Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Apple, Mercedes, Disney … sterke merken hebben op vele vlakken een streepje voor op concurrenten. Trouwe klanten, meer middelen voor onderzoek en innovatie, meer prijszettingskracht, enzovoort.
  • Beleggen in sterke merken kan op verschillende manieren. Een interessante optie is om dat via een gestructureerd product te doen.
1

Beleggen in sterke merken: is dat een goed idee?

Louis Vuitton, Toyota en Samsung: dit zijn enkele voorbeelden van merken die behalve hun internationale uitstraling, op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen hebben. Maar als u verder kijkt, is er heel wat meer dat hen verbindt.

  • Deze bedrijven hebben een heel trouw klantenbestand. Niet enkel in geïndustrialiseerde landen, maar steeds vaker in opkomende landen, met Azië op kop.
  • Dankzij de sterkte van hun merk, hebben deze bedrijven een aanzienlijke prijszettingskracht. En dat zowel voor klanten als voor hun leveranciers. Hun winstmarges liggen gemiddeld hoger dan die van hun concurrenten.
  • Door hun omvang hebben ze meer middelen en mogelijkheden om bestaande of nieuwe productlijnen te ontwikkelen en nieuwe markten te veroveren.
  • Ze hebben een solide reputatie en staan in hun branche synoniem met kwaliteit.
  • Door hun sterke positie, is het voor nieuwkomers in hun sector heel moeilijk om marktaandeel af te snoepen.
  • Meer dan andere merken profiteren ze van (online) mond-tot-mondreclame. Hun klanten doen zelf een groot stuk van de marketing.
  • Het zijn aantrekkelijke werkgevers. Dankzij hun uitstraling hebben ze makkelijker toegang tot talenten en gespecialiseerde profielen op de arbeidsmarkt.

Bedrijven met gerenommeerde merken zijn sterk gepositioneerd in hun sector en genieten van duurzame concurrentievoordelen. Op lange termijn kunnen ze dan ook aantrekkelijke voordelen bieden voor beleggers. Dat komt onder meer naar voren in een rapport van onderzoeksbureau McKinsey1. Over een periode van 15 jaar blijkt een korf van ’s werelds beste 40 merken (gerangschikt in het jaarlijkse ‘Best Global Brands’-rapport van Interbrand) beursindexen zoals de MSCI World en S&P500 elk jaar te kloppen.

2

Hoe kan ik beleggen in sterke merken?

Dat hangt in eerste instantie af van uw beleggersprofiel en het risico dat u kan en wil nemen. Belegt u in obligaties van deze bedrijven, dan moet u er rekening mee houden dat ze nauwelijks rendement zullen opleveren. Gaat u voor individuele aandelen, dan begeeft u zich op bijzonder riskant territorium.

Als u in sterke merken wil beleggen, is het daarom verstandiger om uw blootstelling aan risico’s te spreiden. Dat kan door in een korf van tientallen verschillende aandelen te beleggen, bijvoorbeeld via een themafonds2 dat alleen in sterke merken belegt.

Een interessant alternatief kan een gestructureerd product3 zijn. Zeker indien het instrument recht biedt op 100% terugbetaling op de vervaldag.

Wat is een gestructureerd product?

Dit is een schuldinstrument waarvan de opbrengst afhangt van een voorafbepaald scenario. Het rendement kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de evolutie van een beursindex of een korf van aandelen. Het rendement wordt uitgekeerd onder de vorm van een, meestal jaarlijkse brutocoupon (zoals bij obligaties), of een eenmalige coupon op het einde van de looptijd.

In de overgrote meerderheid van de gevallen hebben gestructureerde producten een vooraf bepaalde looptijd (bijvoorbeeld 5 of 10 jaar). Op het einde van die looptijd ontvangt u uw ingelegd kapitaal terug. De betaling van de coupon en de recuperatie van het kapitaal is echter onzeker in geval van (risico op) faillissement van de emittent. Net als bij elke belegging zijn ook aan gestructureerde producten enkele risico’s verbonden.

Lees ook

1 McKinsey, mei 2015

2 De term "fonds" is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel in waarde stijgen als dalen en mogelijk kunnen beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.

3 Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor de gestructureerde schuldinstrumenten verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingelegde kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij 'afgeleide instrumenten' daarentegen verbindt de uitgever van een Structured Note zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag.