Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • In plaats van een toenadering tussen de VS, China en Europa stellen we een escalatie van de handelsspanningen tussen deze partijen vast.
  • Hoewel de beurzen sinds half juni in zwaar weer terechtgekomen zijn, reageerden de obligatiemarkten nauwelijks op de oplaaiende handelsspanningen.
  • Hoewel de « risk-on, risk-off » omgeving de komende maanden wellicht zal aanhouden, blijven wij positief voor de wereldeconomie en aandelen op middellange termijn.

Het zal geen enkele belegger ontgaan zijn dat de handelsspanningen de voorbije weken almaar hoger opliepen.

Donald Trump opnieuw in het offensief

Verontwaardigd als hij was door de Chinese reactie op het eerste rondje Amerikaanse douaneheffingen van 50 miljard dollar op Chinese goederen, dreigde Donald Trump met extra heffingen tot 400 miljard dollar als China zou terugslaan. Ook tegenover andere handelspartners, waaronder Europa, verhardden de Verenigde Staten de toon met mogelijke douaneheffingen van 20% op Europese auto’s.

De kalender van deze maatregelen mag dan vaag blijven, de beslissing van de Chinese Volksbank (PBoC) om de verplichte reserves voor de banken te verlagen en de geruchten over het voornemen van de Verenigde Staten om internationale investeringen aan banden te leggen, wijzen op een escalatie van de spanningen veeleer dan op een toenadering tussen de partijen.

Lekken in de media geven aan dat de Verenigde Staten elke onderneming die voor meer dan 25% in handen is van Chinezen, willen verhinderen om Amerikaanse bedrijven over te nemen die actief zijn in een “op industrieel vlak significante technologie”. Lucht- en ruimtevaart, robotica en automobiel zouden onder meer tot de beoogde sectoren behoren. Tot slot kregen de beleggers het ook ongemakkelijk bij het lezen van koppen op Bloomberg als “China en Europa waarschuwen dat een handelsoorlog een wereldwijde recessie kan inleiden”.

Risk-off op de financiële markten

In deze omstandigheden hoeft het niet te verbazen dat de beurzen sinds half juni in zwaar weer terechtgekomen zijn. In regionaal opzicht waren de meest getroffen aandelenmarkten Europa, Duitsland met zijn exportbedrijven op kop, en de opkomende markten. In sectorieel opzicht waren de gevolgen het meest voelbaar in cyclische sectoren die het meest te lijden zouden hebben onder een handelsoorlog, zoals automobiel, technologie, industrie en materialen. Defensieve sectoren zoals nutsvoorzieningen en niet-cyclische consumptiegoederen hielden beter stand.

De obligatiemarkten reageerden dan weer nauwelijks op de oplaaiende handelsspanningen. De Amerikaanse rente op 10 jaar ging slechts licht naar beneden, terwijl de Duitse rente op 10 jaar daalde vooral door toedoen van andere factoren zoals de laatste aankondigingen van de ECB en de politieke onzekerheid in Italië. Opmerkelijk was dat beleggers op zoek naar vluchtwaarden zich niet op goud stortten, waarvan de koers verankerd bleef onder de 1.300 dollar per ons.

Vooruitzichten – Handelsspanningen, maar geen totale oorlog

Wij verwachten dat deze bitsige handelsretoriek wellicht zal aanhouden tot na de congresverkiezingen in de Verenigde Staten. Sinds hij zijn intrek nam in het Witte Huis heeft Donald Trump er alles aan gedaan om zijn verkiezingsbeloften in te lossen. De Amerikaanse president lijkt vastberaden om zoals beloofd het Amerikaanse handelstekort terug te dringen en om komaf te maken met “oneerlijke handelspraktijken”.

Aangezien zijn populariteit stand houdt en een meerderheid van de Amerikaanse burgers achter zijn economisch beleid staat, ook wat de handelsrelaties betreft, valt het te verwachten dat hij de huidige koers zal aanhouden. Dit gezegd zijnde blijven wij van mening dat de rede het uiteindelijk zal halen en dat er een compromis zal gevonden worden om een totale handelsoorlog af te wenden die alleen maar verliezers zou opleveren en die aanzienlijke schade zou toebrengen aan de wereldeconomie.

De recente prestatie van de beurzen illustreert hun gevoeligheid voor kwesties in verband met de voor de economische groei en de bedrijfswinsten zo belangrijke wereldhandel. Een gevoelig dossier dus, dat we op de voet zullen volgen: het doen en laten van de Verenigde Staten, die het offensief leiden, en van de buitenlandse regeringen die een en ander niet zomaar op zijn beloop zullen laten.

De “risk-on, risk-off” omgeving zal de komende maanden wellicht aanhouden en het geduld van de beleggers op de proef stellen. In dit stadium blijven wij positief voor de wereldeconomie en aandelen op middellange termijn. Een evenwichtige portefeuille, voldoende gediversifieerd en in overeenstemming met het risicoprofiel van de belegger, blijft de beste manier om de marktvolatiliteit het hoofd te bieden en te profiteren van eventuele koersstijgingen op de beurzen.

Hoe mijn portefeuille beschermen tegen deze risico’s?

Onze experts kunnen u naar de beste oplossingen begeleiden.
Bel onze specialisten van Talk & Invest op 078 153 154 of bezoek uw Financial Center.

Maak een afspraak

Lees ook