binnen de aandelen verkiezen we nog altijd Europese. Meer dan de Amerikaanse profiteren de Europese bedrijven door hun over het algemeen grotere exportgerichtheid van de wereldwijde groeispurt. De waarderingen van Europese aandelen zijn ook minder sterk gestegen dan die van de Amerikaanse.

Ook voor de aandelen van de groeilanden ziet het er goed uit. De groeilanden profiteren nog meer dan Europa van de wereldwijde economische groei. Daarom verwachten we er de hoogste bedrijfswinstgroei. Binnen deze regio gaat onze voorkeur uit naar Azië.

Mogelijkheden bij obligaties?

Zeker in euro zien we weinig aantrekkelijke kansen bij de obligaties. Obligaties van de hoogste kredietwaardigheid (investment grade obligaties) bieden te weinig rendement om de koersdaling ten gevolge van zelfs maar een lichte stijging van de rente op te vangen.

Wat betreft de obligaties van lagere kredietwaardigheid (high yield obligaties) zijn we neutraal. Enerzijds zal de verwachte licht hogere rente de koersen doen zakken. Anderzijds zal de stevige economische groei het aantal faillissementen onder de uitgevers van high yield obligaties doen afnemen. Binnen dit segment gaat onze voorkeur uit naar Amerikaanse obligaties (in US dollar).

Het aantrekkelijkste segment binnen obligaties zijn deze van de groeilanden. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar obligaties in zogenaamde ‘harde munten’ (US dollar, euro). Die zijn minder volatiel dan de obligaties in lokale munten.

Het codewoord voor 2018: alertheid

In tegenstelling tot 2017 zullen beleggers in 2018 veel alerter moeten zijn. Het beleid van de centrale banken valt in 2018 deels weg. Die wegvallende steun zal gecompenseerd moeten worden door de groei van de bedrijfswinsten.

Dit jaar zakte de volatiliteit van de beurskoersen naar een dieptepunt. Dit kan evenwel niet blijven duren. Worden de koersen opnieuw wispelturiger, dan kunnen zenuwachtige beleggers wel eens snel beslissen om hun aandelen te verkopen. Beleggers kunnen zich hiertegen beschermen door te werken met flexibele gemengde fondsen.

Welke opportuniteiten brengt 2018 voor uw beleggingen?

Bel onze experts via Talk & Invest op het nummer 078 153 154.
Maak een afspraak met uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook