Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Focus op de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Article Headline


Op 8 november vinden in de VS presidentsverkiezingen plaats. Die datum is niet meer zo ver af en wellicht zal de aandacht van de financiële markten gaandeweg meer gefocust zijn op de kiesuitslag. De twee kandidaten zijn ondertussen gekend. Aan de ene zijde werd Hillary Clinton aangeduid om de kleuren van het democratisch kamp te vertegenwoordigen. Tegenover haar staat de zeer controversiële Donald Trump, die werd benoemd tot kandidaat van de republikeinen. Hillary Clinton lijkt de pronostieken aan te voeren, maar toch is het onmogelijk met zekerheid te zeggen wie Barack Obama zal opvolgen als de 58ste president van de Verenigde Staten. Een blik op de programma’s van de kandidaten kan ons wel een idee geven van de potentiële impact op de economie en op de financiële markten.

Wat moeten we onthouden van de programma’s?

De democratische kandidaat wil in haar economisch programma 275 miljard dollar spenderen aan infrastructuurwerken gespreid over 5 jaar. Ze wil ook investeren in technologie en hernieuwbare energie en het minimumloon optrekken. Haar republikeinse tegenstander geeft voorrang aan de interne markt en wil de invoer uit bepaalde landen zoals China zwaarder belasten. Hij wil ook de infrastructuuruitgaven aanzwengelen en de immigratie sterk aan banden leggen.

Op fiscaal vlak wil Hillary Clinton de hoogste inkomens meer belasten en de lage en middelhoge inkomens meer ademruimte geven. Donald Trump wil het huidige systeem vereenvoudigen door het aantal belastingschijven te verminderen en de maximale aanslagvoet terug te brengen tot 33%. Hij wil ook de vennootschapsbelasting terugbrengen van 35% naar 15%.

Over and out voor Obamacare?

In de gezondheidssector wil Hillary Clinton Obamacare verder uitbreiden (het principe van een zorgverzekering voor iedereen) en de prijzen van geneesmiddelen doen dalen. Donald Trump wil de pagina van Obamacare omslaan en de concurrentie laten spelen om de prijzen te doen dalen.

Ook wat het buitenlands beleid betreft, verschillen de agenda’s. Hillary Clinton wenst hechte banden te onderhouden met Europa en de NAVO. Donald Trump wenst meer samen te werken met Rusland en wil de bondgenoten van de NAVO meer doen betalen voor de Amerikaanse bescherming.

Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Op de beurs zal de volatiliteit wellicht sterker toenemen in geval van een overwinning van Donald Trump. Zijn onvoorspelbare kant, de onzekerheid over de concrete uitvoering van al zijn projecten en zijn protectionistische visie houden meer risico’s in voor de economie.

De politieke ervaring en het ‘normalere’ programma van Hillary Clinton zouden haar een minder risicovolle president maken. Een democratische overwinning zou ook de voorkeur krijgen als we kijken naar de prestaties van Wall Street tijdens de verschillende presidentsmandaten sinds de Tweede Wereldoorlog. Feit is wel dat de republikeinse presidenten te maken kregen met twee olieschokken en meer recessies.

Het Amerikaanse overheidstekort zou ook groter worden ingevolge de verhoging van de overheidsuitgaven zoals de twee kandidaten vooropstellen. Dit zou vooral het geval zijn met Donald Trump omdat die verhoging zou gepaard gaan met terugvallende belastinginkomsten. Dit gezegd zijnde, voor de Amerikaanse obligatiemarkt zouden de gevolgen beheersbaar blijven. US Treasury Bonds hebben immers een apart statuut: ze zijn genoteerd op de grootste en meest liquide markt ter wereld en geen enkele belegger houdt rekening met een staking van betaling door de Verenigde Staten. Ook de lage rentevoeten in de geïndustrialiseerde landen zou beleggers blijven aantrekken naar de ‘hoge rendementen’ op de Amerikaanse markt. Op de wisselmarkt tot slot zou de US dollar relatief sterk blijven als Hillary Clinton wordt verkozen, terwijl de evolutie onduidelijker zou zijn mocht Donald Trump het halen. Het beleid van de Federal Reserve (Fed) zou in ieder geval een belangrijke invloed blijven uitoefenen op de oriëntatie van de wisselmarkt.

Lees ook