Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Flashback: in 2009 hing de Trojka (het IMF, de ECB en de lidstaten van de Europese Unie) Griekenland aan het miljardeninfuus.
  • Bijna 10 jaar later zorgen de 3 steunplannen (voor in totaal 226 miljard euro) voor een terugkeer van Griekenland op de financiële markten, hoewel we nog niet van een definitieve redding kunnen spreken.
  • De eerste uitgifte “zonder parachute” zal met argusogen gevolgd worden door de grote Europese instellingen en zij zouden niet opgezet zijn met te snel en te hoog stijgende rentevoeten.

Na meer dan 6 uur intensieve onderhandelingen en nadat het de Eurogroep overtuigde van de geleverde inspanningen sinds het land onder curatele werd geplaatst, wist Griekenland op 21 juni laatstleden dan toch een akkoord te bekomen, waardoor het weldra opnieuw op eigen benen zal kunnen staan. Als kers op de taart geraakten de ministers van financiën van de eurozone het ook eens over een verlichting van de huidige schuld.

Het heeft bijna een decennium geduurd om Griekenland weer drijvende te krijgen. Het land dat ooit heerste over de Middellandse Zee als een van de Europese grootmachten en dat soms zelfs wordt beschouwd als de bakermat van onze Westerse beschaving. Iets meer dan 8 jaar geleden (najaar 2009) kreunde het echter onder de schulden en toen bleek dat er ook nog geknoeid werd met de rekeningen om te kunnen toetreden tot de eurozone, stond Griekenland op de rand van totale chaos. Het land kon zich niet langer financieren op de markten (te hoge intrestlast om zijn schuld te financieren) en de Griekse regering moest zich onderwerpen aan een economische curatele.

De Trojka (het IMF, de ECB en de lidstaten van de Europese Unie) hing Griekenland aan het miljardeninfuus, wat een primeur was voor een Europese Staat. Tegenover deze redding stonden drastische begrotingsmaatregelen en pijnlijke hervormingen: 8 en een half jaar van besparingen en de offers van een generatie die de gebroken potten van het slechte beheer van de overheidsrekeningen en de verspillingen van de voorgaande jaren (bijvoorbeeld de Olympische Spelen van 2004) betaalt.

Op 5 juli 2015 zei het uitgeputte Griekenland echter stop tegen de besparingsmaatregelen. De nieuw verkozen Alexis Tsipras organiseerde een referendum tegen de besparingen, won het, maar moest enkele dagen later toch zwichten voor de eisen van de Trojka. De “Grexit” of uitstap van Griekenland uit de monetaire unie, werd ternauwernood afgewend.

En nu?

Drie jaar later is de situatie verbeterd, werden er hervormingen doorgevoerd en vertoont Griekenland ondertussen een positieve groei (1,3% in 2017). Nog niet indrukwekkend, maar toch zo belangrijk. De 3 steunplannen (in totaal 226 miljard euro) kregen Griekenland opnieuw op de been, maar om van een definitieve redding te spreken is het nog te vroeg.

De schuld blijft hoog (178% van het BBP) en er moeten nog heel wat hervormingen worden doorgevoerd. Wat dit betreft, zullen de volgende verkiezingen (eind 2019) van kapitaal belang zijn, want de uitslag zal aantonen in hoeverre het Griekse volk de besparingen al dan niet blijft accepteren. Nog voor die datum, en zoals werd beslist tussen Athene en de geldschieters, zal Griekenland op 20 augustus aanstaande zijn terugkeer maken op de financiële markten. Op die dag zal Griekenland opnieuw voor zijn eigen financiering instaan, zonder bescherming van de Trojka.

Wat kan de impact zijn op uw portefeuille?

Het compromis dat op 21 juni uit de bus kwam, geeft Griekenland opnieuw ademruimte op het best mogelijke moment. De beleggers zouden ervan overtuigd moeten zijn dat de situatie gekeerd is en we verwachten geen buitensporige stijging van de rentevoeten.

De Griekse schuld wordt echter nog steeds als uiterst speculatief ingeschat door de grote ratingagentschappen (S&P en Moody’s). De eerste uitgifte “zonder parachute” zal met argusogen gevolgd worden door de grote Europese instellingen en zij zouden niet opgezet zijn met te snel en te hoog stijgende rentevoeten. Wat de andere activaklassen betreft, is het weinig waarschijnlijk dat Griekenland op korte termijn veel invloed zal uitoefenen op de financiële markten (aandelen of euro). De volgende parlementsverkiezingen in 2019 zullen van groter belang zijn.

Lees ook