Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De wereldwijde groei blijft sterk dit jaar, al vertraagde het momentum recent.
  • Enkele belangrijke risico’s bedreigen de groei: het protectionisme, de stijgende inflatie door de hogere olieprijs (als gevolg van de terugtrekking van de VS uit het akkoord met Iran) en de politieke onzekerheid in de eurozone (Italië, Spanje).

De economische groei blijft sterk, al is de piek stilaan bereikt. Bovendien doken er enkele belangrijke risico’s op.

1

Robuuste Amerikaanse economie

De Amerikaanse economie draait op volle toeren, met dank aan de binnenlandse vraag, de belastingverlagingen en de hogere overheidsuitgaven. In het eerste kwartaal bleek de groei steviger dan gedacht dankzij de bedrijfsinvesteringen. We verwachten dat de groei in de VS dit jaar naar 2,6% stijgt. De kans op een recessie in de komende 12 maanden is laag.

De sterke arbeidsmarkt drijft de inflatie stilaan richting de 2%-doelstelling van de Amerikaanse centrale bank (de Federal Reserve of kortweg Fed). We zien de Fed de rente in de tweede jaarhelft nog 1 à 2 keer optrekken, terwijl de balans aan het voorziene tempo verder afgebouwd zal worden.

2

Geleidelijke vertraging in de eurozone

In de eurozone is er duidelijk een vertraging bezig tegenover 2017 (maar vorig jaar tekenden we wel de sterkste groei in 10 jaar op). De groei is dit jaar wel nog altijd stevig.

Het consumentenvertrouwen blijft hoog en de bedrijven investeren meer. De recente verzwakking van de euro tegenover de dollar zal de export een duwtje in de rug geven.

De politieke risico’s zijn terug van weggeweest. Hoewel er veel vooruitgang is geboekt sinds de eurocrisis van 2011 kunnen de perikelen in Italië en Spanje op het vertrouwen wegen en de groei negatief beïnvloeden.

De ECB zal erg voorzichtig handelen. Zeker omdat de kerninflatie zwak blijft (1,1% in mei) ondanks de recent gestegen algemene inflatie (1,9%). We verwachten een einde van het obligatie-inkoopprogramma zoals gepland in december, na een eerdere gedeeltelijke afbouw in oktober (van 30 naar 10 miljard euro per maand). Een renteverhoging is evenwel nog lang niet aan de orde.

3

Brexit weegt op Britse economie

Ondanks de lage werkloosheid en de stijgende lonen vertraagt de Britse economie verder. De gezinsconsumptie is zwak en de Britse bedrijven stellen investeringen uit. Ook de huizenmarkt is aanzienlijk verzwakt. Ten slotte heeft de recente terugval van de industriële productie de hoop op een gedeeltelijke heropleving van de groei na een zwak eerste trimester behoorlijk de kop ingedrukt. De export – die profiteert van het zwakke pond – kan dat alles maar deels goedmaken.

Aangezien de inflatie ondertussen opnieuw daalde, heeft de Bank of England logischerwijze een volgende renteverhoging met meerdere maanden uitgesteld.

4

Groeilanden zetten hun beste beentje voor

Ondanks de sterkere dollar en de hogere olieprijzen zijn de groeilanden dit jaar op weg om een groei van 5% neer te zetten, getrokken door China, India en de 5 grote Zuidoost-Aziatische economieën.

In China vertraagt de groei geleidelijk en gecontroleerd, waarbij de focus verschuift naar kwalitatieve groei. De schulden worden verder afgebouwd, de hervormingen bij de staatsbedrijven versnellen en de financiële regulering wordt aangescherpt. De groei kan positief blijven verrassen op korte termijn door de aanhoudende sterkte van de vastgoedmarkt. Interessant is dat - gezien de stijgende handel tussen Aziatische landen onderling - hun afhankelijkheid van de westerse landen afneemt. Zo worden ze een stuk minder kwetsbaar voor het groeiende Amerikaanse protectionisme.

Niet alles is evenwel peis en vree, en een aantal landen belandde in een negatieve spiraal. De aarzeling van de centrale bank in Turkije om haar beleidsrente te verhogen wegens de heel hoge inflatie en het groeiende lopende tekort hebben het geloof in de munt doen kelderen. Argentinië worstelt dan weer met een hoge schuld en een hyperinflatie, en zelfs een beleidsrente van 40% kon de munt niet ondersteunen. Een lening van het IMF in ruil voor bezuinigingsmaatregelen zou de situatie moeten stabiliseren. Grote buur Brazilië is opnieuw aan het groeien, maar ook daar zijn de politieke problemen nog niet opgelost.

Ondertussen in Rusland …

Het gastland voor het WK voetbal kent een bescheiden economisch herstel. De gezinsconsumptie (hogere koopkracht) en de industrie sturen de groei aan. Het WK kan mogelijk een kortetermijnimpuls geven aan de economie. De bedrijfsinvesteringen zijn daarentegen lang niet hersteld van de inzinking van de voorbije jaren.

Niettemin is de Russische economie vandaag beter bestand tegen de Amerikaanse sancties dan in 2014. Die hebben vooral een negatieve impact op de geviseerde oligarchen en hun bedrijven. De olieprijs – erg belangrijk voor de Russische economie – steeg opnieuw, wat ook de begroting aanzienlijk verbeterde. Bovendien is de inflatie onder controle, wat de Russische centrale bank de ruimte geeft om de rente (nu 7,25%) te verlagen. Bovendien vertoont de betalingsbalans een overschot. Dat maakt Rusland minder afhankelijk van buitenlands kapitaal om zich te financieren.

Op lange termijn blijft het groeipotentieel van de Russische economie evenwel beperkt. Het land blijft erg afhankelijk van de olie- en gassector en een groot deel van de economie (70%) is in handen van de overheid. Bovendien is de infrastructuur gebrekkig. Daarbovenop komt dat ook de Russische bevolking veroudert. De Russische overheid lijkt momenteel weinig geneigd om de structurele hervormingen om de productiviteit en het algemene welvaartspeil te verhogen door te voeren.

Hoe mijn portefeuille beschermen tegen deze risico’s?

Onze experts kunnen u naar de beste oplossingen begeleiden.
Bel onze specialisten van Talk & Invest op 078 153 154 of bezoek uw Financial Center.

Maak een afspraak

Lees ook