Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Uw portefeuille in goede handen

Uw portefeuille in goede handen


Vraagt u zich af hoe u het best belegt? Hebt u geen tijd om uw beleggingen op te volgen? Een evenwichtige portefeuille samenstellen met het oog op goede prestaties is een hele kunst, zeker in tijden van volatiliteit en lage rente. Met DB Private Solutions Funds doen onze experts dat voor u.

Wat is DB Private Solutions Funds?

Kris Temmerman, Head of Discretionary Multi-Asset Portfolios: “Een cliënt geeft ons een mandaat om zijn portefeuille te beheren binnen bepaalde contractuele grenzen. Voor de rest komt hij niet meer tussen bij de beheers- en beleggingsbeslissingen.”

Wat zijn de voordelen van DB Private Solutions Funds?

Kris Temmerman: “Mensen moeten zelf weinig doen, terwijl ze toch een blootstelling aan de financiële markten behouden met het oog op een potentieel mooi rendement over een langere investeringsperiode. Het voordeel is uiteraard het gebruiksgemak, maar ook de reactiesnelheid: de beheerders hoeven niet te wachten op de goedkeuring van de cliënt.”

Knut Huys, Funds Manager: “Nog een groot voordeel: professionals reageren rationeel. Als de markt heel volatiel is, kunt u op kort tijd veel verliezen. Dan is het vooral belangrijk om niet te panikeren en professionals zijn daar doorgaans beter in dan particulieren.”

Kris Temmerman: “Bovendien is ons systeem erg transparant. Het vermogen van de cliënt wordt via een geïndividualiseerde rekening beheerd. De cliënt krijgt lijn per lijn een overzicht van de transacties en kan zo perfect volgen hoe zijn portefeuille beheerd wordt. Er zijn ook geen verborgen kosten. De beheersvergoedingen en de transactievergoedingen - als die er zijn - worden apart afgerekend. Die kosten zijn voor de geleverde service trouwens heel competitief.”

Jullie beheren ‘binnen bepaalde grenzen’: wat betekent dat?

Knut Huys: “De cliënt kan bij het ondertekenen van de overeenkomst discretionair beheer kiezen uit drie portefeuilletypes, dit naargelang zijn beleggingsdoelstellingen: Income Generating, Medium of High. Income Generating is voor beleggers die regelmatige inkomsten willen halen uit hun kapitaal. Medium is voor beleggers die bereid zijn om gemiddelde risico’s te nemen, om een behoorlijk rendement te kunnen halen op de lange termijn. High is voor dynamische beleggers, die grotere risico’s willen nemen om een potentieel hoger rendement te halen. Uiteraard wordt vooraf al bepaald of beleggen in een Private Solutions Funds-contract is toegelaten binnen het Financial ID van de klant.”

Wie zijn jullie cliënten?

Knut Huys: “DB Private Solutions Funds is er voor cliënten die voor persoonlijk advies hebben gekozen, het segment DB Personal, en die het beheer van een deel van hun financiële vermogen (vanaf 100.000 euro) aan onze experts willen uitbesteden.”

Hoe beheren jullie de drie portefeuilletypes?

Kris Temmerman: “We spreiden de activa in functie van de marktomstandigheden. Als we kansen zien, verhogen we de blootstelling aan aandelen om in te spelen op het stijgingspotentieel. Als de risico’s stijgen, trekken we ons wat meer terug om de potentiële verliezen te beperken. De mix tussen aandelen, obligaties en cash hangt natuurlijk af van het portefeuilletype: bij Income Generating zoeken we recurrente inkomsten, niet enkel via indirecte blootstelling aan de aandelenmarkten, maar ook aan de globale obligatiemarkten, bij Medium ligt er een grotere focus op de indirecte aandelenblootstelling en bij High is de focus op de aandelenmarkten het grootst, hoofdzakelijk via gemende fondsen, maar aangevuld met posities in aandelenfondsen. Kortom: we beheren de drie portefeuilles volgens dezelfde visie, maar in verschillende gradaties van risico.”
Nadat u uw Financial ID hebt bepaald, begeleiden onze DB Personal adviseurs u graag in het kiezen van een discretionaire oplossing.

  • Maak een afspraak in uw Financial Center
    - door te bellen naar het nummer 078 156 160.
    - of via de rubriek ‘Contact’.
  • Bent u DB Personal cliënt?
    Contacteer uw DB Personal advisor of zijn team op het nummer 078 15 11 11.
  • Bent u Private Banking cliënt? Neem contact op met uw Private Banker.

Lees ook