Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Met trackers belegt u op een eenvoudige manier heel gediversifieerd in aandelen of obligaties.
  • Deutsche Bank is de eerste bank in België die haar cliënten actief advies geeft over trackers.

Waarom trackers?

Een tracker (ook wel ETF of Exchange Traded Fund genoemd) belegt in alle aandelen of obligaties in een index. Een tracker volgt een index, niet meer maar ook niet minder.

Een tracker biedt de meest extreme vorm van diversificatie: u bezit in één klap de volledige aandelen- of obligatie-index. Koopt u een fysieke tracker op de S&P 500 index, dan bent u indirect belegd in zo goed als alle 500 aandelen van deze index.

Trackers zijn transparant: u weet te allen tijde waarin het belegt.

De beheerkost is door hun passief beheer laag in vergelijking met actief beheerde fondsen.

Trackers worden de hele dag door verhandeld op de beurs. U weet meteen ook aan welke koers u uw tracker koopt of verkoopt. Dit in tegenstelling tot gewone beleggingsfondsen die normaal dagelijks verhandeld kunnen worden.

Waarom geeft Deutsche Bank advies over trackers?

Beleggen via trackers is allesbehalve ‘passief’. Niet alleen moet u bepalen in welke activaklassen u wil beleggen, in welke index en hoeveel, maar ook welke tracker u kiest. De voorbije jaren groeide het aanbod heel sterk, waardoor het steeds moeilijker wordt om een goede keuze te maken. Deutsche Bank wil u bij die keuze helpen en voegde daarom 7 trackers toe aan haar DB Best Advice fondsenlijst.

Hoe groot is de markt voor trackers?

Sinds 2008-2009 stegen trackers sterk in populariteit. Eind juni was volgens een studie van Deutsche Bank wereldwijd 3.439 miljard euro belegd in ETF’s, waarvan 17% in Europa. De VS is met 74% de grootste markt voor trackers. Ondanks de spectaculaire groei blijven ETF’s relatief klein tegenover gewone beleggingsfondsen, zeker in Europa.

De bekendste supporter van beleggen via trackers is ongetwijfeld Warren Buffett. In 2014 liet hij weten dat 90% van zijn persoonlijke erfenis aan zijn echtgenote belegd zal worden in een S&P 500 tracker. Hoewel hij zelf altijd een actieve aandelenbelegger was en zal blijven, meent Buffett dat een eenvoudige tracker voor de meerderheid van de beleggers de beste manier is om een pensioenvermogen op te bouwen.

Hoe werkt een tracker?

Een tracker of ETF kan een index op twee manieren kopiëren: via fysieke replicatie of synthetische replicatie.

Bij fysieke replicatie zal een ETF de effecten die deel uitmaken van de gevolgde index effectief kopen en in portefeuille houden. Indien het alle effecten van een index koopt, spreken we van volledige replicatie. Bij sampling wordt een representatief deel van de index aangehouden. Sampling is goedkoper, maar houdt een groter risico in dat het uiteindelijke rendement van de ETF afwijkt van het rendement van de index.

Sommige ETF’s kopiëren een index met behulp van derivaten (synthetische replicatie). In dat geval zal een tegenpartij – meestal een zakenbank – het rendement van de index aan de ETF leveren in ruil voor het rendement van een mandje van effecten aangehouden door de ETF. Synthetische replicatie laat toe om moeilijk toegankelijke indices (bijvoorbeeld grondstoffenindices of bepaalde opkomende markten) op een goedkope manier te kopiëren.

Welke risico’s zijn er verbonden aan trackers?

  • Omdat trackers een index kopiëren, worden hun prestaties beïnvloed door de volatiliteit van hun onderliggende indices (marktrisico).
  • Als veel beleggers in één keer naar de uitgang rennen, kunnen er moeilijkheden opduiken om de tracker correct te waarderen voor verkoop (liquiditeitsrisico).
  • Beleggers lopen een wisselkoersrisico indien de tracker belegt in activa die in een andere munt noteren dan de euro.
  • Bij fysieke replicatie op basis van de sampling-methode bestaat het risico dat het verschil tussen het rendement van de tracker en dat van de index groter is dan bij volledige replicatie. Leent de tracker zijn effecten uit in ruil voor een vergoeding (securities lending), dan bestaat het risico dat de tegenpartij niet kan voldoen aan haar verplichtingen. Een vergelijkbaar risico bestaat bij trackers op basis van synthetische replicatie, al wordt via onderpand de impact van dit risico geminimaliseerd.

Met welke partners werkt Deutsche Bank samen?

Bij de selectie van trackers voor de DB Best Advice lijst heeft Deutsche Bank zich beperkt tot trackers conform de Europese regelgeving (UCITS) van vijf grote ETF-spelers: Amundi, db x-trackers, iShares, Lyxor en Vanguard.

Door voor grote spelers te kiezen verzekeren we ons ervan dat de ETF’s een voldoende grote omvang hebben en dus makkelijker verhandeld kunnen (betere liquiditeit).

Passief of actief beleggen… of allebei?

“We zijn ervan overtuigd dat actief beheerde fondsen en trackers elkaar aanvullen”, zegt Alain Moreau, CEO van Deutsche Bank België. “Actief beheerde fondsen zullen altijd een belangrijk deel uitmaken van onze DB Best Advice selectie. Wanneer zij mogelijk een beter rendement kunnen neerzetten dan de index, verdienen ze hun plaats in een gediversifieerde portefeuille.”

Volgens Moreau vullen trackers actief beheerde fondsen aan in markten waar het moeilijker is om de index op een consistente manier te kloppen, zoals bijvoorbeeld in de Amerikaanse aandelenmarkt. “Voor die markten kunnen we vanaf nu ook goedkope trackers aanraden”, aldus Moreau.

Uw gids in de wereld van de trackers
Wil u alles weten over indexfondsen?
Ontdek het volledige dossier dat onze beleggingsspecialisten schreven.

Download het document (pdf)

Interesseert dit thema u?
Hebt u nog vragen?

Bel onze specialisten van Talk & Invest op 078 153 154

of

Raadpleeg onze selectie van trackers

Lees ook