Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Licht op groen voor Europese aandelen

tendance


De omgeving blijft gunstig voor aandelen, al verschuiven we onze voorkeur van Amerikaanse naar Europese aandelen. Voor obligatiebeleggers bieden obligaties in Amerikaanse dollar dan weer wat extra rendement.

Licht op groen voor Europese aandelen

1

Wat belooft de tweede jaarhelft?

Sinds begin 2017 vonden zowel de aandelen uit de VS, Europa als de groeimarkten de weg omhoog, onder meer door de hogere economische groei en lage rente. Omdat de aandelenmarkten dit jaar al sterk stegen, is een correctie of pauze in de tweede jaarhelft mogelijk. Dit biedt evenwel een opportuniteit om uw blootstelling aan aandelen op te trekken.

2

Waarom kiezen voor Europese aandelen?

Hoewel we op langere termijn positief blijven over Amerikaanse aandelen, verschuiven we onze voorkeur naar Europese aandelen. Europese bedrijven profiteren meer van de wereldwijde groeiopleving dan hun Amerikaanse tegenhangers. Na een sterk eerste kwartaal hebben analisten hun verwachtingen voor de Europese bedrijfswinsten opwaarts bijgesteld, wat de aandelenkoersen ondersteunt.

Ook de opluchting over de Franse presidentsverkiezingen en het wereldwijde optimisme bij beleggers over Europese aandelen zetten de Europese beurzen (en de euro) op winst. Bovendien is de Europese consument aan de beterhand, een gevolg van de dalende werkloosheid.

Dat onze voorkeur niet langer uitgaat naar Amerikaanse aandelen heeft veel te maken met hun relatief dure waardering, de relatief lagere verwachte groei van de Amerikaanse bedrijfswinsten en de onzekerheid rond president Trump. Bovendien is de kans klein dat de beloofde belastingverlaging voor bedrijven er snel komt.

3

Wat met Japan en de groeilanden?

De richting van de Japanse aandelenmarkt wordt vooral bepaald door de yen – ondanks de aanhoudende groei van de Japanse economie. Een verzwakking van de yen is bijvoorbeeld goed voor de export en zet de Japanse beurs meestal op winst. Op korte termijn zien we de yen niet verder verzwakken, waardoor we eerder neutraal zijn over Japanse aandelen.

De aandelen uit de groeilanden legden dit jaar al een stevig parcours af. De groeilanden profiteren van de aantrekkende wereldwijde groei, de opleving van de internationale handel en de hogere grondstoffenprijzen. Bovendien blijft de rente wereldwijd laag en stabiel en zitten de bedrijfswinsten in de lift. Binnen de groeilanden gaat onze voorkeur nog steeds uit naar Azië, met de nodige aandacht voor de geopolitieke spanningen rond Noord-Korea.

"Binnen de groeilanden gaat onze voorkeur nog steeds uit naar Azië."

4

Obligaties: nog altijd focus op Amerikaanse markt?

Obligatiebeleggers zullen weinig opportuniteiten vinden in obligaties uit de eurozone. De inflatie blijft laag waardoor de Europese Centrale Bank op grote schaal obligaties blijft inkopen, wat de rendementen – zelfs op lange looptijden – omlaag haalt.

Onze voorkeur gaat nog altijd uit naar obligaties in Amerikaanse dollar. De recente dollarzwakte is volgens ons tijdelijk en vormt een interessant instapmoment. Geef de voorkeur aan . Risicobewuste beleggers kunnen ook kiezen voor dollarobligaties uit groeilanden.

Obligaties met een speculatieve kredietrating (high-yield obligaties; obligaties met een kredietrating lager dan ‘BBB-‘ bij Standard & Poor’s) bieden aan de huidige koersen dan weer onvoldoende rendement om het hogere risico te compenseren. Het is interessanter om te kiezen voor aandelen, die voor een gelijkaardig risico een hoger potentieel rendement bieden.

"De recente dollarzwakte is slechts tijdelijk en vormt een interessant instapmoment."

5

Hoe beperkt u mogelijke verliezen bij een correctie?

Ondanks het positieve momentum in de aandelenmarkten raden we u aan om een stevig stootkussen te voorzien. Flexibele gemengde fondsen vormen hier de oplossing. Deze fondsen kunnen beleggen in verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, deviezen, …) en beslissen zelf hoeveel ze in elke klasse beleggen. De beheerder kan indien nodig zijn portefeuille aanpassen om een schok op de aandelenmarkten op te vangen door bijvoorbeeld een groter deel van het fonds in obligaties te beleggen. Deze fondsen surfen vandaag via hun blootstelling aan aandelen mee op het positieve momentum, maar proberen tegelijkertijd de mogelijke verliezen in geval van een correctie te beperken.Lees ook